Nejčastější otázky a odpovědi

 • Výchozí
 • Titulek
 • Datum
 • Náhodně
nahrát další pro nahrání všech podržte klávesu SHIFT nahrát vše

About US

Czech Society for Nutrition and Vegetarianism (CSVV)

Cíle ČSVV

ČSVV klade největší důraz na zdravotní prospěšnost vegetariánství:

„Nechť tvá strava je tvým lékem,
a ne tvůj lék tvojí stravou.“

Hippokrat 5. stol. př. Kr.

Cíle České společnosti pro výživu a vegetariánství (ČSVV)

 

 Cíle České společnosti pro výživu a vegetariánství pro organizátory akcí, na kterých se ČSVV podílí.

Informační body 1 - 6

 

6. úroveň IB – s občasným dohledem a nástěnkou

Může jít o stejné prostory jako u 7. úrovně IB, v nichž provozovatel umožní umístit i nástěnku. Nejčastěji však asi půjde o prostory v základních a středních školách, které navštěvuje dítě člena ČSVV.

IB poskytuje:

 • vše jako 7. úroveň IB - s občasným dohledem

 • nástěnka na níž budou vyvěšeny informace zaslané sekretářem ČSVV…..……………………….U

Dle vhodnosti prostředí mohou na nástěnce být umístěny i:

 • přihlášky s připojenou složenkou k zaplacení členského příspěvku

 • poslední čísla tištěného Zpravodaje ČSVV

IB má:

 • vše jako 7. úroveň IB - s občasným dohledem

 • písemnou dohodu s provozovatelem prostorů, v kterých je IB umístěn

 • internetové připojení pro zasílání aktualit pro nástěnku a možnost jejich vytištění

 

5. úroveň IB – se stálým dohledem bez možností prodeje materiálů

IB poskytuje:

 • Vše co 6. Úroveň IB - s občasným dohledem a nástěnkou

 • Všechna čísla tištěného Zpravodaje ČSVV……………………………………………………U

 • Všechna čísla e-Zpravodaje ČSVV……………………………………………………………U

 • Přihlášku s připojenou složenkou k zaplacení členského příspěvku

 • Seznam doporučené literatury Odborné skupiny pro nutrici (dále jen OspN)……………..U

 • Seznam projektů ČSVV ………………………..………………………………………………..U

 • Seznam dokumentů ČSVV ….……………..…..………………………………………… ……..U

 • Přehled připravovaných akcí ČSVV ………..…..………………………………………… …….U

 • Zpětnou vazbu sekretariátu ČSVV

IB má:

 • vše jako 6. úroveň IB - s občasným dohledem a nástěnkou

 • Prostor pro uložení a prezentaci informačních materiálů na ukázku

4. úroveň IB – se stálým dohledem a možností prodeje materiálů

IB poskytuje:

 • Vše co 5. úroveň IB - se stálým dohledem bez možnosti prodeje materiálů

 • Knihy dodané do komisního prodeje od spolupracujících nakladatelství ……………… ……P

 • Další výrobky vhodné pro vegetariány ……………………………………………………….…P

IB má:

 • vše jako 5. úroveň IB - se stálým dohledem bez možnosti prodeje materiálů

 • Živnostenské oprávnění pro nákup a prodej

3. úroveň IB – Reprezentant ČSVV

Nejčastěji půjde o vedoucí projektů, kteří budou ochotni osobně poskytovat informace o záměrech a dění v ČSVV pro zájemce o členství nebo členům, kteří potřebují podrobnější informace. Informace budou nejčastěji poskytovat na předem dohodnuté schůzce nebo formou telefonického rozhovoru. Podávání informací, které mají charakter veřejného sdělení postojů ČSVV k jednotlivým otázkám je vyhrazeno tiskovému mluvčímu ČSVV. Kontakt na reprezentanty ČSVV bude zveřejněn a pravidelně aktualizován.

Reprezentant poskytuje:

 • korektní informace o záměrech a dění v ČSVV

 • zájemcům o tištěné dokumenty adresu nejvhodnějšího IB typu 4 - 5, případně 6 - 7

 • zájemcům o členství poskytne: Příručku člena ČSVV ………………………………………..U/Z

 • zájemcům o vedení projektů poskytne: Manuál vedoucího projektu………………………….U/Z

 • dokumenty ČSVV …………………………………………………………        ………………..U

 

Reprezentant má:

2. úroveň IB – Oblastní správce informací ČSVV

Jde o zpracování informací potřebných pro zvolenou lokalitu k realizaci projektů ČSVV. Zpravidla tuto službu budou zajišťovat místní pobočky ČSVV.

