Zpravodaje ČSVV

Zpravodaj 3 - spolupráce


   Zpravodaj č. 3 - Spolupráce znamená život

Mateřská škola s alternativním programem stravování v Hrabačově zachráněna!
(Aktualita k projektu číslo 1: Vegetariánská mateřská školka v našem městě.) V květnu tohoto roku zrušilo z ekonomických důvodů městské zastupitelstvo v Jilemnici mateřskou školu v Hrabačově (Podkrkonoší), která již několik let pracuje na alternativním programu stravování, vhodném i pro alergiky. A to přestože existovaly pouze dvě školky v ČR (druhá je v Brně), které měly již hluboké zkušenosti s takovým programem. Starosta sice slíbil, že speciální stravování může pokračovat v jiné jilemnické školce, ukázalo se však, že to nebude možné.
Jak jste se mohli dočíst v minulém čísle Zpravodaje, provozování alternativního způsobu stravování ve školství je v konfrontaci se stávajícími předpisy pro veřejné stravování takřka nemožné. Krajská hygienička MUDr. Tmějová v Hradci Králové souhlasila s tímto způsobem stravování v Hrabačovské školce jen s ohledem na potřebné odborné zkušenosti její ředitelky, paní Jaroslavy Jiroušové. S pokračováním v jiné školce, s jiným neškoleným personálem, prý však souhlasit nemůže.
Rozhodnutí zastupitelstva o zrušení školky narazilo na tvrdý odpor veřejnosti. Pod petici za zachování školky se podepsalo téměř 200 lidí. Navíc se prokázalo, že zrušením školky by město neušetřilo více než 60 000 Kč ročně, což není dostatečný důvod pro zrušení bezpochyby mimořádné školky. Odborná skupina pro nutrici ČSVV vytvořila a poskytla petičnímu výboru následující odborné prohlášení na podporu jejího zachování:
"Vážený pane starosto!
Obracíme se na Vás na základě informace o uvažovaném zrušení MŠ Hrabačov. Rádi bychom tímto dopisem přiložili argument na misku vah, představující rozhodnutí dále provozovat toto školské zařízení, které je v ČR výjimečné. Podle sdělení MŠMT ČR dnes existují v ČR pouze dvě mateřské školy (MŠ Božetěchova, Brno a MŠ Hrabačov) , které se oficiálně hlásí k alternativnímu stravování a usilují o soulad s vyhláškou MŠMT ČR o školním stravování č. 48/1993 Sb.
V diskusi, která se snaží vyřešit nesoulad doporučení této vyhlášky s posledními výsledky světového bádání v oboru zdravé výživy, zastává Odborná skupina pro nutrici (OSpN) České společnosti pro výživu a vegetariánství (ČSVV) stanovisko Lékařského výboru pro zodpovědnou medicínu - Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM), které je vyjádřeno v přiloženém návrhu: "Doporučené změny základních dietetických doporučení pro obyvatele USA". Stanoviska PCRM dnes podporuje přes 5 000 lékařů a 100 000 laiků (PCRM založen 1985).
V únoru 2000 se uskutečnilo jednání svolané ředitelem Státního zdravotního ústavu Doc. MUDr. Jaroslavem Křížem ve smyslu žádosti České společnosti pro výživu a vegetariánství ve Státním zdravotním ústavu na téma: "Posouzení návrhu doporučených dávek živin a energie pro alternativní stravování dětí ve věku 3 - 6 roků a hodnocení vegetariánské stravy dětí". V těchto dnech uzavírá OSpN ČSVV doplňování podkladů souladných se stanoviskem PCRM k tomuto návrhu.
Po stanovení doporučených dávek živin pro alternativní stravování bude třeba vypracovat soubor receptů a návodů na skladbu jídel, které budou těmto doporučeným dávkám živin odpovídat a současně budou senzoricky zajímavá i pro konvenčně se stravující. To bude velmi těžký úkol, který nebude možné realizovat pouze v kanceláři, ale bude třeba vše "odladit" přímo ve stravovacích provozech. MŠ Hrabačov dnes představuje v tomto smyslu výjimečně obsáhlou zásobárnu zkušeností, které mohou tento proces velmi významně zkrátit. Jsme proto přesvědčení, že je celospolečensky velmi důležité stravovací provoz MŠ Hrabačov zachovat nejméně do doby, než se podaří v něm nashromážděné zkušenosti předat dalším školským zařízením. Paní Jaroslava Jiroušová je vedoucí řešitelkou projektu ČSVV, který řeší aplikaci nových doporučených dávek živin pro alternativní stravování ve školních jídelnách."
Spor o budoucnost mateřské školky v jilemnické osadě Hrabačov tak vyústil v jedinečný výsledek: Zastupitelé města Jilemnice přijali petici a argumenty nespokojené laické i odborné veřejnosti a zrušili své rozhodnutí - školka je zachráněna!
ČSVV děkuje jilemnickému starostovi PaeDr. Václavu Hartmanovi a městskému zastupitelstvu za vstřícný postoj v záležitosti zachování Hrabačovské školky. Naše Společnost velice oceňuje změnu již vydaného rozhodnutí podle věcného a korektního dialogu.

