Schůzka Výboru ČSVV 16. 10. 2005, Brno

Schůzka Výboru ČSVV 16. 10. 2005, Brno

Přítomni: David Bartůšek, Alžběta Ryšánková, Jitka Skočková, Jaroslav Škvařil, Ing. Rudolf Vondřich

1) Přijetí kooptace Rudolfa Vondřicha a Alžběta Ryšánkové do Výboru
Hlasování: Pro: 3, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Výsledek: přijato

2) Volba nového předsedy
Návrh: Jitka Skočková
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželi se: 1
Výsledek: přijato

3) Rozhodntí strategie - čemu se budeme věnovat
komunikace:
- prodejme co máme
- to co máme, chceme prezentovat - máme toho dost
- budeme-li požádáni, budeme spolupracovat, ale sami se vnucovat nebudeme

a) Prosadit doporučené dávky = ochranná strava
Způsob: jednání s Turkem, Ruprychem a Vítem
Termín: do konce roku
garant: Jaroslav Škvařil
status: interní (členům, účastníkům školení) - neprezentovat veřejně
b) aktualizovat letáky - dlouhodobá vize (viz bod 6)
c) Web - zveřejňovat informace - dát k dispozici výživová doporučení, recepty => podpora zdola
d) Konstukce webu - jak bude fungovat - aby byl funkční pro školení
e) informační body
- prezentace na webu
- školit
- rozšiřovat
f) Časopis - příloha ženského časopisu - připravit
- s Liborem dohodnout jednání s redakcí časopisu - co chceme a můžeme poskytnout (max 1 strana)
- obsah: kvalita života
vzdělávání - propagace ochranné stravy
získávat nové / udržet stávající členy
g) výstup pro veřejnost - záměr: udržení členů
h) nabídka, program pro členy - akce
i) komunikační strategie
j) normy - zpřístupnit v elektronické podobě na webu

4) Web ČSVV (viz dokument od Jaroslava)

Pracovní web -> ČSVV
Popularizace -> vegetarian.cz

Úvodní strana:
- Cíle ČSVV: body
- Staňte se členem ČSVV - proč: body
- ADA - co to je? Anotaci, obsah, korekturu, vložený list, dotisk křídového

5) Návrh: Dát mandát Rudovi k zastupování ČSVV na setkání neziskovek, viz jeho e-mail. Ruda by měl napsat krátkou zprávu o jednání zdravých měst.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželi se: 1
Výsledek: přijato

Článek byl zaslán mailem, Jitka zveřejní na webu.

6) Dotisk propagačních letáků
Výživová doporučení
- graficky upravit
- obsah nechat
- doplnit jasné heslo, např. Vegetariánstvím pro zdraví
- shrnutí ADA
- ochranná strava

Komunikační strategie - rozvrhnout soubor materiálů podle podrobnosti a rozsahu od nejstručnějšího po nejobsáhlejší
- vizitka - dvě sluníčka
- složená "knížečka" dle nápadu R. Vondřicha
- na poslední stranu: Chcete vědět víc? Podívejte se na: ...
David vypracuje zadání propagační kampaně
kdo kampaň zpracuje

7) Projekty ČSVV (tedy návrhy co, kdy, jak)

8) VoIP komunikace

9) Pokladník - předání funkce
vracení části členských příspěvků - Ruda formuluje odpověď na případné žádosti

10) Určení osoby, která bude odpovídat na dotazy veřejnosti - tiskový mluvčí
- co je v jasné kompetenci Honzy, odpoví Honza a pošle svou odpověď na vědomí na info
- ostatní dotazy zodpoví předseda nebo zadá odpověď kompetentní osobě
- odpovídat formou "udělej si sám" - momentálně nemáme příslušný projekt, pokud se chceš zapojit, máš šanci

11) úprava Stanov
neřešíme

12) Spolupráce s politikou
- sestavit nabídku politickým stranám (problémy, které řeší vegetariánství + východisko - konkrétní nástroj - zkonstruovat koloběh, ze kterého vypadne vegetarismus)
spolupráce s jinými subjekty (vyřešit dohody) - např. Harmonie

13) Autorská práva - stanovit způsob poskytnutí materiálů, které jsou dílem (vlastnictvím) konkrétního člena ČSVV

Zapsala Alžběta Ryšánková

TOPlist

NAVRCHOLU.cz