About US

Czech Society for Nutrition and Vegetarianism (CSVV)

Číst dál...

Cíle ČSVV

ČSVV klade největší důraz na zdravotní prospěšnost vegetariánství:

„Nechť tvá strava je tvým lékem,
a ne tvůj lék tvojí stravou.“

Hippokrat 5. stol. př. Kr.

Číst dál...

Informační body 1 - 6

 

6. úroveň IB – s občasným dohledem a nástěnkou

Může jít o stejné prostory jako u 7. úrovně IB, v nichž provozovatel umožní umístit i nástěnku. Nejčastěji však asi půjde o prostory v základních a středních školách, které navštěvuje dítě člena ČSVV.

IB poskytuje:

 • vše jako 7. úroveň IB - s občasným dohledem

 • nástěnka na níž budou vyvěšeny informace zaslané sekretářem ČSVV…..……………………….U

Dle vhodnosti prostředí mohou na nástěnce být umístěny i:

 • přihlášky s připojenou složenkou k zaplacení členského příspěvku

 • poslední čísla tištěného Zpravodaje ČSVV

IB má:

 • vše jako 7. úroveň IB - s občasným dohledem

 • písemnou dohodu s provozovatelem prostorů, v kterých je IB umístěn

 • internetové připojení pro zasílání aktualit pro nástěnku a možnost jejich vytištění

 

5. úroveň IB – se stálým dohledem bez možností prodeje materiálů

IB poskytuje:

 • Vše co 6. Úroveň IB - s občasným dohledem a nástěnkou

 • Všechna čísla tištěného Zpravodaje ČSVV……………………………………………………U

 • Všechna čísla e-Zpravodaje ČSVV……………………………………………………………U

 • Přihlášku s připojenou složenkou k zaplacení členského příspěvku

 • Seznam doporučené literatury Odborné skupiny pro nutrici (dále jen OspN)……………..U

 • Seznam projektů ČSVV ………………………..………………………………………………..U

 • Seznam dokumentů ČSVV ….……………..…..………………………………………… ……..U

 • Přehled připravovaných akcí ČSVV ………..…..………………………………………… …….U

 • Zpětnou vazbu sekretariátu ČSVV

IB má:

 • vše jako 6. úroveň IB - s občasným dohledem a nástěnkou

 • Prostor pro uložení a prezentaci informačních materiálů na ukázku

4. úroveň IB – se stálým dohledem a možností prodeje materiálů

IB poskytuje:

 • Vše co 5. úroveň IB - se stálým dohledem bez možnosti prodeje materiálů

 • Knihy dodané do komisního prodeje od spolupracujících nakladatelství ……………… ……P

 • Další výrobky vhodné pro vegetariány ……………………………………………………….…P

IB má:

 • vše jako 5. úroveň IB - se stálým dohledem bez možnosti prodeje materiálů

 • Živnostenské oprávnění pro nákup a prodej

3. úroveň IB – Reprezentant ČSVV

Nejčastěji půjde o vedoucí projektů, kteří budou ochotni osobně poskytovat informace o záměrech a dění v ČSVV pro zájemce o členství nebo členům, kteří potřebují podrobnější informace. Informace budou nejčastěji poskytovat na předem dohodnuté schůzce nebo formou telefonického rozhovoru. Podávání informací, které mají charakter veřejného sdělení postojů ČSVV k jednotlivým otázkám je vyhrazeno tiskovému mluvčímu ČSVV. Kontakt na reprezentanty ČSVV bude zveřejněn a pravidelně aktualizován.

Reprezentant poskytuje:

 • korektní informace o záměrech a dění v ČSVV

 • zájemcům o tištěné dokumenty adresu nejvhodnějšího IB typu 4 - 5, případně 6 - 7

 • zájemcům o členství poskytne: Příručku člena ČSVV ………………………………………..U/Z

 • zájemcům o vedení projektů poskytne: Manuál vedoucího projektu………………………….U/Z

 • dokumenty ČSVV …………………………………………………………        ………………..U

 

Reprezentant má:

2. úroveň IB – Oblastní správce informací ČSVV

Jde o zpracování informací potřebných pro zvolenou lokalitu k realizaci projektů ČSVV. Zpravidla tuto službu budou zajišťovat místní pobočky ČSVV.

Oblastní správce informací:

 • poskytuje informace získané ze sekretariátu ve stejném rozsahu jako Reprezentant ČSVV

 • zpracovává a poskytuje vedoucím projektů informace o dané oblasti

 • splňuje stejné předpoklady jako Reprezentant ČSVV

 • zasílá elektronickou cestou vyžádané dokumenty

 • má k dispozici a umí ovládat databázi ČSVV pro vkládání dat

1. úroveň IB – Sekretariát - informační centrum ČSVV

 • Vše jako 2. úroveň IB - Oblastní správce informací

 • Spravuje info e-mail, vyřizuje dotazy členů ČSVV a veřejnosti, vede přehled došlé a odeslané pošty

 • Sekretář se řídí stanovy ČSVV, a pokyny výboru ČSVV. Došlá pošta se ve fyzické podobě archivuje v šanonu Pošta s odkazem v databázi CSVV a došlá pošta v elektronické podobě se ukládá v databázi ČSVV

 • Spravuje databázi ČSVV

 • Eviduje členy, spolupracující subjekty, sympatizanty, potenciální spolupracovníky, zainteresované státní instituce,
 • Organizuje projekty související s činností kanceláře
 • Vede archiv materiálů čsvv a má ve správě majetek čsvv (notebook)

 • Shromažďuje podněty k řešení pro výbor čsvv a provádí zápis z výborových schůzí

 • Organizuje výroční schůze, setkání aktivistů. zásobování a šíření propagačních materiálů čsvv, pro informační body.

