Stanovisko ČSVV

Environmentální rizika stravy

Názorové postoje odborných institucí k environmentálním rizikům stravy

 1. “Aby se pouze předešlo dalšímu zhoršování současné situace životního prostředí na planetě, výroba masa se musí snížit na polovinu”. (WHO FAO, 2006)
 2. Vegetariánství se jeví jako nejvýznamnější cesta k dosažení udržitelného rozvoje lidstva. UNESCO (2004), WHO FAO (2006)

Současná produkce masa zabraňuje uspokojování základních životních potřeb lidí

 • Současnou potřebu stravy již dnes nelze plně zajistit pro celou populaci. Do roku 2050 je očekáván její nárůst na 9,5 miliardy.

 • Na světě je 852 mil. lidí podvyživených či hladovějících, 35 zemí mělo v roce 2003 krizi z nedostatku jídla.

 • Přesto 61 % světové produkce obilovin slouží jako krmivo pro dobytek (WHO FAO, 2006). Tento objem obilovin může nasytit cca 3 miliardy lidí.

 • Současnou potřebu pitné vody již dnes nelze plně zajistit pro celou populaci, dostatečný přístup k pitné vodě dnes nemá 40 % lidí na planetě

 • 50 % pitné vody je znečištěno procesem produkce masa.

 • Produkce masa pak představuje plýtvání vodou. Potřeba vody na vyprodukování 1 kg: brambor 16 l, hovězího masa 16 000 l).

 • Současná produkce masa významně přispívá k negativním klimatickým změnám

 • 70 % Amazonského pralesa již bylo zničeno především pro zajištění produkce masa

 • 51 % z celkové produkce plynů, způsobujících skleníkový efekt, pochází z chovu dobytka. Chov dobytka produkuje zhruba stejné množství plynu, jaké je celosvětově vypuštěno díky automobilovému provozu.

Postoj ČSVV k environmentálním rizikům stravy

Na základě hodnocení výsledků hlubší analýzy environmentálních a sociálních vlivů výživy na zdraví se ČSVV přiklání k názoru, že bezmasá varianta ochranné stravy nejlépe podporuje zdraví v plném rozsahu tak, jak je definuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Úplné vyloučení živočišných potravin je možné za podmínek uvedených v dokumentu: Stanovisko Americké dietetické asociace a kanadských dietologů k vegetariánství(v českém jazyce vydala ČSVV 2004).

PDF

TOPlist

NAVRCHOLU.cz