Stanovisko ČSVV k článku „Vegetariáni žijí nezdravě"

Článek Martina Reichmana „Vegetariáni žijí nezdravě: Mají více psychických poruch a častěji rakovinu“ byl uveřejněn v časopise 100+1 dne  5. 2. 2016. Vychází z rakouské studie, která hodnotila pravidelný sběr dat provedený v letech 2006 až 2007 v Rakousku.

Náprava "poškozeného" image?

Závěry uvedené v článku Martina Reichmana jsou v rozporu s minulými i současnými výzkumy o vlivu vegetariánské či veganské stravy. Dnes největší vědeckou prací o vlivu veganství a vegetariánství na zdraví je Stanovisko Americké dietetické asociace k vegetariánství (Stanovisko ADA). Tato práce obsahuje cca 200 citací především populačních a klinických studií. Na toto stanovisko se odvolávají i nejvýznamnější sdružení odborníků, které se zabývají vlivem stravy na vznik různých chorob. Tato stanoviska k vegetariánství vydává Americká dietetická asociace již od roku 1985. Do češtiny bylo přeloženo naší Společností Stanovisko ADA z roku 2003. Poslední vydání Stanoviska ADA je z roku 2009. Ke stanovisku ADA k vegetariánství z roku 2003 se obdobně vyjádřila i Společnost pro výživu (2004) a Česká pediatrická společnost (2004). Stručné Stanovisko ADA k vegetariánství zní od roku 1985 do dnes stále stejně:

„Správně rozvržená vegetariánská strava je zdravá, nutričně vyvážená a zdravotně přínosná v prevenci i v léčbě různých onemocnění. V některých případech mohou pomoci k zajištění denních doporučených dávek pro jednotlivé živiny i fortifikované potraviny či potravinové doplňky. Vegetariánská i veganská strava mohou splnit současná doporučení pro příjem všech potřebných živin“.

Příklad studie s obdobnými závěry jsou i z poslední doby:
- Nutr. Published online (17.3.2014 Vegetariáni a vegani mají nižší riziko srdečních chorob)

 

Vzhledem k výše uvedeným rozporům mezi závěry v článku  Martina Reichmana a současnými i minulými vědeckými poznatky o vlivu vegetariánské stravy na zdraví se lze domnívat, že se jedná spíše o snahu napravit „poškozené“ image masa, k němuž došlo v říjnu 2015.

V této době byla publikována zpráva Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC), která je součástí WHO a která zařadila uzeniny do stejné skupiny karcinogenů, kde figuruje například tabák či azbest. Podle IARC rakovinu pravděpodobně způsobuje i nezpracované červené maso.

Obdobná informace však probělal tiskem již před 10 roky:
Guardian (15.06.2005, Big study links red meat diet to cancer)
Britské listy (15.06.2005, Konzumace masa způsobuje rakovinu)
BBC Czech (16.06.2005, Nadměrná konzumace červeného masa 'škodí')
BBC Slovak (15.06.2005, Spojenie medzi rakovinou a červeným mäsom)


Ke stejným závěrům dochází i jiné studie o vlivu konzumace živočišných potravin na zdraví:

PCRM (soubor studií z různých období, Cholesterol a srdeční choroby)
J.Am.Coll.Cardiol (2014, Vedlejším produktem konzumace potravin živočišného původu je srdeční selhání)
Circ Heart Fail. (2014, Zpracované maso souvisí se srdečním selháním)
A review. Can J Cardiol. (2014, Rybí dieta nepodporuje zdraví srdce)
J Nutr. (2014, Železo v mase souvisí s onemocněním srdce)
New England Journal of Medicine (1993, Mýty kolem bílého masa)
Atherosclerosis (2015, Vejce zvyšují riziko onemocnění srdce)
PCRM (2014, Zdravotní důsledky konzumace vajec)

Pro pochopení širších souvislostí o vlivu konzumace potravin živočišného původu doporučuji video: Raději vidličky než nože (1 díl, 2 díl). Jedná se o dokument, který vychází z Velké čínské studie. Velmi názorně je v něm vysvětlen vliv výživy na zdraví člověka. 

Výzva k zodpovědnosti

Každý podnět lze využít ke zvýšení své odolnosti a bezpečnosti. Proto všem veganům a vegetariánům, kterých se nějak dotkl článek Martina Reichmana, doporučuji využít tento podnět a znovu zkontrolovat skladbu své stravy a především kvalitu surovin. Stanovisko ADA k vegetariánství vždy uvede, že prospěšná je správně sestavená vegetariánská nebo veganská strava. Tzn. správně nesestavená vegetariánská či veganská strava tento prospěch mít nemusí. Doporučuji proto seznámit se s Výživovým doporučením České společnosti pro výživu a vegetariánství. Vice podrobností k tomuto doporučení pak najdete v článku: Být či nebýt vegetariánem.

Informace ke kvalitě potravin naleznete ve videu Food Matters - Na jídle záleží a v knihách našich významných odborníků: Ing. Víta Syrového a Prof. RNDr. Anny Strunecké, DrSc.

Pokud vás zajímá strava nejen v souvislosti se zdravím, ale i vitalitou a výkonem, tak pak doporučuji informace z konference Wellness gastronomie.

Podstata nemoci a zdraví netkví jen v jídle

Pokud budeme příčiny nemoci hledat pouze v jídle, tak nikdy nedostaneme zcela objektivní informaci, protože způsob stravování je odrazem našeho duchovního a duševního života.  Proto je třeba hledat řešení nemoci a současně i cestu ke zdraví v těchto oblastech a ne jen v dietě, kterou pak zpravidla znásilňujeme sami sebe.

Dominanta je v etické oblasti, kterou vegetariánství a veganství řeší jako primární. Odpovědi k těmto otázkám pak můžeme najít v Etikoterapii. Jejím zakladatelem je MUDr. Ctibor Bezděk a jejím současným nejvýznamnějším zástupcem je MUDr. Vladimír Vogeltanz.

Jaroslav Škvařil
předseda České společnosti pro výživu a vegetariánství

 

TOPlist

NAVRCHOLU.cz