Stanovisko k zákazu vegetariánské stravy v SK

Odborné stanovisko k zákazu vegetariánské stravy na Slovensku

O stanovisko ČSVV požádala Martinská iniciativa ke zlepšení školního stravování. Její Stanovisko slovenských/zahraničných odborníkov a verejnosti k strave a stravovaniu, podpořilo více 1600 odborníků.

Níže uvedené Stanovisko je reakcí na situaci vzniklou v letošním roce na prievidzském gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského, kde studenti bojují za obnovení vegetariánské stravy v jejich školní jídelně, kterou zakázala hygienická stanice.

Podrobnosti k této kauze najdete v článku ze 17.10.2015 v sme.sk: Vegetariánskej stravy sa prievidzskí gymnazisti odmietajú vzdať. Chystajú petíciu. Fotografie v úvodu článku je od jeho autorky Vandy Pittnerové.

Z výše uvedeného článku vyplývá, že problém není v žácích ani ve stravovacím zařízení ani v paní ředitelce této školy, ale v ministerstvu zdravotnictví a školství, v odborné veřejnosti SK. Podrobný rozbor uvádím níže.

Slovensko a kulturně vyspělé země

Vegetariánství a veganství je přirozenou součástí výživových doporučení kulturně vyspělých zemí (USA, Kanada, Austrálie) a lakto-ovo-vegetariánský spotřební koš je součástí vyhlášky o školním stravování v ČR již od prvního jejího vydání (1993) do dnes (viz www.csvv.cz: Stanoviska a doporučení). Proto by bylo dobré, aby se i Slovensko zařadilo v této oblasti mezi kulturně vyspělé země.

Co brání na Slovensku v zavedení vegetariánské a veganské stravy do školních jídelen?

1. Vyhláška o školním stravování

Již dříve jsem pro Martinskou iniciativu analyzoval právní dokumenty, kterými se řídí školní stravování na Slovensku (csvv.cz: Stanovisko k vyhlášce MŠ SR). Nejdůležitější závěr této analýzy je:

B. Zásady na zostavovanie jedálnych lístkov podľa prílohy č. 1,

Ze zásad vyplívá:

1. Povinnost pravidelně 3 x týdně podávat na oběd maso.

2. Při celodenním stravování 5 dnů v týdnu musí 10 hlavních jídel (obědy + večeře) 6 – 7 masových jídel.

3. Zbylá bezmasá jídla se musí připravovat s použitím mléka, mléčných výrobků a vajec, tzn. Všechna jídla musí obsahovat potraviny živočišného původu.

4. Luštěniny se podávají pouze dvakrát do měsíce.

O Zásadách na zostavovanie jedálnych lístkov podľa prílohy č. 1, lze proto říct:

1. Jsou v rozporu s minulými i současnými vědeckými poznatky. Nejedná se proto o zásady na základě vědy o výživě, ale o mylnou socialistickou vizi vysoké životní úrovně dělnické třídy založené na dostatku jídla.

2. Uplatňování těchto zásad jednoznačně vede k poškozování zdraví takto stravovaných dětí. Přispívá k nárůstu tzv. civilizačních chorob, především obezity, srdečně cévních chorob, diabetu a rakoviny. Viz Výživové doporučení České společnosti pro výživu a vegetariánství (2009), které je v souladu s nejnovějšími poznatky vědy o výživě člověka ve světě.

Tuto propracovanou soustavu nařízení vedoucích k poškozování zdraví asi nemá cenu nějak upravovat a zdokonalovat. Je proto možno hledat tato řešení:

1. Navrhnout obdobnou sadu zásad pro výživu podporující zdraví nebo přímo pro sestavování vegetariánských či veganských jídel (viz návrhy ČSVV pro tuto oblast).

