Výživové doporučení ČSVV

 

České společnosti pro výživu a vegetariánství

motto: „Nechť tvá strava je tvým lékem, a ne tvůj lék tvojí stravou."

(Hippokratés, 5. stol.př. Kr.)

ČSVV je odbornou společností, která sdružuje odborníky z oblasti výzivy, gastronomie, kvality potravin a výživových směrů. Výživové doporučení sestavili lektoři těchto odborných skupin v roce 2009. 

 

ZÁKLADNÍ VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ

 

Základem kvality života je dobré zdraví. Nejvýznamnější vliv na zdraví má životospráva (50 % - 80 %). Její hlavní součástí je způsob stravování, který je zásadním faktorem vzniku degenerativních chorob, z nichž srdečně cévní a nádorová onemocnění jsou příčinou až 80 % předčasných úmrtí v hospodářsky vyspělých zemích, včetně ČR.

Číst dál...

Nutriční rizika stravy

V současné konvenční (obvyklé) stravě patří k rizikovým složkám

V první řadě vysoká konzumace potravin živočišného původu,

  • která je příčinou nadměrného příjmu energie, bílkovin, tuků s nevhodnou skladbou mastných kyselin a obsahem cholesterolu.
  • Na druhé straně pak je příčinou nedostatku vlákniny, komplexních polysacharidů, vitamínu C a dalších ochranných látek, zejména antioxidantů, protože potraviny živočišného původu je neobsahují.

Číst dál...

Environmentální rizika stravy

Názorové postoje odborných institucí k environmentálním rizikům stravy

  1. “Aby se pouze předešlo dalšímu zhoršování současné situace životního prostředí na planetě, výroba masa se musí snížit na polovinu”. (WHO FAO, 2006)
  2. Vegetariánství se jeví jako nejvýznamnější cesta k dosažení udržitelného rozvoje lidstva. UNESCO (2004), WHO FAO (2006)

Číst dál...

DOPORUČENÍ PRO PODPORU ZDRAVÍ

  1. Příjem energie podřiďte individuální potřebě pro udržení optimální tělesné hmotnosti a pocitu vitality.
  2. Věnujte pozornost kvalitě potravin. Produkty z ekologického zemědělství zpravidla obsahují vyšší procento ochranných látek. Laickým měřítkem kvality stravy je míra získané vitality po jídle.

    Číst dál...

TOPlist

NAVRCHOLU.cz