Evropské symposium o trénování paměti pro seniory v Praze 17. - 19. 3. 2000
Dalším aktuálním dokladem o úspěšné spolupráci ČSVV s jinou organizací je osobní dopis a následná zpráva z mezinárodní společenské akce z pera Ing. Dany Steinové, výkonné předsedkyně České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging:
Vážený pane Škvařile,
pan David Bartůšek mě požádal o písemné zhodnocení naší společné akce ze 17. 3. 2000. Využívám proto této příležitosti, abych Vám ještě jednou poděkovala za to, že jste účastí Vaší firmy a Vaší osobní účastí významně přispěl k úspěchu "Evropského symposia o trénování paměti pro seniory". Dostala jsem celou řadu děkovných dopisů od nás i ze zahraničí a pociťuji radostnou povinnost se s Vámi o tyto projevy vděčnosti a obdivu podělit. Věřím, že to nebyla naše poslední spolupráce.
Srdečně zdraví Dana Steinová

Zpráva z Evropského sympozia o trénování paměti pro seniory:
Téměř stovka účastníků ze sedmi evropských zemí se sešla v Praze na Evropském symposiu o trénování paměti pro seniory. Tuto unikátní akci, největší svého druhu v krátké historii systematického trénování paměti pro seniory, pořádala "Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging" společně s německým Bundesverbandem Gedächnistraining e.V. v OKD Vltavská v Praze 7. Nad symposiem, které se stalo stěžejní akcí pracovní skupiny pro seniorské vzdělávání EURAG (Evropská federace pro blaho starých lidí) v roce 2000, převzalo záštitu Hlavní město Praha. Účastníky na závěr symposia přijal náměstek primátora Otto Kechner v historických prostorách Staroměstské radnice.
Úroveň všech přednášek byla špičková, ale to byla skutečnost, která se dala předem očekávat, neboť se do Prahy sjeli ti nejlepší evropští odborníci z oblasti trénování paměti pro seniory. Zejména v SRN existuje již dnes velmi dobře propracovaný systém trénování paměti pro seniory. Německý Bundesverband Gedächtnistraining má více než 1000 členů a každý týden probíhá v Německu na 2000 kurzů pro seniory. Tento svaz trenérů byl založen už v roce 1987. O to více si organizátoři symposia považují slova vedoucí německé delegace paní Anne Halbach, že z jejich pohledu malá Česká republika s poměrně krátkou tradicí trénování paměti pro seniory se ujala uspořádání velké mezinárodní akce a trumfla tak velké Německo i ostatní západoevropské země, které se trénování paměti věnují mnohem déle.
Společenský program symposia jen umocnil vysokou kvalitu celé akce. V pátek 17. 3. se konal večer věnovaný Praze, evropskému městu kultury. Odborná část programu byla ukončena přednáškou Ing. Richarda Bartáka. Hovořil o poslání České společnosti pro výživu a vegetariánství, o firmách, které reprezentuje, o stravovacích návycích obyvatelstva. Přednáška byla ukončena pozváním k velkolepě prostřenému stolu, ze kterého jen přecházel zrak.
Na společenský večer byla pozvána řada významných hostů. Ti všichni hovořili v superlativech o úrovni pohoštění. Paní Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, děkanka Husitské teologické fakulty UK a zakladatelka lékařské etiky u nás si pochutnávala na pikantním salátu, o kterém by nikdo nevěřil, že nebyl z masa. O ovocný salát se podělila s akademickým malířem doc. Janem Vlčkem, který ji na akci doprovázel. Primářka Iva Holmerová, stínová ministryně zdravotnictví nevěděla, kterou z lákavě vypadajících jednohubek dříve ochutnat. A Prof. PhDr. Josef Polišenský, žijící legenda mezi českými historiky, si nemohl vynachválit vynikající lahůdky teplé kuchyně. Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, který právě oslavoval své 75. narozeniny, poznamenal, že chutnější hostinu by pro něj těžko kdo dokázal připravit.
Skvělou atmosféru pátečního společenského večera vytvořilo nejen skvělé občerstvení, ale také vynikající koncert třicetičlenného salonního orchestru Domova důchodců z Bohnic. A právě členové tohoto orchestru se po svém úspěšném vystoupení loučili slovy: "A příště vám budeme hrát jedině, když slíbíte, že se zase tak skvěle najíme."
Myslím, že tato slova jsou dostatečně výstižná. Já, jako koordinátorka symposia, budu po této velmi pozitivní zkušenosti s Českou společností pro výživu a vegetariánství jen doufat, že naše úspěšná spolupráce bude v budoucnu pokračovat.
Ing. Dana Steinová
Výkonná předsedkyně České společnosti
Vedoucí Pracovní skupiny pro seniorské vzdělávání při GR EURAG

