Zpravodaje ČSVV

Zpravodaj č. 1 1999


 Zpravodaj č. 1 (1999)

Milí přátelé !
Právě dostáváte do rukou první Zpravodaj České společnosti pro výživu a vegetariánství (ČSVV). Přinášíme informace jak o dosavadní, tak o připravované činnosti ČSVV.

   Informace pro členy ČSVV
Zkontrolujte, prosím, správnost údajů o Vaší osobě na potvrzení o přijetí za člena ČSVV a výši zaplaceného členského příspěvku. Pokud jste členský příspěvek ještě neuhradili, použijte přiloženou složenku.
Pokud se chcete zapojit do některého projektu, rezervujte si víkend 3. - 4. července. Setkáme se v sídle společnosti, abychom se vzájemně seznámili s projekty. Zároveň se Vám i představí výbor Společnosti. Závaznou přihlášku k účasti na Setkání aktivistů faxujte nebo oznamte telefonicky.

Informace pro zájemce o členství
Vyplňte, prosím, přiloženou členskou přihlášku a členský příspěvek zaplaťte přiloženou složenkou. Jako variabilní symbol použijte svoje rodné číslo.
V případě Vašeho zájmu o účast na některém projektu Společnosti využijte pozvání na Setkání aktivistů.

Informace pro signatáře Petice
Přijměte, prosím, Zpravodaj jako poděkování za Vaši podporu úsilí o změnu doporučení pro školní stravování.
Zástupci Odborné skupiny ČSVV pro výživu dohodli uspořádání konference k této problematice pod záštitou ředitele Státního zdravotního ústavu. Bližší informace se dočtete v kapitole "Etapa Zaštítění".
V příštím Zpravodaji přineseme informace o výsledku této konference. Pokud chcete být průběžně informováni, uhraďte, prosím, členský příspěvek.
Vyplnění členské přihlášky budeme považovat za projev uznání naší práce.

Informace pro přátele našich členů
Zpravodaj Vám zasíláme na doporučení některého z členů Společnosti.
Pokud jimi nebyl správně odhadnut Váš hlubší zájem o problematiku vegetariánství, přijměte tyto řádky jako omluvu za nevyžádanou zásilku. V opačném případě využijte výše uvedené pokyny !

Jak nabídnout členství přátelům
Seznamte je s Prohlášením ČSVV a barevným letákem. Pokud pak projeví zájem o členství, seznamte je s obsahem Zpravodaje a okopírujte jim přihlášku, včetně přehledu projektů. Po obdržení přihlášky a členského příspěvku zašleme těmto Vašim přátelům poslední vydání Zpravodaje.
Máte-li více zájemců o členství, ozvěte se ! Zašleme Vám vyžádaný počet Prohlášení, barevných letáků, přihlášek a složenek.

Etapy harmonického rozvoje ČSVV

  • DOBRÝ ZAČÁTEK - DNES JIŽ MINULOST TÉTO ETAPY
Jak to všechno vlastně bylo ?
Znemožňování péče o zdraví dětí
Od roku 1993 lze ve školství zavést vegetariánskou stravu, za předpokladu, že je to vůle většiny rodičů. To je vcelku rozumné, avšak jen do té doby než začneme porovnávat představy této vyhlášky z roku 1993 a nějakého pojetí zdravé výživy. Prakticky není reálné zdravě vegetariánsky (i nevegetariánsky) stravovat děti dle těchto doporučení. Pokud se v dnešní době někde v ČR děti v mateřské škole (MŠ) vegetariánsky stravují, pak se o tom nemluví a vedou se skutečné a oficiální jídelníčky, anebo má školka potíže. Na podzim 1998 došlo v Brně k nejzávažnějšímu postihu MŠ za nedodržování doporučených dávek živin Městskou hygienickou stanicí. MHS zahájila správní řízení k nápravě porušování zákona o zdraví lidu.
A co my na to ?
Asi si říkáte kdo to je MY? Městskou hygienickou stanicí postižená MŠ má vzdělávací program dle waldorfské pedagogiky. Co to je waldorfská pedagogika? Prosím, nahlédněte na www.waldorf.cz nebo Vám informace zašleme na vyžádání s příštím Zpravodajem. V Brně je sdružení rodičů se zájmem o waldorfskou pedagogiku, které si říká W-alternativa. MY, jsou tedy tito rodiče spolu s ředitelkou waldorfské MŠ, kteří podnikli následující kroky:
  • Sepsali petici (v seznamu dokumentů pod číslem 4, dále uvedená čísla v závorce jsou čísla dokumentů ČSVV, ve kterých se o problematice blíže jedná), kterou dodnes podepsalo cca 1200 osob.
  • Ředitelka waldorfské MŠ paní Jana Trtílková oficiálně požádala o spolupráci RNDr. Pavla Stratila a pana Jaroslava Škvařila, kteří vstoupili do jednání s brněnskou MHS.
  • Díky sponzorství firmy ONE.CZ s.r.o. z Blanska a sponzorsky provedené práci pana Libora Vašíka a Ing.Martina Šustíka byly zprovozněny webové stránky www.alternativa.cz, na kterých najdete veškerou dostupnou dokumentaci k výše uvedenému problému.
  • Ředitelka waldorfské MŠ zaslala žádost o výjimku na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR

