Otázky a odpovědi

Dvě otázky pro Českou společnost pro výživu a vegetariánství

  1. Proč je podle Vás maso nevhodné i pro děti?
  2. Jak lze podle Vás nahradit potřebu živočišných bílkovin z masa, které děti podle některých odborníků potřebují pro svůj růst?

1. Proč je podle Vás maso nevhodné i pro děti?

Pro objektivní odpověď na výše uvedenou otázku je třeba jí rozdělit nejméně na otázky dvě:

Proč vegetarián nejí maso?

Vegetariáni vylučují maso a produkty ze zabitých zvířat z výživy dospělých i dětí především z etických, filosofických ekologických i jiných důvodů. Vegetarián se stravuje tak, aby kvůli jeho nasycení nemuseli být týráni a zabíjeni živí tvorové a aby nemuseli ostatní lidé trpět hladem a dále tak aby svým způsobem stravování co nejméně zatěžoval a hlavně nepoškozoval životní prostředí.

Jak maso škodí dětem z pohledu současné vědy o výživě?

Nejvýznamnější vliv na zdraví má životospráva (60% - 80%). Její hlavní součástí je způsob stravování, který je zásadním faktorem vzniku dvou chorob (srdečně cévních a nádorových onemocnění), které jsou příčinou až 80% předčasných úmrtí v hospodářsky vyspělých zemích.

Ve výživě patří k rizikovým vlivům v první řadě zvýšená konzumace potravin živočišného původu, která je příčinou vyššího přívodu energie, bílkovin, tuků s nevhodnou skladbou mastných kyselin a obsahem cholesterolu, na druhé straně pak je příčinou nedostatku vlákniny, komplexních polysacharidů, vitamínu C a dalších ochranných látek, především antioxidantů, protože potraviny živočišného původu je neobsahují. Současná úroveň příjmu potravin živočišného původu jednoznačně souvisí s nárůstem degenerativních chorob: srdečně-cévní choroby, rakovina, cukrovka, ledvinové choroby, atd. Proto snížení spotřeby masa i ostatních živočišných potravin na bezpečnou míru nebo jejich úplné vyloučení je prvořadou zásadou pro prevenci těchto chorob.

Uvážíme-li i současná rizika konzumace masa (BSE a související nemoci, drůbeží mor, prasečí mor, ptačí chřipka, „dioxinová drůbež“, atd.) spolu s naší odpovědností za děti do jejich dospělosti, pak pro ně přijatelné množství masa je nulové.

2. Jak lze podle Vás nahradit potřebu živočišných bílkovin z masa, které děti podle některých odborníků potřebují pro svůj růst?

Ano ještě mnoho „odborníků“ se domnívá, že maso je z nějakých důvodů potřebné pro zdravý vývoj lidského organizmu. Tyto domněnky byly implementování do vědomí naší široké veřejnosti v době budování socialismu, kdy jsme měřili životní úroveň podle počtu snědených prasat. Tehdejší věda v ČSSR byla nucena v rozporu s vědeckým výzkumem ve světě zdůvodňovat nezbytnost konzumace masa pro zdraví. Dnes si to však naši přední odborníci již nemyslí. Asi nejlepším dokladem je stanovisko České pediatrické společnosti a Společnosti pro výživu k vegetariánství. Seznámit se s nimi můžete buď na www.csvv.cz nebo v brožuře Stanovisko Americké dietetické asociace a Kanadských dietologů k vegetariánství, kterou vydala ČSVV. Z této brožurky uvádím k výše uvedené otázce to nejdůležitější:

Názorem Americké dietetické asociace (ADA), Kanadských dietologů (CD) a Americké pediatrické akademie (AAP) je, že správně rozvržená vegetariánská strava je zdravá, nutričně vyvážená a zdravotně přínosná v prevenci i v léčbě různých onemocnění. Vegetariánský způsob stravování je definován jako strava bez masa, ryb a drůbeže, veganský pak bez jakýchkoli produktů zvířat. Vegetariánská i veganská strava mohou splnit současná doporučení pro příjem všech potřebných živin. V některých případech mohou pomoci k zajištění denních doporučených dávek pro jednotlivé živiny i fortifikované potraviny či potravinové doplňky. Dobře rozvržená veganská a všechny druhy vegetariánské stravy jsou vhodné pro všechna životní období, včetně těhotenství, kojení, dětský věk i dospívání.

Na otázky odpovídal

Jaroslav Škvařil
člen Odborné skupiny pro nutrici ČSVV
Otázky položila za měsíčník ZDRAVÍ
redaktorka Mgr. Gabriela Bachárová

TOPlist

NAVRCHOLU.cz