Doporučení a stanoviska ČSVV

Prohlášení Nutriční jednoty

sestavené účastníky akce dny zdravé výživy - Břeclav 1990

Akce   "Dny zdravé výživy -  Břeclav 1990" zaměřená na uplatňování zásad  Nutriční  jednoty    je   ukázkou  současných  možností  pro aplikaci zdravé výživy v ČSFR.
Pro  rozšíření  a  celospolečenské  uplatnění  těchto  možností považujeme za nezbytné :

Doporučené dávky  živin stanovovat na  základě údajů uznávaných expertních komisí FAO/WHO/VNV a expertních komisí EC a USA.
Technické   a   hygienické   normy   nestanovovat   na  základě plánovaného spotřebního koše, ale  na základě standardů užívaných v EC, USA, CON a fyziologických poznatků.
Zrušit striktní spotřební koš poživatin  v ČSFR a provádět jeho stanovování  na   základě  statistických  měření   s jednoročním zpožděním. Takto stanovený spotřební koš bude sloužit ke zjištění stavu k možnostem tvorby doporučení pro obyvatelstvo.
Základ   výživových   doporučení   stanovit   jako  vyjmenování poživatin, jejichž spotřeba se má zvýšit a těch, jejichž spotřeba se má  snížit. Jedině tak lze  doporučení pro spotřebitele učinit jasnými a srozumitelnými.
Pravidelně  zvát k  jednáním  na  vládní a  parlamentní úrovni, které se  týkají výživy, zemědělství a  příbuzných oborů zástupce organizací, které aktivně a  konstruktivně přispívají k pozitivní změně stravovacích návyků ve společnosti (PPV Praha, Fóra správné výživy, Teofaktu, Nutrikomplexu, ČSUV, ČVS, CASD atd.).

Vyjádřeno nutričních hodnotami pro průměrného obyvatele na jeden den.

NÁZEV

POLOŽKY

SPOŘEBA V

ČSSR 1987

DOPORUČENÍ PRO/JAKO:

VDD 1989

NEJBLIŽ.OBDOBÍ

DLOUHODOBÝ CÍL

PRO ČSSR

Příjem energie

13.222 KJ

3.158 kcal

- 20%

2.526 kcal

- 35%

2.068 kcal

2.297 kcal

Tuky

129,2 g

- 45%

71.1 g

- 65%

45,2 g

69,6 g

Cukr

102,5 g *

- 50%

51,2 g

až 0 g

57,4 g ****

Vláknina

25,15 g **

+50%

37,7 g

+80%

45,3 g

minim. 30 g

Cholesterol

700 mg

max. 300 mg

max. 160 mg

max. 300 mg

Vit. C

79,4 mg

+100%

159 mg

+160%

190 mg

78,6 mg

Poměr živin

Bílkoviny

12,6%

8 - 14 % optimum 12 %

. 12,97 %

Tuky

*** 35,3%

10 - 30 % optimum 20 %

27,4 %

Sacharidy

52,1%

Minimálně 60 %

59,6 %

               

*       údaj je z roku 1983 pro ČSSR
**    údaj uvedený  v metodické  příručce SRV  1986, tab  4, 21  s,ĺ    muži - 28,8 g, ženy - 21,5 g, průměr 25.15 g
***   údaje jsou z roku 1983 pro ČSSR
****    maximálně 10% z celkového energetického příjmu

Odborná stanoviska a doporučení České společnosti pro výživu a vegetariánství

  • Vše
  • Odborné Grémium
  • Publikace
  • Stanoviska
  • Výchozí
  • Titulek
  • Datum
  • Náhodně

TOPlist

NAVRCHOLU.cz