Oblastní správce informací:

 • poskytuje informace získané ze sekretariátu ve stejném rozsahu jako Reprezentant ČSVV

 • zpracovává a poskytuje vedoucím projektů informace o dané oblasti

 • splňuje stejné předpoklady jako Reprezentant ČSVV

 • zasílá elektronickou cestou vyžádané dokumenty

 • má k dispozici a umí ovládat databázi ČSVV pro vkládání dat

1. úroveň IB – Sekretariát - informační centrum ČSVV

 • Vše jako 2. úroveň IB - Oblastní správce informací

 • Spravuje info e-mail, vyřizuje dotazy členů ČSVV a veřejnosti, vede přehled došlé a odeslané pošty

 • Sekretář se řídí stanovy ČSVV, a pokyny výboru ČSVV. Došlá pošta se ve fyzické podobě archivuje v šanonu Pošta s odkazem v databázi CSVV a došlá pošta v elektronické podobě se ukládá v databázi ČSVV

 • Spravuje databázi ČSVV

 • Eviduje členy, spolupracující subjekty, sympatizanty, potenciální spolupracovníky, zainteresované státní instituce,
 • Organizuje projekty související s činností kanceláře
 • Vede archiv materiálů čsvv a má ve správě majetek čsvv (notebook)

 • Shromažďuje podněty k řešení pro výbor čsvv a provádí zápis z výborových schůzí

 • Organizuje výroční schůze, setkání aktivistů. zásobování a šíření propagačních materiálů čsvv, pro informační body.

 • Vydává občasný E-zpravodaj.

Informační body ČSVV a jejich úrovně

ČSVV funguje již několik roků a za tuto dobu dosáhla ve své práci řady pěkných výsledků. V současnosti se nepotýkáme s nečinností organizace, ale s malým povědomím veřejnosti o vykonané práci, jehož zvýšení by jistě motivovalo další sympatizanty k aktivnímu zapojení se do činnosti ČSVV. Abychom tedy zvýšili povědomí veřejnosti o činnosti a cílech ČSVV, rozhodli jsme se vytvořit tzv. Informační body (dále jen IB). IB budou zájemcům a veřejnosti poskytovat informace a materiály vydané ČSVV podle níže zvolené úrovně:

Výbor ČSVV 2005

VH Odkaz na Podklady k mVS2005

Podklady k mimořádnému Valnému shromáždění,
které se konalo 8. října 2005

Úvodní slovo předsedy 2005

Vážení čtenáři,
více než rok jsme v naší Společnosti zvažovali určité změny zaměření směrem k většímu soustředění se na služby přímo pro vegetariánskou obec a tím i opuštění obecnějšího seznamování veřejnosti s vegetariánstvím tak, jak vychází z původních
dokumentů "Prohlášení ČSVV" a "Principy zajištění harmonického rozvoje ČSVV".
Názorové spory nakonec vyústily ve vznik dalšího sdružení
Česká vegetariánská společnost (ČVS), která dává důraz na příbuzné, byť trochu jiné cíle než ČSVV. S dvouměsíčním odstupem od poněkud dramatického projednání těchto návrhů na posledním Valném shromáždění ČSVV, hodnotím tento krok jako nejlepší a zejména smírné řešení, které umožní všem aktivním vegetariánům zapojit se do práce, pro kterou se svobodně rozhodli a která přesně vystihuje jejich naladění.