Založení vegetariánské společnosti
Kdo to může udělat ?
W-alternativa? Ta nemá výživu dětí ve svém programu a pracuje jenom na území města Brna. Otázka doporučených dávek má však charakter celostátní.
Z W-alternativy bylo proto třeba přenést myšlenku vegetariánství na celospolečenskou rovinu. Asi tušíte, že tímto nositelem myšlenky vegetariánství je pan Jaroslav Škvařil. Zpracoval projekt "Založení vegetariánské společnosti" (5) a hledal někoho, kdo by s tímto úkolem pomohl.
Garant vzniku vegetariánské společnosti
Těžiště úspěchu založení vegetariánské společnosti s celorepublikovou působností je v oslovení všech významných osobností a společností, které se s vegetariánstvím v nějaké míře identifikují(27). Proto bylo třeba najít někoho, kdo má celorepublikovou působnost a je tolerantní k ostatním myšlenkovým proudům. Společnost, která má ve svém programu již mnoho let propagaci vegetariánství a je zastoupena ve většině měst ČR je společnost žáků Svámího Mahešvaránandy "Jóga v denním životě" (JDŽ).
Propojení mezi panem Škvařilem a JDŽ se ujal pan Libor Vašík. Vypracoval a vedl projekt "JDŽ - garant vzniku vegetariánské společnosti" (6).
Přípravný výbor (PV)
PV se rekrutoval především z členů JDŽ. Celkem osmkrát zasedal v kompletní sestavě (7-10). Brněnští členové PV výboru pod vedením pana Škvařila probděli navíc několik nocí, když zpracovávali adresář potenciálních členů, tiskli a kompletovali "Oslovující dopis" (11). Budiž jim tímto zvlášť poděkováno: Tomáši Burianovi, Martině Matuškové, Leoši Markovi a Jitce Pittnerové. Bylo získáno cca 600 kontaktů. Kontakty přicházely ze všech míst ČR, především z poboček JDŽ. Celkem se na této etapě podílelo cca 50 osob. Děkujeme všem nejmenovaným, díky, jejichž pomoci se mohlo vše uskutečnit.
Valná hromada
Kdo se zúčastnil?
Plodem práce přípravného výboru byla Valná hromada, uspořádaná na Velký pátek.
Kvantitativně ji lze hodnotit počtem přítomných, kterých bylo celkem 80.
Kvalitu zakládající schůze lze vyjádřit počtem zastoupených subjektů, které působí v oblasti zdravé výživy.
Sešli se významní hlasatelé vegetariánství a různých výživových směrů: Ing. Zora Súčková, Doc. PhDr. Miluška Kubíčková, která zaslala milou zdravici, manželé Dvořákovi, manželé Škvařilovi, Tomáš Pfeiffer, pan Vlastislav Prokeš. Krátce se setkání účastnila paní Lenka Holas-Kořínková.
Svými vrcholovými představiteli byly zastoupeny významné zájmové společnosti, v jejichž programu je propagace vegetariánství a zdravé výživy: Jóga v denním životě, Středisko jógy Jas Liberec, Sdružení zdravý životní styl, Přátelé přírodní výživy Praha, Přátele přírodní výživy Dobruška, Nadace Bytí, Viribus Unitis. Dále firmy Harmonie, Soukromá škola jógy v Příbrami.
Ekologické zemědělství bylo zastoupeno Ing. Richardem Bartákem, CSc. a RNDr. Dagmar Honovou, představitelkou organizace Libera.
Za výrobce zdravé výživy byli přítomni již výše uvedení představitelé firem Sunfood Dobruška a Nutrikomplex Brno.
Nejvýznamnější velkoobchody se zdravou výživou byly zastoupeny panem Otakarem Jiránkem - Country life a panem Stanislavem Matyskou - Matyska a.s.
Dále byly zastoupeny prodejny zdravé výživy a je velmi důležité, že byli přítomni i čtyři lékaři. Setkání se krátce účastnila i zpěvačka Marta Kubišová.
Ing. Miloš Tomáš přečetl pozdrav od rodičů Eduarda a Míly, kteří do vínku rodící se Společnosti popřáli úspěch.

