Výživová doporučení a odborná stanoviska

Stanovisko ČSVV k článku „Vegetariáni žijí nezdravě"

Článek Martina Reichmana „Vegetariáni žijí nezdravě: Mají více psychických poruch a častěji rakovinu“ byl uveřejněn v časopise 100+1 dne  5. 2. 2016. Vychází z rakouské studie, která hodnotila pravidelný sběr dat provedený v letech 2006 až 2007 v Rakousku.

Číst dál...

Stanovisko k vyhlášce MŠ SR č. 330_2009 o zariadení školského stravovania

Úvod

Vyhlášku MŠ SR č. 330_2009 budu hodnotit z pohledu odborného nazírání na problematiku výživových doporučení, tak jak jí popisuje Doc.MVDr. Jiří Ruprich v dokumentu: STANOVISKO VĚDECKÉHO VÝBORU PRO POTRAVINY VE VĚCI: „výživových doporučených dávek“, které využívá např. WHO, a které je definováno v nejnovějším manuálu ILSI („Present knowledge in nutrition“, 8th edition, 2001). Názvosloví rozlišuje mezi třemi pojmy, tzv.

Číst dál...

Odborné stanovisko k zákazu vegetariánské stravy na Slovensku

O stanovisko ČSVV požádala Martinská iniciativa ke zlepšení školního stravování. Její Stanovisko slovenských/zahraničných odborníkov a verejnosti k strave a stravovaniu, podpořilo více 1600 odborníků.

Níže uvedené Stanovisko je reakcí na situaci vzniklou v letošním roce na prievidzském gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského, kde studenti bojují za obnovení vegetariánské stravy v jejich školní jídelně, kterou zakázala hygienická stanice.

Číst dál...

Stanovisko ve věci výživových doporučených dávek

STANOVISKO VĚDECKÉHO VÝBORU PRO POTRAVINY VE VĚCI:

„výživových doporučených dávek“

Dne 10. 1. 2005

Stanovisko Výboru připravil: J.Ruprich Stanovisko Výboru redigoval: Z.Brázdová,

J.Drápal, K.Ettlerová, P.Hlúbik, L.Komárek, M.Kunešová, D.Müllerová, I.Řehůřková, Z.Vašíčková.

Státní zdravotní ústav, Palackého 3a, 612 42 Brno tel/fax +420541211764,

URL: http://www.chpr.szu.cz/vedvybor/dokumenty/stanoviska/stan_2004_3_deklas_VDD.pdf.

ZÁKLADNÍ VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ

 

Základem kvality života je dobré zdraví. Nejvýznamnější vliv na zdraví má životospráva (50 % - 80 %). Její hlavní součástí je způsob stravování, který je zásadním faktorem vzniku degenerativních chorob, z nichž srdečně cévní a nádorová onemocnění jsou příčinou až 80 % předčasných úmrtí v hospodářsky vyspělých zemích, včetně ČR.

Číst dál...

DOPORUČENÍ PRO PODPORU ZDRAVÍ

  1. Příjem energie podřiďte individuální potřebě pro udržení optimální tělesné hmotnosti a pocitu vitality.
  2. Věnujte pozornost kvalitě potravin. Produkty z ekologického zemědělství zpravidla obsahují vyšší procento ochranných látek. Laickým měřítkem kvality stravy je míra získané vitality po jídle.

    Číst dál...

Nutriční rizika stravy

V současné konvenční (obvyklé) stravě patří k rizikovým složkám

V první řadě vysoká konzumace potravin živočišného původu,

  • která je příčinou nadměrného příjmu energie, bílkovin, tuků s nevhodnou skladbou mastných kyselin a obsahem cholesterolu.
  • Na druhé straně pak je příčinou nedostatku vlákniny, komplexních polysacharidů, vitamínu C a dalších ochranných látek, zejména antioxidantů, protože potraviny živočišného původu je neobsahují.

Číst dál...

Výživové doporučení ČSVV

 

České společnosti pro výživu a vegetariánství

motto: „Nechť tvá strava je tvým lékem, a ne tvůj lék tvojí stravou."

(Hippokratés, 5. stol.př. Kr.)

ČSVV je odbornou společností, která sdružuje odborníky z oblasti výzivy, gastronomie, kvality potravin a výživových směrů. Výživové doporučení sestavili lektoři těchto odborných skupin v roce 2009. 

