Zpravodaje ČSVV

Zpravodaj 2 zpráva


Zpravodaj č. 2 - ZPRÁVA ČSVV

AKTUÁLNÍ ZPRÁVA SEKRETÁŘE ČSVV.

Nejdůležitějším úkolem kanceláře ČSVV je správně informovat o dění ve Společnosti jak její členy, tak i veřejnost. Proto chci v první řadě poděkovat všem členům, kteří mě upozorňují na překlepy v dokumentech, případně na chyby v databázi ČSVV. Mnohé údaje byly totiž získány např. z petičních listů, které jsou obtížně čitelné a jsou v nich drobné chyby. Proto se může stát, že se omylem někdo vyskytne v databázi dvakrát, nebo někomu není doručena pošta, protože je v databázi chybně zapsaná jeho adresa, nebo se přestěhoval. Velmi mi pomůžete, pokud nebudete litovat času a pošlete mi výzvu k opravě dat. Dále děkuji všem členům a ostatním, se kterými vyřizuji každodenní problémy, za trpělivost při prodlevách ve vyřizování jejich žádostí. Velmi si cením upozornění na chybu nebo připomenutí úkolu, který jsem nevyřídil. Sebedokonalejší informační systém obsluhuje pouze člověk (tedy já), takže nějaké chyby se zákonitě vyskytnou.

V neposlední řadě chci také poděkovat všem a zejména pak mimobrněnským členům a příznivcům za nabízenou pomoc různého druhu, kterou zatím ve většině případů nedokážu příliš efektivně využít. Celý problém je v systému komunikace, který by měly vyřešit jednotlivé Informační body (místní informační centra) v konkrétních místech. Pokud se podaří zajistit základní technické vybavení těchto bodů (počítač, databáze Contact apod.), pak budu moci pověřit někoho, kdo bude chtít pomoci - např. distribucí informací ve svém okolí.

ÚDAJE K DATU 1.1. 2000:

a) Počet členů : 410

Objevilo se několik dotazů na věkové složení ČSVV - viz následující tabulka:

Věk členů [%]

Do 20 let 7

20 - 30 let 19

30 - 40 let 24

40 - 50 let 23

50 - 60 let 18

60 - 70 let 7

Nad 70 let 2

c) Projekty, účastníci v projektech : Všechny údaje jsou uvedeny v přiloženém přehledu projektů ČSVV.

d) Počet evidovaných dokumentů: 70


ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prosím všechny členy a centra, kteří mají starší verzi přihlášky do ČSVV, aby ji nepoužívali a ozvali se mi do kanceláře. Obratem jim pošlu novou verzi. Nová verze přihlášky obsahuje kolonku pro vyplnění evidenčního čísla složenky, kterou je placen členský příspěvek. Pokud tuto informaci od člena nezískám, těžko se mi identifikuje (z výpisu banky) jeho platba, a to mi velmi komplikuje vedení účetnictví. Proto prosím, upozorňujte všechny, kteří od Vás dostanou přihlášku na nutnost jejího pečlivého vyplnění.
Zjišťuji případy, že na účet chodí příspěvky, ale plátce mi nepošle svoji přihlášku. Za dodatečné zjištění, od koho peníze přišly, účtuje banka 50 Kč a velmi dlouho to trvá. Je to pro mě velká komplikace, protože každý příjem v účetnictví musí být adresný. Nemohu tohoto člena nijak informovat (nemám na něj kontakt). Navíc pro prezentaci ČSVV je vhodné mít co nejvíc členů - tedy každý evidovaný člen je nesmírně důležitý a o účetních problémech s tím spojených jsem se již zmínil výše. Víte-li o někom, kdo přihlášku neposlal nebo z jiného důvodu není informován, ozvěte se mi, prosím, do kanceláře.
V průběhu září 1999 zajistila kancelář dotisk letáčků "Několik informací o vegetariánství", velmi populárních mezi veřejností. Bylo to možné za laskavé podpory Nadace Živoucí světlo (15.000 Kč), p. Teichmanna a p. Škvařila (oba po 1.530 Kč). Abychom mohli opět vydat buď tento nebo jiný materiál zaměřený na osvětu, rozhodl výbor ČSVV, že tyto letáčky již nebudou distribuovány zdarma, ale za cenu nákladu tisku a poštovného. Jelikož je však ČSVV získala darem, nelze je prodávat. Budete-li si je chtít objednat, je nejvhodnější možností úhrady nákladů na tisk letáčků zvýšení Vašeho členského příspěvku (tak jak je to popsáno na Prohlášení ČSVV - forma finanční podpory projektu). Složenku s částkou podle počtu objednaných kusů zašlu na Vaši adresu, jakmile obdržím Vaši objednávku. Cena letáčku při objednávce nad 50 kusů je 3,- Kč.