Poděkování našim předchůdcům
Důležitým aktem setkání bylo poděkování těm, kdo se zasloužili o rozvoj vegetariánství a obdobných výživových směrů v ČR. Úkolu se ujali manželé Škvařilovi.
Mazdaznani
Historicky prvním významným vegetariánským impulsem na území ČR bylo mazdaznanské hnutí, které je zaměřeno na lakto-ovo-vegetariánství. Jeho původem je střední východ z doby asi 500 let př. Kr. Společnost, kterou vedli manželé Súčkovi působila v letech 1923 až 1936. Kytici uznání převzala Ing. Zora Súčková, dcera představitelů hnutí. Paní Zora nám na sebe prozradila svůj věk 85 roků a to, že si přilepšuje k důchodu vyučováním angličtiny. Temperament vystoupení nenechal nikoho na pochybách o její vitalitě. Dalším významným přestavitelem mazdaznanu je ing. Otomar Doležal, který má na svědomí stovky přednášek a několik knih o vegetariánství. Přestože je tomu již dávno, kdy slavil sedmdesátku, mohl by být na jeho pracovní výkon hrdý i úspěšný třicátník. Do třetice současných hlasatelů mazdaznanu vzpomenutých na Velký pátek je Milan Friedl. Jeho vitalitu reprezentuje produkce nakladatelství Lyra Pragensis.
Patron podnikatelů
Patronem podnikatelů v oblasti vegetariánského stravování s mazdaznanským sluncem ve svém firemním logu je pan Emanuel Voňka. V ČR byl první a dosud nejúspěšnější provozovatel vegetariánských restaurací. Zřídil jich za první republiky v Praze šest. Na volnou židli bylo nutno v jeho restauraci vystát frontu. Totalitní režim mu znemožnil, aby se stal čestným předsedou Mezinárodní vegetářské organizace. Zemřel v 92 letech na následky úrazu. Do poslední chvíle svého života studoval duchovní nauky a korespondoval s přáteli z celého světa.
Makrobiotici
V celku klidné zdravo-výživářské nebe rozfoukal makrobiotický vítr v roce 1981. Nejvýznamnější propagátorkou tohoto systému, který čerpá z východní filosofie je Ing. Jarmila Průchová. K dnešku má na svém kontě stovky přednášek, desítky rozhlasových a televizních vystoupení, kurzů a školení, úspěšných knih o makrobiotice. Kytičku ocenění převzali pro Jarmilu manželé Dvořákovi.
Další neméně významná propagátorka makrobiotiky a zdravého životního stylu je Doc. PhDr. Miluška Kubíčková. Přes svůj úctyhodný věk je stále předsedkyní Sdružení zdravý životní styl. Sdružení pořádá ročně desítky přednášek, kurzů a letních soustředění.
Do třetice propagátorek makrobiotiky MUDr. Lída Růžková. Za dob totality prováděla první odborné sledování zdravotního stavu makrobiotiků a vegetariánů.
Přátelé přírodní výživy
Brzy po makrobiotické invazi přišla potřeba vše nějak společensky zaštítit. Díky velké diplomacii se podařilo v té době téměř nemožné. Při zahrádkářském svazu byla založena speciální základní organizace Přátelé přírodní výživy (PPV) Praha. Diplomaty byla skupina zakladatelů: Dr. Máša Svobodová, MUDr. Jana Kombercová, MUDr. Lída Růžková, Ing. Aleš Myslík a nositel celé myšlenky Jan Hlaváček. Kopii této zahrádkářské strategie udělali manželé Dvořákovi v Dobrušce, Marika Bodnárová v Košicích. Rovněž v Bratislavě byla založena zahrádkářská organizace PPV.
Pokračovateli pražských zakladatelů byli: ing. Milan Žežula, Ing. Chalupný, Ing. Igor Seykora, RNDr. Pavel Beran. V současné době je předsedkyní PPV Praha Ing. Michaela Nusková.
Vědci
Kytičku ocenění převzal Ing. Richard Barták, CSc. za vědecky zdůvodněné vegetariánství, které propaguje v ČR především vlastním příkladem cca 30 roků. Jeho hlavním oborem i zájmovou aktivitou je ekologické zemědělství.
Celou knihovnu především odborné literatury o výživě a mnoho hodin přednášek věnovala naší republice paní Nataška Hájková z Toronta v letech 1981 - 1986.
V roce 1984 byl založen v Brně Kruh správné výživy pod patronátem Ing. Vladimíra Zemana a pod vedením manželů Škvařilových. Spolu s RNDr. Ing. Pavlem Stratilem uspořádali pravidelné vzdělávání, včetně publikování odborných informací a kulinářských návodů. Dr. Stratil později vydal několik knih o zdravé výživě. V současné době je Dr. Stratil poradcem Odborné skupiny ČSVV pro výživu.
Průlom do vědomí výživářské odborné veřejnosti v ČR se podařil teprve v roce 1989 prom. mat. Tomáši Husákovi. Rozpoutal odbornou diskusi v médiích, která měla značný vliv na názorový vývoj našich předních výživářů.

