DOPORUČENÍ PRO PODPORU ZDRAVÍ

  1. Příjem energie podřiďte individuální potřebě pro udržení optimální tělesné hmotnosti a pocitu vitality.
  2. Věnujte pozornost kvalitě potravin. Produkty z ekologického zemědělství zpravidla obsahují vyšší procento ochranných látek. Laickým měřítkem kvality stravy je míra získané vitality po jídle.

  3. Počet jídel během dne a jejich velikost volte individuálně dle celkového příjmu energie, roční doby a dalších rytmů přírody. Hlavním kritériem je pocit nasycení bez přejedení.

  4. Poměr jednotlivých druhů potravin, jejich kombinace a skladbu jídel,přizpůsobte svým individuálním potřebám.

  5. Během týdne vystřídejte více druhů obilovin, luštěnin, olejnatých semen, ovoce a zeleniny.

  6. Věnujte pozornost přípravě jídla a čistotě prostředí, ve kterém je pokrm připravován, aby Vaše jídlo bylo chutné, smyslově přitažlivé a mikrobiálně nezávadné.

  7. Soustředěností při jídle a vděčností za ně získáte větší osvěžení i z menšího množství jídla.

Samotná změna stravovacích návyků však ještě není zárukou zdraví tak, jak je definuje WHO: "Zdraví je stav úplného tělesného, duševního a společenského blaha".

Pro záruku takto definovaného zdraví je třeba včlenit do našeho životního stylu

  • dostatek pohybových aktivit,
  • dechová cvičení,
  • duševní hygienu,

Mravní hodnoty lze rozvíjet podporou všeho, co přispívá k udržitelnému rozvoji, toleranci a úctě k životu, nebo lépe přímou účastí na těchto aktivitách. Těmi jsou např. ochrana přírody, ekologické zemědělství, vegetariánství, ochrana bezbranných a slabých a mnohé další aktivity.

Přirozený cit pro volbu toho, co podporuje zdraví, přiměřeně doplňte i studiem odborné literatury. Ve všech výše uvedených oblastech lze dnes najít dostatečné odborné zázemí.

PDF

 

TOPlist

NAVRCHOLU.cz