Tisková zpráva České asociace ultramaratonců - Projekt ultramaraton
V minulém čísle Zpravodaje jste se mohli seznámit s vynikajícím sportovcem - vegetariánem, světovým ultramaratonským rekordmanem Ing. Jaroslavem Kocourkem. Informovali jsme vás o jeho vynikajících sportovních úspěších a stravovacích návycích. I Když se však Ing. Kocourek těší dobrému zdraví a kondici, cítí, že zkvalitnění jídelníčku by mu pomohlo k lepší tréninkové pohodě a závodní formě. Spojil se proto s našimi odborníky z řad Odborné skupiny pro nutrici. Započatá spolupráce nabyla širších rozměrů - Ing. Kocourek je členem České asociace ultramaratonců (Č. A. U.), která požádala naši Společnost o spolupráci na stravovacím projektu, o čemž iinformuje následující zpráva:
Tisková zpráva Č. A. U. (výňatek) :
Podle pozorování při 5. ročníku 48 hodinového INDOOR ULTRAMARATONU v Brně v březnu 2000, který byl současně 1. MS v běhu na 48 hodin, bylo zjištěno, že kromě potíží z přetížení pohybového aparátu je limitujícím faktorem většiny ultramaratonců přísun živin s rozhodující úlohou pitného režimu. Tyto poznatky byly prohloubeny v červnu 2000 při 48 hodinovce na dráze ve francouzském Surgeres. Pro zjištění a vyřešení základních problémů byla požádána o pomoc Česká společnost pro výživu a vegetariánství. Pod odbornou garancí naší Společnosti byl připraven především s přispěním brněnské firmy Nutrikomplex pana J. Škvařila pro další ultramaratonské závody STRAVOVACÍ PROJEKT, jehož účinnost se budeověřena při 9. ročníku Moravského ultramaratonu 1. - 6. 7. 2000 (současně 1. Mezinárodní mistrovství ČR v etapovém ultramaratonu 6 x 50 km) a na dalších podobných akcích.
Pomocí dotazů na výživové zvyklosti a podle přímého pozorování v průběhu této náročné sportovní akce bude vypracován program pro dlouhodobou aplikaci poznatků zdravé výživy pro tuto mimořádnou populační skupinu. Díky možnosti poměrně rychle ověřit získané poznatky při enormní intenzivní tělesné i duševní práci, lze předpokládat zpětné využití pro běžnou populaci.
Tomáš Rusek
Česká asociace ultramaratonců (Č. A. U); Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odborný seminář na téma - Příprava jídel racionálních a vegetariánských
ČSVV bude ve dnech 19. a 20. září 2000 garantovat odborný seminář na téma Příprava jídel racionálních a vegetariánských, který pořádá Střední odborná škola a Střední odborné učiliště (hotelová škola, učební obory: cukrář, pekař, kuchař, číšník a nástavbová studia) v Kroměříži.
Členové Odborné skupiny pro nutrici ČSVV budou první den semináře (19. září) přednášet na téma:
  • Výživové směry a jejich kulinářská specifika - pan Jaroslav Škvařil
  • Vegetariánství jako model zdravotní prevence - MUDr. Zbyněk Luňáček
  • Získávání surovin - vazby ekonomické, sociální, ekologické a etické - Ing. Richard Barták, CSc.
Cílem semináře je seznámit odborníky - gastronomy s novými technologiemi, surovinami, způsoby servírování atd. v oblasti racionální a vegetariánské stravy a také informovat o návaznostech s touto problematikou spojených jako jsou zdravý životní styl, ekologické vztahy, získávání surovin pro výživu, psychologické a pedagogické aspekty apod. Organizační podrobnosti naleznete v rubrice INZERCE