Etické aspekty vegetariánství vyučuje v ČR již 25 roků učitel jógy Svámí Mahešvaránanda.
Kytičku poděkování za neúnavnou práci v osvětě na poli výživy převzal pan Tomáš Pfeiffer. Etický pohled na vegetariánství je dominantou jeho dnes již stovek přednášek.

  • Pevné základy - záruka kvality - Dominanta etapy byla 4. - 5. měs.1999
Jak budeme o sobě rozhodovat ?
Nafukovací výbor
Znáte tu situaci, kdy "výboři" vaší zájmové organizace jsou přetíženi svou profesní činností a pro spolkovou činnost toho dělají už víc než dost. Teď tu jste Vy se svým nápadem, který řeší důležitý problém a nemůžete pro věc nic udělat.
Aby tato situace v ČSVV nenastávala, zakotvila JUDr. Zuzana Bílková do stanov čl. 6.3. možnost doplňovat variabilní počet členů výboru vedoucími projektů po dobu této jejich funkce.
Rozhodování na základě projektů
Níže uvedené myšlenky byly jedním z témat první výborové schůze ČSVV (14), která se konala 15. 4. 1999. Rozhodování na základě projektů znamená, že se současně posuzuje: co, kdo, jak, kdy, za kolik, co dříve a co pak. Asi již začínáte tušit výhody:
  • výbor může garantovat členům, že se vše podaří a že Společnosti a tím i jejím členům nehrozí kompromitace.
  • vedoucí projektu prokazuje, že má o něm jasnou představu
  • je možno pozvat další členy ke spolupráci
  • je možno svěřit vedoucímu projektu mandát k zastupování Společnosti v rozsahu, který si sám v projektu stanovil
Od nápadu k realizaci
Možná, že jste po prožitku nadšení z výhod projektu přešli do pocitu zklamání z toho, že tak složitou práci neumíte a přesto máte nápad za milion. Výbor to také napadlo, a proto se touto otázkou zabýval na svém druhém zasedání (15), které se konalo 18. 5. 1999. Řešení se jmenuje Úrovně projektů.
Co tedy udělá Výbor s Vaším nápadem za milion? V idealistické variantě se některý z členů výboru nápadu ujme a zpracuje projekt. Ve variantě realistické bude Váš nápad přijat jako projekt úrovně 1, což znamená, že není vedoucí projektu ani že není projekt zpracován. Váš nápad uveřejníme v následujícím čísle Zpravodaje ČSVV a budeme čekat, že se někdo chytí a zpracuje projekt. Pokud Vaše trpělivost dojde dřív, než se někdo najde, zapojíte se do vzdělávání vedoucích projektů a projekt si pak přece jenom sestavíte sami.
O úrovních projektů to samozřejmě není všechno, ale o tom dalším zas až v některém z příštích Zpravodajů.
Jak se budeme informovat ?
Člen ČSVV
Zpravodaj ČSVV
Zpravodaj, který právě teď čtete, plánuje výbor vydávat čtvrtletně. Na jeho stránkách se dočtete o všem co se v ČSVV šustlo. Vy, kteří jste četli předchozí odstavce, víte, že pokud budeme psát o projektech, budeme psát o všem co vědomě jako ČSVV konáme.
Sklad dokumentů ČSVV
Každý Zpravodaj bude obsahovat přehled nových dokumentů, které byly vyprodukovány účastníky projektů a které si tito aktivisté odsouhlasili. Tzn., že dokumenty, které kolují a jsou předmětem diskuse v seznamu nenajdete.
