Stanovisko ČPS

Postoj České pediatrické společnosti k alternativní výživě

Projednaný a schválený výborem Společnosti dne 15. 4. 2004

MUDr.Pavel Frühauf,CSc.
primář Kliniky dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN Praha,
člen výboru Pracovní skupiny pro dětskou gastroenterologii a výživu ČPS JEP

Číst dál...

Alternativní výživa dětí

MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha
Ústav sociálního lékařství a medicínského práva 1. LF UK, Praha

Číst dál...

TOPlist

NAVRCHOLU.cz