Zpravodaje ČSVV

Zpravodaj 2006 Prezentace konference Zlín

Zpravodaj 2006

Prezentace České společnosti pro výživu a vegetariánství na 4. mezinárodní konferenci dětí a mládeže ve Zlíně.

Některé z výsledků práce ČSVV, cíle a plány do budoucna.

Hlavní cíl ČSVV pěkně vyjadřuje Hippokratův citát:
,,Nechť tvá strava je tvým lékem, a ne tvůj lék tvojí stravou.“
Hippokrates 5. stol. př. Kr.

ČSVV proto klade největší důraz na zdravotní prospěšnost vegetariánství a dala si za úkol pomoci současných vědeckých poznatků získávat informace o zdravotní, ekologické, ekonomické i etické prospěšnosti vegetariánství. Na základě těchto informací pomáhat vegetariánům a lidem, kterým je vegetariánství blízké a o prospěšnosti vegetariánství informovat laickou i odbornou veřejnost formou spolupráce na společných projektech.

Splnění těchto cílů zajišťuje ČSVV především prostřednictvím projektových skupin, jako je Odborná skupina pro nutrici (OSpN), Odborná skupina pro gastronomii (OSpG), Právní skupina a Škola vegetariánství.

Mezi přínos Odborné skupiny pro nutrici patří iniciování uspořádání konference k hodnocení vegetariánství v roce 2000, které se zúčastnili zástupci mnoha odborných subjektů jako např. Státní zdravotní ústav, Ministerstvo zemědělství ČR, Česká pediatrická společnost, Hygienická stanice hl. m. Prahy, Klinika dětského a dorostového Lékařství DFN
a Vojenská lékařská akademie JEP v Hradci Králové.
Dále pak OSpN v roce 2004 přeložila a vydala největší současnou vědeckou práci o vegetariánství na světě Stanovisko Americké dietetické asociace
a Kanadských dietologů k vegetariánství. Názor odborníků sdružených v této organizaci je, že správně rozvržená vegetariánská strava je zdravá, nutričně vyvážená, zdravotně přínosná v prevenci i léčbě různých onemocněnía
v plném rozsahu vhodná pro všechny věkové kategorie dětí, dospělé, těhotné a kojící ženy i sportovce. Pro nás je ale nejdůležitější, že se k tomuto stanovisku kladně vyjádřili i čeští výživáři sdružení ve Společnosti pro výživu (SpV) a take čeští pediatři sdružení v České pediatrické společnosti (ČPS).

Zkrácená verze prohlášení Společnosti pro výživu: Stanovisko ADA
k vegetariánské stravě lze považovat za vyvážené, odborně podložené
a dobře využitelné pro potřeby lidí, kteří se rozhodli takovým způsobem se stravovat.

Úryvek z prohlášení České pediatrické společnosti: Postoje odrážející stanovisko tuzemské pediatrické obce se neliší od doporučení Americké pediatrické akademie a Světové zdravotnické organizace: Pokud je dieta správně vedena a vypracována, nemůže se proti ní zásadně mnoho namítat.

Rok 2004 znamená tedy pro ČR historickou změnu postoje odborné veřejnosti k vegetariánství.

Dalším počinem OSpN je deklarace Ochranné stravy. OSpN v ní navázala na názorové sjednocení zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR a alternativního stravování z r. 1990.
Ochranná strava je způsob výživy, který v maximální možné míře chrání člověka před vznikem civilizačních nemocí a její dodržování by mělo výrazně snižovat riziko onemocnění civilizačními chorobami. Správně sestavená vegetariánská strava je její vhodnou variantou.
Ve výživě patří k rizikovým vlivům v první řadě zvýšená konzumace potravin živočišného původu, která je příčinou: nadbytku energie, bílkovin, tuků s nevhodnou skladbou mastných kyselin a obsahem cholesterolu
a naopak příčinou nedostatku vlákniny, komplexních polysacharidů, vitamínu C a dalších ochranných látek, především antioxidantů, protože potraviny živočišného původu je neobsahují.
Současná úroveň příjmu potravin živočišného původu jednoznačně souvisí s nárůstem degenerativních chorob (srdečně-cévní choroby, rakovina, cukrovka, obezita ledvinové choroby, atd.) a proto za prvořadou zásadu ochranné stravy považujeme snížení jejich spotřeby na bezpečnou míru, případně jejich úplné vyloučení.