Dokumenty, které Vás zaujmou, si můžete vyžádat. Pokud uvedete e-mailovou adresu, zašleme Vám je obratem. Pokud jste odkázáni na služby PNS, obdržíte dokumenty až se Zpravodajem.
www.vegetarian.cz
Pokud můžete a umíte koukat do digitální výkladní skříně na internetu, najdete v ní nejenom aktuální informace o ČSVV, ale mnoho jiných užitečných informací a odkazů.
Pokud jste o internetu zatím četli jenom v novinách, pak si představte ten odkaz tak, jako byste se klíčovou dírkou umístěnou na naší digitální výkladní skříni podívali do výkladní skříně, která může být umístěná třeba i v USA.
V budoucnu bude na www umístěn i sklad dokumentů.
Pokud Vás při čtení o www napadlo, že to vše asi něco stojí, tušíte správně. Dovolte, abychom touto cestou poděkovali v tomto Zpravodaji již podruhé firmě
ONE.CZ s.r.o
z Blanska a panu Liboru Vašíkovi s panem Oldřichem Crhonkem.
Aktivista
Jak se stanete aktivistou ?
Asi si nejdříve řekneme kdo je vlastně aktivistou. Je jim každý člen ČSVV, který se přihlásí do kteréhokoliv projektu. Se Zpravodajem jste obdrželi potřebnou přihlášku. Jejím vyplněním a odesláním se stáváte aktivistou. Sekretář ČSVV předá Vaši přihlášku vedoucímu projektu a ten již s Vámi počítá.
Do kolika projektů se můžete přihlásit ?
Do kolika chcete. Záleží na Vašich časových možnostech. Pokud se přihlásíte do všech, stáváte se stínovým předsedou ČSVV. Prostě předsedou může být v ČSVV každý.
Jaké informace aktivista dostává ?
Aktivista dostává dokumenty, které se v rámci projektu diskutují a nejsou ještě schváleny.. Pokud jste aktivistou, očekává se od Vás, že se k informacím budete vyjadřovat a prosazovat svoje názory.
Jakou cestou dostává aktivista informace ?
Asi tušíte, že poštou to nepůjde. Jedinou rozumnou cestou je e-mailové spojení. Pokud nemáte doma počítač, nevadí. Stačí, abyste někde měli přístup na počítač, který je připojen na internet. Ani to nemáte ? Nevadí. Pak se prosím, poohlédněte po svých dobrých známých nebo ještě lépe zeptejte se svého školou povinného syna nebo vnuka. Ostatní už domluvíme s ním.
Setkání aktivistů
Abychom mohli využít nedocenitelných výhod týmové práce a tak se osobně poznali, připravil výbor setkání aktivistů.
Poradenství
Právní poradenství
S právním poradenstvím nemáme starosti, protože je mezi námi JUDr. Zuzana Bílková. Její dosavadní produkty jste již poznali: Stanovy a Prohlášení ČSVV. Mimo to zpracovala samostatný projekt o zajišťování právního servisu pro ČSVV (31). Jedna z jejích nabídek je posuzování každého projektu z pohledu práva ČR.
Pokud, vážení členové, je někdo z vás právník a myslíte si, že pro Vás tímto již nezbyla žádná odborná práce, není tomu tak. Právo je rozsáhlé a každý z Vás se nějak specializuje. Uveďte, prosím, tuto specializaci v přihlášce k projektu JUDr. Bílkové.
Daňové poradenství