 • Vydává občasný E-zpravodaj.

Informační body ČSVV a jejich úrovně

ČSVV funguje již několik roků a za tuto dobu dosáhla ve své práci řady pěkných výsledků. V současnosti se nepotýkáme s nečinností organizace, ale s malým povědomím veřejnosti o vykonané práci, jehož zvýšení by jistě motivovalo další sympatizanty k aktivnímu zapojení se do činnosti ČSVV. Abychom tedy zvýšili povědomí veřejnosti o činnosti a cílech ČSVV, rozhodli jsme se vytvořit tzv. Informační body (dále jen IB). IB budou zájemcům a veřejnosti poskytovat informace a materiály vydané ČSVV podle níže zvolené úrovně:

Číst dál...

Zápis ze setkání aktivistů ČSVV 8. října 2005

Zápis ze setkání aktivistů ČSVV 8. října 2005

Číst dál...

Schůzka Výboru ČSVV 16. 10. 2005, Brno

Schůzka Výboru ČSVV 16. 10. 2005, Brno

Číst dál...

Přehled aktuálních projektů 2005

Číst dál...

Výbor ČSVV 2005

Číst dál...

VH Odkaz na Podklady k mVS2005

Podklady k mimořádnému Valnému shromáždění,
které se konalo 8. října 2005

Číst dál...

Úvodní slovo předsedy 2005

Vážení čtenáři,
více než rok jsme v naší Společnosti zvažovali určité změny zaměření směrem k většímu soustředění se na služby přímo pro vegetariánskou obec a tím i opuštění obecnějšího seznamování veřejnosti s vegetariánstvím tak, jak vychází z původních
dokumentů "Prohlášení ČSVV" a "Principy zajištění harmonického rozvoje ČSVV".
Názorové spory nakonec vyústily ve vznik dalšího sdružení
Česká vegetariánská společnost (ČVS), která dává důraz na příbuzné, byť trochu jiné cíle než ČSVV. S dvouměsíčním odstupem od poněkud dramatického projednání těchto návrhů na posledním Valném shromáždění ČSVV, hodnotím tento krok jako nejlepší a zejména smírné řešení, které umožní všem aktivním vegetariánům zapojit se do práce, pro kterou se svobodně rozhodli a která přesně vystihuje jejich naladění.

Číst dál...

VH Zápis z VS 2005

Číst dál...

Příloha zápisu VS 1

Číst dál...

Příloha zápisu VS 2

Číst dál...

Příloha k zápisu VS 3

Číst dál...

Zápis ze schůze výboru

Číst dál...

Příloha schůze výboru 1

Číst dál...

Příloha schůze výboru 2

Číst dál...

VH Pozvánka na m V Shromáždění

Číst dál...

Podkategorie

Projekty

A. ODBORNÉ SKUPINY

Sdružení odborníků k různým tématům

1

OSpN

Odborná skupina pro nutrici

2

OSpG

Odborná skupina pro gastronomii

3

OSpE

Odborná skupina pro environmentální vlivy výživy

 

B. ŠKOLA VEGETARIÁNSTVÍ

Škola poskytuje informace a praktické zkušenosti o zdravé výživě, ochranné stravě, zdravém životním stylu a jejich environmentálních a etických vlivech

1

Přednášky, letáky

Přednášky a informace na různých médiích pro veřejnost

2

Základní KURZ

Cílem ZK je osvojit si poznatky a získat zkušenosti pro vlastní potřebu či potřebu své rodiny.

3

Školení instruktorů

Školení instruktorů je určené těm, kteří chtějí nabité poznatky a zkušenosti předávat jiným

4

Setkání lektorů

Různé osobní i elektronické setkání lektorů (semináře, konference)


C. KLUBY

Sdružení různých zájmových skupin

1

Klub DÍTĚ

Klub sdružující rodiče vegetariánských dětí

2

Klub MUDr.

Klub praktických a odborných lékařů podporujících vegetariánství


D. SPOLUPRÁCE

Projekty založené na spolupráci s jinými subjekty


E. SPRÁVA ČSVV

Projekty, které řeší zabezpečení chodu ČSVV

1

Aktivisté

Valné hromady, výborové schůze, setkání aktivistů, apod.

2

Kancelář

Správa kanceláře ČSVV

3

Informační body

Správa informačních bodů

4

Informační systém

Web, VoIP, apod.

5

Právní skupina

Právní skupina

TOPlist

NAVRCHOLU.cz