Zpravodaje ČSVV

Zpravodaj 2007 - pozvánka na konferenci výchova ke zdraví

Zpravodaj 2007

Pozvánka na konferenci
„Výchova ke zdraví a kvalita života"

Vážení přátelé,
rádi bych Vás pozvali na Mezinárodní konferenci „Výchova ke zdraví a kvalita života", která se může stát v naší republice mezníkem v pohledu na zdravý
a aktivní životní styl. Budou se diskutovat otázky týkající se zdraví, a to nejen fyzického, ale i duševního a duchovního. To vše na akademické půdě, což je
u nás zcela unikátní.
 O pořádání konference se zasloužila Doc. PaedDr. Milada KREJČÍ CSc., která přednáší a vede semináře na katedře tělesné výchovy PF JU v Českých Budějovicích. Vzhledem ke své pozici má také možnost mnohé závěry Konference uvést do praxe. O tom svědčí i její dosavadní činnost. Asi nejvýznamnějším počinem bylo založení zcela nového tříletého bakalářského studijního oboru "Výchova ke zdraví", který je akreditován na PF JU jako Specializace v pedagogice. Obor je garantován ve studiu bakalářském, a to ve formě prezenční i kombinované. Výhledově se připravuje navazující dvouleté magisterské studium Výchova ke zdraví.
 Konference „Výchova ke zdraví a kvalita života" může být chápána jako úsilí o vytvoření tvůrčího odborného kolektivu, který bude studnicí, z níž nový obor bude čerpat. Kromě teoretiků jsou žádáni především praktici a za ty považuji odborníky, kteří zdravě či duchovně žijí a navíc dovedou způsob svého zdravého či duchovního žití i erudovaně prezentovat.
 Konference se uskuteční 4. - 6. října 2007 v Hluboké nad Vltavou a pořádá ji Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Oddělení výchovy ke zdraví. Pozvánka a přihláška je v příloze tohoto e-mailu.
 Česká společnost pro výživu a vegetariánství byla přizvána ke spolupráci na přípravě této Konference. Proto máme i mandát doporučit lektory a hlavně pozvat ty, pro které mohou mít prezentované informace zásadní význam. A to je také jeden z důvodů, proč oslovuji právě Vás.
 Rádi bychom Vás tedy pozvali k účasti na konferenci. Konferenční poplatek, který zahrnuje ubytování, stravování, sborník aj. činí 3.600,- Kč.

NÁZVY A STRUČNÁ ANOTACE PŘENÁŠEK ČLENŮ ČSVV 

Nemoc jako cesta ke zdraví

Praktický lékař MUDr. Kamil Běrský ukazuje pomocí své nadčasové definice přínos nemoci jak pro samotného nemocného, tak i pro jeho okolí. Svým vymezením stupňů nemoci umožňuje laikům významně podpořit léčbu onemocnění a především nemocem předcházet.

Humánní výživa jako základ udržitelného rozvoje lidstva
Čerstvá absolventka Kingston Univerzity v Londýně oboru výživa, Zuzana Škvařilová, přináší současné vědecké poznatky o environmentálních vlivech výživy. Jak ukazují mnohé studie a výzkumné práce, způsob našeho stravování má dalekosáhlý vliv na celé životní prostředí. Tyto ještě nedostatečně rozšířené informace jsou bezesporu významné pro nové trendy ve výchově ke zdraví.

Vegetariánství jako typ Ochranné stravy
Čerstvá absolventka Kingston Univerzity v Londýně oboru výživa, Zuzana Škvařilová, představuje Ochrannou stravu, která naplňuje Hippokratovo doporučení: ,,Nechť tvá strava je tvým lékem, a ne tvůj lék tvojí stravou." Zavedení ochranné stravy do veřejného stravování by vedlo k výraznému ozdravení dětí a mládeže a následně celé populace. Z pohledu současných vědeckých poznatků je vegetariánství vhodným kandidátem na takovýto typ stravy.

Nový pohled na zdraví a nemoc
Jaroslav Škvařil, člen Odborné skupiny pro nutrici ČSVV, vystoupí se srovnáním dnes běžného pohledu na zdraví s definicí zdraví dle Světové zdravotnické organizace (WHO) a obdobné srovnání uvede i z pohledu na nemoc.

Úplná životospráva základem kvality života
Jaroslav Škvařil, člen Odborné skupiny pro nutrici ČSVV, představí systémový pohled na životosprávu, který správu života rozšíří z dnes úzkého zaměření na tělesnou oblast i na oblast duševní a myšlenkovou.

TOPlist

NAVRCHOLU.cz