Dny zdravého životního stylu (DZŽS) v Brně ve dnech 14 . 9. - 16. 9. 2000
(Aktualita k projektu číslo 3 - Spolupráce na dnech zdraví)
DZŽS se budou skládat z akcí nejenom sportovního, zdravotně preventivního, kulturního a společenského charakteru, ale budou také zaměřeny na životní prostředí města. Letošní DZŽS jsou určeny pro širokou veřejnost i odborníky za podpory a záštity ministra vnitra Stanislava Grosse a primátora města Brna Petra Duchoně.
Srdečně Vás, vážení čtenáři Zpravodaje a milí členové naší Společnosti, zveme na tuto společensko - kulturní událost. Zde jsou jednotlivé akce, na kterých se bude naše Společnost prezentovat a kam ji můžete přijít podpořit:
1. Odborný seminář " Životní styl 2000" - 15. září, 14:00 hotel Continental Brno
Tento seminář je určen pro odbornou veřejnost a je pouze pro zvané. ČSVV zde bude mít prostor pro prezentaci nejnovějších vědeckých poznatků v oblasti výživy. O průběhu a výsledcích semináře Vás budeme informovat.
2. Fórum zdravého životního stylu - 15. září , 9:00 - 18:00, atrium IBC, Příkop 6
Program akce je připraven pro širokou veřejnost. Budou probíhat: Poradny, přednášky, ukázky cvičení a pohybové aktivity, měření obsahu cholesterolu v krvi, krevního tlaku a svalové síly, test stravovacích zvyklostí, duševní hygiena, prezentace, ochutnávka a prodej zdravé výživy, biopotravin a zdraví prospěšných výrobků.
Cílem akce je informovat širokou veřejnost o prevenci v rámci individuálního zdravotního stavu a inspirovat ji k vytvoření nových postojů k vlastnímu zdraví a ke kvalitnímu životnímu stylu. ČSVV zde bude mít info-stánek, kde bude veřejnost informovat o svých aktivitách a doporučeních ke zdravému životnímu stylu.
3. 8. ročník běhu Špilberkem o pohár města Brna - kategorie: běh osobností; 1200 m, po vrstevnici v parku kolem hradu Špilberk - 16. září , 13:30 hradní park
Běhu se zúčastní mnoho známých osobností politického i společenského života.Za ČSVV s největší pravděpodobností poběží i některý členové výboru. Přijďte fandit!
4. Galavečer "Špilberk party 2000" - 16. září 20:00, atrium IBC, Příkop 6 Večer je pouze pro osobně pozvané.
Zde budou slavnostně předány ceny a Poháry města Brna vítězům a proběhne vyhodnocen celé akce. Dále je na programu kulturně sportovní program s recepcí, ochutnávka a prezentace zdravé výživy a biopotravin.
Galavečera a běhu osobností se pravděpodobně zúčastní :
Ministr vnitra Stanislav Gross, primátor města Brna Petr Duchoň, ministr dopravy Jaromír Schling, ministr zdravotnictví Bohumil Fišer, poslanci, senátoři, podnikatelka roku, miss ČR, herci Jan Čenský, Josef Dvořák, Petr Salava, Josef Laufer, novináři, podnikatelé.


Copyright © by Ceska spolecnost pro výživu a vegetariánství All Right Reserved.

TOPlist

NAVRCHOLU.cz