VH Zápis z VS 2005

Zpravodaj č. 1/08 Aktuální témata v Klubu NDV

Zpravodaj č. 1/2008 - B. Zprávy a zajímavosti

4. Aktuální témata v Klubu dítě vegetarián

Zpravodaj č. 1/08 Pozvánka na setkání aktivistů ČSVV

Zpravodaj č. 1/2008 - C. Pozvánky na akce ČSVV

1. Pozvánka na setkání aktivistů ČSVV

Zpravodaj č. 1/8 Pozvánka na víkendové vzdělávací setkání ve Střílkách

Zpravodaj č. 1/2008 - C. Pozvánky na akce ČSVV

2. Pozvánka na víkendové vzdělávací setkání ve Střílkách

Zpravodaj č. 1/08 Pozvánka na Inspirační pobyt

Zpravodaj č. 1/2008 - C. Pozvánky na akce ČSVV

3. Pozvánka na Inspirační pobyt pro maminky na mateřské a jejich děti

Zpravodaj č. 1/08Články z novin, tiskové a jiné zprávy

Zpravodaj č. 1/2008 - D. Ostatní

1. Články z novin, tiskové a jiné zprávy - výběr z roku 2007

Zpravodaj č. 1/08 Novinky, inspirace, překlady

Zpravodaj č. 1/2008 - D. Ostatní

2. Novinky, inspirace, překlady

odkaz ZPRAVODAJ ČSVV č. 1/2008

ZPRAVODAJ ČSVV č. 1/2008

Zpravodaj 1/08 - Úvod

Zpravodaj č. 1/2008 - A. Výroční zpráva

1. Úvod

Zpravodaj 1/08 Přehled činnosti 07

Zpravodaj č. 1/2008 - A. Výroční zpráva

2. Přehled činnosti za rok 2007

Zpravodaj 1/08 - Hospodaření 07

Zpravodaj č. 1/2008 - A. Výroční zpráva

3. Zpráva o hospodaření za rok 2007

Zpravodaj 1/08 4. , 5. Návrh rozpočtu a činnosti 08

Zpravodaj č. 1/2008 - A. Výroční zpráva

4. , 5. Návrh rozpočtu a činnosti na rok 2008

Zpravodaj 1/08 6. Členové výboru a odborné zázemí

Zpravodaj č. 1/2008 - A. Výroční zpráva

6. Členové výboru a odborné zázemí ČSVV

Zpravodaj 1/08 - Konference výchova

Zpravodaj č. 1/2008 - B. Zprávy a zajímavosti

1. Konference Výchova ke zdraví a kvalita života

Zpravodaj 1/08 Vznik a činnost pracovní skupiny MŠMT

Zpravodaj č. 1/2008 - B. Zprávy a zajímavosti

2. Vznik a činnost pracovní skupiny MŠMT

Zpravodaj 1/08 Světový vegetariánský kongres IVU

Zpravodaj č. 1/2008 - B. Zprávy a zajímavosti

3. Světový vegetariánský kongres IVU 

odkaz na zpravodaj 2007

Zpravodaj ČSVV 2007

Zprávy a zajímavosti:

Pozvánky na akce ČSVV i jiné:

Ostatní 

 

Zpravodaj 2007 - jídlo a nemoci

Jídlo a nemoci – workshop (reportáž převzata ze stránek CIV http://www.civ-up.cz/)

Zpravodaj 2007 - 2 otázky pro ČSVV

Zpravodaj 2007

Dvě otázky pro ČSVV
Otázky položila za měsíčník ZDRAVÍ  redaktorka Mgr. Gabriela Bachárová.

Zpravodaj 2007 - představení klubu NDV

Zpravodaj 2007

Představení Klubu Naše dítě vegetarián

Zpravodaj 2007 - otevřený dopis ministryni školství

Zpravodaj 2007

Otevřený dopis ministryni školství Daně Kuchtové

Zpravodaj 2007 - WHO podporuje

Zpravodaj 2007

WHO podporuje závěry OSpN ČSVV o vápníku

Zpravodaj 2007 - pozvánka na konferenci výchova ke zdraví

Zpravodaj 2007

Pozvánka na konferenci
„Výchova ke zdraví a kvalita života"

Zpravodaj 2007 - pozvánka dětská konference JDŽ

Zpravodaj 2007

Pozvánka na Mezinárodní konferenci dětí a mládeže JDŽ 30. 11.-1. 12. 2007 v Praze „Světový mír je ve tvých rukách"

Zpravodaj 2007 - upozornění, články z novin

Zpravodaj 2007

Upozornění a výzvy

E-Zpravodaj č. 2007/2

E-Zpravodaj č. 2007/2
ČSVV a Klubu NAŠE DÍTĚ VEGETARIÁN

E-zpravodaj ČSVV a Klubu DÍTĚ VEGETARIÁN

E-zpravodaj ČSVV a Klubu DÍTĚ VEGETARIÁN
č. 2007/1

Zpravodaj 2006

Zpravodaj ČSVV 2006

Zpravoda 2006 Výchova ke zdraví

Zpravodaj 2006

Výchova ke zdraví - nový studijní program na univerzitě
v Českých Budějovicích

Zpravodaj 2006 Dvě otázky pro ČSVV

Zpravodaj 2006

Dvě otázky pro Českou společnost pro výživu
a vegetariánství (ČSVV)

Zpravodaj 2006 Prezentace konference Zlín

Zpravodaj 2006

Prezentace České společnosti pro výživu a vegetariánství na 4. mezinárodní konferenci dětí a mládeže ve Zlíně.

Podkategorie

Projekty

A. ODBORNÉ SKUPINY

Sdružení odborníků k různým tématům

1

OSpN

Odborná skupina pro nutrici

2

OSpG

Odborná skupina pro gastronomii

3

OSpE

Odborná skupina pro environmentální vlivy výživy

 

B. ŠKOLA VEGETARIÁNSTVÍ

Škola poskytuje informace a praktické zkušenosti o zdravé výživě, ochranné stravě, zdravém životním stylu a jejich environmentálních a etických vlivech

1

Přednášky, letáky

Přednášky a informace na různých médiích pro veřejnost

2

Základní KURZ

Cílem ZK je osvojit si poznatky a získat zkušenosti pro vlastní potřebu či potřebu své rodiny.

3

Školení instruktorů

Školení instruktorů je určené těm, kteří chtějí nabité poznatky a zkušenosti předávat jiným

4

Setkání lektorů

Různé osobní i elektronické setkání lektorů (semináře, konference)


C. KLUBY

Sdružení různých zájmových skupin

1

Klub DÍTĚ

Klub sdružující rodiče vegetariánských dětí

2

Klub MUDr.

Klub praktických a odborných lékařů podporujících vegetariánství


D. SPOLUPRÁCE

Projekty založené na spolupráci s jinými subjekty


E. SPRÁVA ČSVV

Projekty, které řeší zabezpečení chodu ČSVV

1

Aktivisté

Valné hromady, výborové schůze, setkání aktivistů, apod.

2

Kancelář

Správa kanceláře ČSVV

3

Informační body

Správa informačních bodů

4

Informační systém

Web, VoIP, apod.

5

Právní skupina

Právní skupina

TOPlist

NAVRCHOLU.cz