ČSVV uzavřelo Mandátní smlouvu o daňovém poradenství a kontrole účetnictví (34) s RNDr. Martinem Vůjtou. Rovněž jeho rukama projdou projekty, aby byly posouzeny z pohledu zákonů o daních a o vedení účetnictví. Dovolte, aby touto cestou vyslovil výbor RNDr. Vůjtovi poděkování za téměř celosponzorský přístup k vyrovnání za tyto služby.
Financování ČSVV
Na vlastních nohou
Základem financování činnosti ČSVV jsou členské příspěvky. Minimální členský příspěvek je stanoven na 200 Kč ročně. Maximální příspěvek je omezen Vaší kapsou a vůlí přispět na dobrou věc.
Co za vaše příspěvky pořídíme
Dovolíme si na tomto místě zopakovat informace z Prohlášení ČSVV, pro případ, že ho někomu darujete.
Pokud zvolíte 200 Kč, uhradíte náklady na sazbu, tisk a distribuci Vašeho výtisku Zpravodaje.
Příspěvkem 300 Kč umožníte zasílání Zpravodaje těm, kteří dnes na úřadech rozhodují a s vegetariánstvím sympatizují.
Příspěvkem 500 Kč umožníte, aby se činnost ČSVV mohla rozvíjet podle přijatých projektů. K tomu je nezbytný správce informací a provozování kanceláře.
Příspěvkem nad 500 Kč se stanete sponzorem projektů ČSVV.
Poděkování sponzorům
Děkujeme touto cestou těm, kteří přispěli 500 a více korun:
JUDr. Zuzana Bílková - 700Kč
manželé Dvořákovi - 1000 Kč
Jana Fuksová - 500 Kč
MUDr. Dagmar Chadimová - 500 Kč
Otto Kail - 500 Kč
Pavel Klimeš - 500 Kč
MUDr. Jitka Kuntová - 500 Kč
manželé Malimánkovi - 1500 Kč
Vlastimil Němeček - 500 Kč
Tomáš Pfeiffer - 700 Kč
Ing. Věra Sklenářová - 1000 Kč
manželé Škvařilovi - 1200 Kč
Petr Teichmann - 1000 Kč
Pokud je pro Vás výhodné zasílat členský příspěvek ve splátkách, doporučujeme převod z účtu formou trvalého příkazu. Jako variabilní symbol použijte své rodné číslo. Jde se o nejlevnější formu převodu peněz jak pro odesilatele, tak pro příjemce.
Peníze od fondů a nadací
Předpokládáme, že na některé projekty ČSVV je možno získat tzv. grant. Je k tomu však třeba hodně úsilí a znalostí. V současné době je pro ČSVV zpracovaná úvaha k této problematice (28) panem Michalem Nahálkou. Obracíme se s prosbou o spolupráci na ty z Vás, kteří máte potřebné znalosti a zkušenosti.
Kdo vede pokladnu ČSVV ?
Děkujeme tímto Mgr. Martině Matuškové, která převzala břemeno odpovědnosti za pokladnu ČSVV.
rytmus setkání v ČSVV
Denně - kancelář ČSVV
První etapu rozvoje ČSVV "Dobrý začátek" jsme zvládli díky obrovskému nasazení členů přípravného výboru.
Druhou etapu "Pevné základy" zvládáme proto, že od konce března 1999 pracuje osm hodin denně pan David Bartůšek ve funkci Správce informací, bez nároku na odměnu. Od 1. 6. 1999 uzavřela ČSVV s panem Bartůškem Pracovní smlouvu. Děkujeme touto cestou Davidu Bartůškovi a přejeme mu hodně elánu do další činnosti.
Měsíčně - setkání výboru ČSVV
Rozšířený výbor (včetně vedoucích projektů) se k dnešku sešel dvakrát. Třetí zasedání se uskuteční 3. 7. 1999 v sídle Společnosti u příležitosti Setkání aktivistů.

Copyright © by Ceska spolecnost pro výživu a vegetariánství All Right Reserved.

TOPlist

NAVRCHOLU.cz