 

Environmentální rizika stravy

Názorové postoje odborných institucí k environmentálním rizikům stravy

  1. “Aby se pouze předešlo dalšímu zhoršování současné situace životního prostředí na planetě, výroba masa se musí snížit na polovinu”. (WHO FAO, 2006)
  2. Vegetariánství se jeví jako nejvýznamnější cesta k dosažení udržitelného rozvoje lidstva. UNESCO (2004), WHO FAO (2006)

Číst dál...

Doporučené dávky živin PCRM

 

Připravujeme překlad. V celém článku otevřete stránku ve formátu pdf. Soubor můtete stáhnout zde: PCRMDietaryGuidelines

Číst dál...

Výživové doporučení PCRM

Připravujeme překlad. V celém článku otevřete stránku ve formátu pdf. Soubor můtete stáhnout zde: EveryMealPowerPlate.pdf

Číst dál...

Proč je výživové doporučení PCRM veganské

Připravujeme překlad. V celém článku otevřete stránku PCRM.

Číst dál...

Výživové doporučení PCRM

 

Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM). Lékařský výbor pro zodpovědnou medicínu.
Společnost byla založena v roce 1985 jako nezisková organizace, která podporuje preventivní medicínu, provádí klinický výzkum, a vybízí k vyšším standardům etiky a efektivity v oblasti výzkumu.Site index>>


Odbornou organizaci "PCRM" ČSVV vnímá jako svoje stejně zaměřené kolegy v USA, od kterých se učí. Jedná se o přední světové odborníky na výživu, kteří jako jedinou zdravou výživu uznávají veganství. Proto na jejich webu je mnoho podkladů z nich ČSVV čerpá. Jedná se o velmi kvalitní zdroj vědeckých informací (myslím nejen informace uveřejněné na jejich webu, ale i informace uveřejněné na webech a hlavně v odborných pracech odborníků sdružených v této organizaci).

Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM)
5100 Wisconsin Ave., N.W., Ste. 400, Washington, DC 20016

 

Australské doporučené dávky živin

Připravujeme překlad. V celém článku otevřete stránku ve formátu pdf.

Číst dál...

Výživové doporučení Austrálie

 Připravujeme překlad. V celém článku otevřete stránku ve formátu pdf.

Číst dál...

Austrálie podporuje veganství dětí

Austrálije je prvním státem, který ve svých výživových doporučeních podporuje vegetariánství a veganství i ve školním stravování.

Číst dál...

Australské státní výživové doporučení

National Health and Medical research Council (NHMRC)

Národní zdravotní a Rada pro lékařský výzkum (NHMRC) pracuje na budování zdravé Austrálie. 

NHMRC je přední australský odborný orgán, který podporuje rozvoj a udržování veřejných a individuálních zdravotních norem. NHMRC spojuje v jednom národní organizaci s funkcí financování výzkumu a radu pro vývoj. 

Strategické cíle NHMRC

Cíl 1 - Zvýšit zdravotní úroveň každého občana a úroveň veřejného zdraví v celé Austrálie 
Cíl 2 - Podporovat rozvoj odpovídajících hygienických norem mezi jednotlivými státy a zeměmi 
Cíle 3 - Podporovat lékařský výzkum a vzdělávání, výzkum veřejného zdraví a vzdělávání po celé Austrálii 
Cíl 4 - Podporovat respektování etických zásad týkajících se zdraví
Cíl 5 - Vybudovat lepší NHMRC

 

Ministerstva ČR

Vegetariánský způsob stravování zavedlo Ministerstvo školství za podpory Minesterstva zdravotnictví již v roce 1993 vyhláškou o školním stravování číslo 48/1993. Tento spotřební byl v roce 2005 zařazen i do nové vyhlášky.

Prohlášení k Ochranné stravě

Nejvýznamnější vliv na zdraví má životospráva (60% - 80%). Její hlavní součástí je způsob stravování, který je zásadním faktorem vzniku dvou chorob (srdečně cévních a nádorových onemocnění), které jsou příčinou až 80% předčasných úmrtí v hospodářsky vyspělých zemích.

Číst dál...

Stanovisko SpV

Vyjádření Společnosti pro výživu ke Stanovisku k vegetariánství Americké dietetické asociace

Společnost pro výživu, Praha, únor 2004

Stanovisko ADA k vegetariánské stravě lze považovat za vyvážené, odborně podložené a dobře využitelné pro potřeby lidí, kteří se rozhodli takovým způsobem se stravovat.

Číst dál...

TOPlist

NAVRCHOLU.cz