Cíle ČSVV

ČSVV klade největší důraz na zdravotní prospěšnost vegetariánství:

„Nechť tvá strava je tvým lékem,
a ne tvůj lék tvojí stravou.“

Hippokrat 5. stol. př. Kr.

ČSVV si proto dala již při svém vzniku za úkol (viz Stanovy ČSVV):

Dosáhnout společenského porozumění a respektu k hodnotám vegetariánství a jemu blízkým způsobům života

  1. Za pomoci současných vědeckých poznatků získávat informace o zdravotní, ekologické, ekonomické i etické prospěšnosti vegetariánství
  2. Na základě těchto informací pomáhat vegetariánům a lidem, kterým je vegetariánství blízké
  3. O prospěšnosti vegetariánství informovat laickou i odbornou veřejnost formou spolupráce na společných projektech

 

Sdružovat, informovat a pomáhat aktivistům, odborníkům, zájemcům a sympatizantům vegetariánského způsobu života

  1. Sdružovat zájemce o vegetariánství za účelem vzájemné podpory při realizaci vegetariánského způsobu života,
  2. Zajišťovat pro ně informace a podněty, které jim umožní vedení vegetariánského způsobu života tak, aby podporoval jejich zdraví, a aby zájemci mohli tyto informace a podněty kvalifikovaně poskytovat jiným,
  3. Zajišťovat pro ně dostupnost potřeb a služeb k vedení zdraví prospěšného vegetariánského způsobu života.

Cíle a jejich plnění (prezentace 2006)

Etapy harmonického rozvoje ČSVV (1999)(Dokument vznikl jako programové prohlášení těsně po založení ČSVV)

Stanový České společnosti pro výživu a vegetariánství

 

TOPlist

NAVRCHOLU.cz