2. Zásady nahradit systémem „Semaforu kvality stravování“.

3. Přece jen se pokusit o Upgrade těch Zásad tak, aby vyhovovaly a umožnovali vegetariánské a veganské stravování.

 2. Ministerstvo školství

 Zdálo by se, že hlavním zastáncem povinné masité stravy ve školních jídelnách je ministerstvo školství. Nicméně z korespondence Martinské iniciativy s ministerstvem školství vyplívá, že se v této otázce řídí stanoviskem ministerstva zdravotnictví. Tuto skutečnost i potvrdila Ing. Tokárová na Konferenci o školním stravování v Liptovském Mikuláši v roce 2014, když veřejně reagovala na můj diskusní příspěvek tím, že podpoří vegetariánskou stravu ve školním stravování, pokud Martinská iniciativa získá podporu ministerstva zdravotnictví.

3. Ministerstvo zdravotnictví

Jevilo by se tedy, že hlavním zastáncem povinné masité stravy ve školním stravování je ministerstvo zdravotnictví. Tomu i odpovídá korespondence Martinské iniciativy s tímto ministerstvem. Nicméně mé zkušenosti z práce v mezirezortní (MŠMT, MZe, MZ ČR) komisi pro rozvoj školního stravování v roce 2008 ukazují, že pracovníci ministerstva zdravotnictví se opírají o názory odborné veřejnosti.

Vědeckou úroveň odborné veřejnosti na Slovensku, o kterou se zřejmě opírá ministerstvo zdravotnictví reprezentují odborníci jako např. dětská lékařka MUDr. Monika Antošová, která k tématu vegetariánství a děti vystoupila v televizním pořadu. Odkaz na toto vystoupení a podrobný rozbor výroků a tvrzení této lékařky najdete na www.csvv.cz v článku: Rizika vegetariánské stravy v dětském věku.

Zcela opačný postoj najdete u české odborné veřejnosti, viz Stanovisko České pediatrické společnosti k alternativním výživovým směrům (2004) a Stanovisko Společnosti pro výživu k Stanovisku Americké dietetické asociace k vegetariánství (2004).

Jedno jídlo pro všechny nebo výběr ze široké nabídky?

Znemožnění výběru z více jídel, které prosazuje ministerstvo školství SK, vyplývá z mylného pojetí zdravotní výchovy, která je inspirovaná úspěšným řízením výživy dobytka, tzv. krmnou dávkou.  Tato mylná představa vzniká na základě neúplného chápání potřeb člověka. Výživa člověka se řídí nejen fyziologickou potřebou, ale i potřebami duševními a duchovními, které se mohou stát zcela dominantními. Otázku individualizace stravování podrobněji rozebírám v dokumentu: Školní stravování jako vzdělávání a výchova. V ČR se již druhým rokem úspěšné rozvíjí středoškolský obor: Wellness gastronomie, kde je individualizace stravy jednou z důležitých zásad, které jednak podporují zdraví, ale hlavně umožnují sníst jen tolik jídla, kolik jej skutečně potřebujeme. Doporučuji stránky tohoto projektu: www.wellnessgastronomie.eu. První konference Wellness gastronomie se zúčastnily i zástupci ze Slovenska. Jedno z řešení otázky individualizace stravování je zavedení Semaforu kvality jídel, který jsem na žádost Slovnaftu zaváděl v jeho stravovacím zařízení Slovgast v roce 2010. Návrh „Semaforu“ a projektu „Školní stravování jako vzdělávání a výchova“ jsem přednesl na semináři „Zdravější školní stravování“ v Senátu ČR v dubnu 2014. Prezentaci k této přednášce najdete na stránkách Senátu ČR zde.

Nabídka podpory zdravého stravování v prievidzském gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského

Nabízím besedu se studenty, zástupci školní jídelny a vedením gymnázia. Seznámil bych účastníky besedy s nejnovějšími vědeckými poznatky v oblasti výživy člověka a hlavně s kroky, které vedou k jejich úspěšnému zavedení do praxe.

Pokud by studenti s podporou vedení gymnázia chtěli požadovat změnu vyhlášky o školním stravování, tak rád poskytnu své zkušenosti z působení na MŠMT ČR a hlavně odborné podklady pro toto řešení.

Zdraví a úspěch v jednání přeje

Jaroslav Škvařil
člen odborného gremia České společnosti pro výzivu a vegetariánství, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

TOPlist

NAVRCHOLU.cz