Předmluva k českému vydání Stanoviska ADA

Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou překlad Stanoviska k vegetariánství Americké dietetické asociace. Tento text je souhrnem současných vědeckých poznatků na téma vegetariánské stravy a je jedinečný v českém i světovém měřítku. Je vydán renomovanou nutriční organizací, nikoliv vegetariánskou společností.

Význam “Stanoviska” vidíme v tom, že jednoznačně poukazuje na fakt, že správně složená vegetariánská strava je zdravá, nutričně dostatečná a vhodná pro výživu dětí, dospělých, těhotných i kojících žen. Stanovisko Americké dietetické asociace je odborným textem. Ten je proto určen převážně lékařům a odborníkům v oblasti výživy. Je však velmi dobré, budou-li z něj čerpat i laici – vegetariáni. Pomoci může také rodičům, jejichž děti se rozhodnou pro vegetariánství a oni si nejsou jisti, zda je pro ně vegetariánství vhodné a zdravé.


V současné době se podle průzkumů hlásí k vegetariánství v České republice asi 1-2 % populace. Jde tedy o 100 000 – 200 000 lidí. Je velmi pravděpodobné, že se tento počet bude v budoucnu zvyšovat. V západní Evropě se počet vegetariánů v populaci pohybuje mezi 2 - 9 %, v USA a Kanadě mezi 2 - 4 %. Provedené studie dokazují, že zvýšená spotřeba masa škodí lidskému zdraví a je v přímé souvislosti s řadou civilizačních nemocí, jako jsou srdečně-cévní choroby, některé typy rakoviny, obezita, cukrovka, onemocnění ledvin. Při stravování podle vegetariánských zásad je riziko vzniku těchto závažných nemocí podstatně sníženo. A už jenom omezení konzumace masa navíc zásadním způsobem přispívá k ochraně životního prostředí a snižuje zatížení přírody intenzivní zemědělskou produkcí.

Důležité je, a Stanovisko Americké dietetické asociace to také zdůrazňuje, že vegetariánská strava musí být správně složená. Totéž však platí i pro stravu konvenční – nevegetariánskou. Dosáhnout správného nutričního složení stravy je jednodušší a snadnější, jestliže se člověk stravuje vegetariánsky, než když se stravuje konvenčně. Česká společnost pro výživu a vegetariánství poskytuje vegetariánům odborné informace, tak aby měli dostatek podkladů pro své stravování.

Správně složená vegetariánská strava obsahuje hlavně obiloviny s převahou potravin z celých zrn, luštěniny, ovoce, zeleninu, ořechy, olejnatá semena, koření apod. Určitý podíl potravin živočišného původu (mléka, vajec) je pak dán typem zvolené vegetariánské stravy. Zásadní význam má pravidelná denní konzumace ovoce a zeleniny v dostatečném množství (doporučuje se minimálně 400 g denně). Taková strava je velmi zdravá, poskytuje člověku všechny nezbytné živiny a chrání jej před vznikem civilizačních nemocí. Je dobře, že se ke "Stanovisku" a k vegetariánství obecně pozitivně vyjádřila i Česká pediatrická společnost a Společnost pro výživu. Jejich stanoviska jsou otištěna v této brožuře.

Jsem přesvědčen, že Stanovisko Americké dietetické asociace přispěje k rozšíření informovanosti o vegetariánské stravě mezi odborníky i laickou veřejností.

MUDr. Zbyněk Luňáček

Česká společnost pro výživu a vegetariánství
21.4.2004

 Odkazy k publikaci

Stanovisko ADA

Stanovisko Česká pediatrické společnosti k alternativním výživovým směrům

Stanovisko Společnosti pro výživu k stanovisku ADA

 

Copyright © by Ceska spolecnost pro výživu a vegetariánství All Right Reserved.

TOPlist

NAVRCHOLU.cz