Vzkaz nejen pro brněnské členy:
Chtěl bych požádat členy z Brna a okolí, kteří by byli ochotni pomoci při některých nárazových akcích (např. při rozesílání Zpravodaje - třídit, lepit obálky, diktovat údaje do počítače atd.). Časová náročnost těchto akcí je 2 - 3 hodiny za tři měsíce a termín je dostatečně předem znám, abych Vás mohl telefonicky informovat. Pokud byste měli možnost věnovat nějakou tu volnou hodinku, zavolejte mi nebo pošlete do kanceláře na sebe kontakt. Samozřejmě Vás tato iniciativa k ničemu nezavazuje, kdybyste neměli čas, prostě nepřijdete. Do Zpravodaje to píšu proto, že po zřízení informačních bodů v různých lokalitách by se jistě těmto menším centrům také hodily tyto pomocné skupinky. Pokud byste měli zájem pomoci, rád Vaši kontaktní adresu předám do tohoto centra (pokud ve Vašem městě vznikne informační bod). V tomto ohledu chci poděkovat Jitce Pittnerové, která mi v Brně nezištně pomáhá téměř každý týden.
Další prosbu mám na ty, kteří vládnou nějakým cizím jazykem. Zatím veškeré překlady pro ČSVV zhotovují Martina Matušková a Zuzana Špalková a na korekturách se podílí Ing. Barták a MUDr. Luňáček. Pokud byste mohli v tomto pomoci, každý překladatel nebo korektor bude velmi vítán.
Abych předešel tíživé finanční situaci naší Společnosti prosím všechny členy o laskavé zaplacení příspěvků za rok 2000 a jejich doplacení za rok 1999 prostřednictvím přiložené složenky. Platbu příspěvku na rok 2000 (případně spolu s doplatkem za rok 1999) proveďte, prosím, přiloženou složenkou. Její číslo mám již v databázi evidováno pod Vašim jménem. Pokud budete platit příspěvek převodem z účtu či jiným způsobem, zašlete kopii o úhradě příspěvku do kanceláře.
Za předešlý rok dosud nezaplatilo 120 členů. Neprovádějte, prosím, platbu anonymně - do kolonky "variabilní symbol" na složence vyplňte své rodné číslo. Vzhledem k nedostatkům ve formě prvního typu přihlášek, kde nebyla kolonka k vyplnění čísla složenky, nemohu identifikovat původce asi šedesáti plateb. Ke Zpravodaji je přiložena také adresná stvrzenka o zaplacení členských příspěvků za rok 1999, kde jsou zaznamenány okolnosti platby a výše zaplacené částky. Skutečnost, že tato stvrzenka není vyplněna, je pro vás signálem, že jste buďto nezaplatili členské příspěvky za rok 1999, nebo patříte do skupiny neidentifikovaných plateb. V případě druhé možnosti se velice omlouváme za organizační nedostatky a prosíme o laskavé zaslání kopie ústřižku příslušné složenky nebo alespoň informace o způsobu, datumu a výši platby.
Kromě údajů o příspěvcích zkontrolujte, prosím, správnost Vaší adresy a přihlášení se k účasti v projektech ČSVV. Případné změny údajů mi pošlete do kanceláře. Upozorňuji na změnu telefonního čísla kanceláře 05/ 4323 2117.
V případě, že peněžní obnos z členských příspěvků, nebude včas připsán na účet Společnosti, značně se zkomplikuje provoz kanceláře ČSVV!

Výsledek revize kanceláře ČSVV:
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ REVIZNÍ KOMISE ČSVV ZE DNE 22.11.1999
Přítomni: J. Škvařil, D. Bartůšek, Ing. M. Nusková, Ing. M. Barančík, Ing. J. Jareš
1) Kontrola účetních dokladů: pokladní deník, příjmové a výdajové doklady, faktury, smlouvy, bankovní výpisy, přehled mezd včetně pojištění.
2) Kontrolou bylo zjištěno: P 1- P32, V1-V32 v pořádku, bankovní výpisy 1-6 v pořádku, doporučujeme dohledat odesilatele příspěvků, mzda D. Bartůškovi vyplacena za 06/1999.
3) Doporučujeme označovat pořadí dokladů jinou barvou (zvýraznění), při chybném zápisu údaj přeškrtnout a doplnit opravu podpisem s datem opravy.
Závěrem jednání konstatujeme, že kancelář Společnosti je řádně vedena a byla zde vykonána spousta dobré práce.
Pronájem kanceláře, výkony spojů a kancelářské techniky poskytuje firma Nutrikomplex (J. Škvařil) - poskytování těchto služeb není hrazeno z financí ČSVV.
D. Bartůšek je ve funkci sekretáře a účetního od 04/99, mzda byla vyplacena až od 06/99.
Revizní komise navrhuje směřování své činnosti také do oblasti kontroly plnění jednotlivých projektů ČSVV a předloží na toto téma svůj projekt. Tento projekt RK bude předložen výboru do konce 03/2000.
Se srdečným pozdravem
David Bartůšek - sekretář ČSVV.


Copyright © by Ceska spolecnost pro výživu a vegetariánství All Right Reserved.

TOPlist

NAVRCHOLU.cz