Odborná skupina pro gastronomii sdružuje vedoucí školních, závodních a nemocničních jídelen, kteří v nich zavádějí vegetariánská jídla. Za její podpory bylo připraveno několik desítek ochutnávek a prestižních rautů vegetariánských jídel pro stovky nevegetariánů. Dále je v současnosti k dispozici cca 200 norem vegetariánských pokrmů a příklady jídelníčků z těchto pokrmů.

Mezi přínos Právní skupiny patří podání připomínky k návrhu Koncepce resortní politiky Ministerstva zemědělství na období před vstupem ČR do Evropské unie v roce 1999.
MZE ČR v „Koncepci“ navrhovalo (mimo jiné) produkci masa 92,5 kg/obyv.rok a na základě připomínek ČSVV bylo vypracováno posouzení této Koncepce Ministerstvem zdravotnictví, které navrhlo snížení spotřeby masa na cca 35 kg/obyv.rok.
V roce 2000 poskytla tato skupina právní podporu paní Vinické, které na návrh Městské části Praha 8 mělo být soudně odebráno dítě z pěstounské péče pro jeho vegetariánské stravování. Vše naštěstí dobře dopadlo.
V roce 2002 podala Návrh na zrušení části vyhlášky č.48/1993 Sb., o školním stravování. Tato vyhláška dodnes znemožňuje zavedení
a uplatňování vegetariánského způsobu stravování ve školství z důvodu nevhodně stanovených doporučených dávek živin a spotřebního koše.

Práce Odborné skupiny pro Nutrici a Právní skupiny také iniciovala mladé odborníky k hlubšímu rozboru nutriční úrovně školního stravování. Zjistili, že není zdraví prospěšná, právě naopak. Zjištěné skutečnosti je vedli k napsání otevřeného dopisu Hlavnímu hygienikovi ČR. Hlavní hygienik ČR dal na základě tohoto dopisu 30. 1. 2004 pokyn Vědeckému výboru pro potraviny, aby vyřešil téměř pět let trvající spor mezi předními ČR výživáři ve věci nových doporučených dávek živin.

Projekt Škola vegetariánství odborně garantuje semináře
o vegetariánství, jako např. v roce 2000 garantoval odborný seminář SOU Kroměříž pro 34 pedagogických pracovníků z 12 hotelových škol ČR.
Škola vegetariánství připravila v roce 2004 v rámci veletrhu Salima (BVV) odborný seminář na téma „Ochranná strava - volba pro zdraví“ ve spolupráci s redakcí VEGETARIAN.CZ. V letošním roce připravila pro Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci workshop „Jídlo
a nemoci“ v tématickém okruhu „Zodpovědný přístup ke zdraví“. Dále nabízí besedy, které jsou úvodem do vegetariánství s názvem: Rizika
a přednosti vegetariánské / konvenční stravy. Nedávno proběhlo Setkání Dítě vegetarián, pro rodiče s malými dětmi, které bude mít v říjnu další běh
a připravuje se kurz Základy vegetariánského způsobu stravování pro učitele základních škol.

Tato prezentace byla přednesena na 4. mezinárodní konferenci dětí
a mládeže - „mládež pro udržitelnou budoucnost“, která se konala 15. srpna 2006 ve Zlíně a kterou inicioval Jeho Svatost Mahámandaléšvar paramhans svámí Mahéšvaránanda a organizoval Český svaz Jóga v denním životě
a Mezinárodní unie mládeže Jógy v denním životě.

TOPlist

NAVRCHOLU.cz