Stanovisko SpV

Vyjádření Společnosti pro výživu ke Stanovisku k vegetariánství Americké dietetické asociace

Společnost pro výživu, Praha, únor 2004

Stanovisko ADA k vegetariánské stravě lze považovat za vyvážené, odborně podložené a dobře využitelné pro potřeby lidí, kteří se rozhodli takovým způsobem se stravovat.

Definuje vegetariánskou stravy a její obdoby. Pokud lidé z různých pohnutek, etických, náboženských, sociálních, zdravotních a jiných, zvolí způsob stravování na vegetariánských principech, pak v tomto stanovisku najdou hodnocení tohoto alternativního způsobu stravování z hlediska vlivu na zdravotní stav, z hlediska možností naplnění nutričních potřeb vhodnými potravinami pro složení vegetariánské stravy a zejména pak též upozornění na možná rizika z nevhodně volené vegetariánské stravy, spolu s možným řešením. Řešení možných rizik spočívá ve vhodné volbě potravin, ale též v použití vhodných obohacených potravin nutričními faktory, které by ve vegetariánské (zejména veganské) stravě mohly být nedostatečně zastoupeny. Upozorňuje na rozsáhlé zastoupení fortifikovaných potravin v obchodní síti a na skutečnost, že v současné době sestavení vhodné vegetariánské stravy s použitím obohacených potravin je podstatně snadnější, než v dřívějších dobách.

Za velmi odpovědné je třeba považovat upozornění, že při použití výhradně rostlinných zdrojů bílkovin by měla být dávka bílkovin vyšší, se zřetelem k jejich využitelnosti. Také upozornění na přívod zinku, kromě jiných známých látek, které mohou být nedostatkové, je velmi seriózní. Podstata stanoviska spočívá v tom, jak vhodně naplnit výživové požadavky vhodnými druhy potravin, aby bylo možné využít klady, které vegetariánská strava může přinášet. Společnost pro výživu považuje stanovisko ADA pro okruh lidí, kteří se rozhodli pro tento alternativní způsob stravování za reálné a prospěšné.

Naplnění výživových potřeb běžnými potravinami v přiměřeném množství a ve správných poměrech je možno považovat za jednodušší a vhodnější, i když nedodržování principů doporučené skladby smíšené stravy může být též rizikové.

 

Copyright © by Ceska spolecnost pro výživu a vegetariánství All Right Reserved.

TOPlist

NAVRCHOLU.cz