Články

VÝŽIVA

Výživová doporučení a doporučení založená na skupinách potravin tak, aby strava nejen nepoškozovala zdraví, ale přispívala k jeho zlepšení.

Počet článků:
21

Výživová doporučení a odborná stanoviska

Počet článků:
4

Výživová doporučení

Počet článků:
0

Výživové doporučení ČSVV

 
České společnosti pro výživu a vegetariánství

motto: „Nechť tvá strava je tvým lékem, a ne tvůj lék tvojí stravou."

(Hippokratés, 5. stol.př. Kr.)

ČSVV je odbornou společností, která sdružuje odborníky z oblasti výzivy, gastronomie, kvality potravin a výživových směrů. Výživové doporučení sestavili lektoři těchto odborných skupin v roce 2009. 

Počet článků:
5

Výživové doporučení PCRM

 

Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM). Lékařský výbor pro zodpovědnou medicínu.


Společnost byla založena v roce 1985 jako nezisková organizace, která podporuje preventivní medicínu, provádí klinický výzkum, a vybízí k vyšším standardům etiky a efektivity v oblasti výzkumu.Site index>>


Odbornou organizaci "PCRM" ČSVV vnímá jako svoje stejně zaměřené kolegy v USA, od kterých se učí. Jedná se o přední světové odborníky na výživu, kteří jako jedinou zdravou výživu uznávají veganství. Proto na jejich webu je mnoho podkladů z nich ČSVV čerpá. Jedná se o velmi kvalitní zdroj vědeckých informací (myslím nejen informace uveřejněné na jejich webu, ale i informace uveřejněné na webech a hlavně v odborných pracech odborníků sdružených v této organizaci).

Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM)
5100 Wisconsin Ave., N.W., Ste. 400, Washington, DC 20016

Počet článků:
4

Australské státní výživové doporučení

National Health and Medical research Council (NHMRC)

Národní zdravotní a Rada pro lékařský výzkum (NHMRC) pracuje na budování zdravé Austrálie. 

NHMRC je přední australský odborný orgán, který podporuje rozvoj a udržování veřejných a individuálních zdravotních norem. NHMRC spojuje v jednom národní organizaci s funkcí financování výzkumu a radu pro vývoj. 


Strategické cíle NHMRC

Cíl 1 - Zvýšit zdravotní úroveň každého občana a úroveň veřejného zdraví v celé Austrálie 
Cíl 2 - Podporovat rozvoj odpovídajících hygienických norem mezi jednotlivými státy a zeměmi 
Cíle 3 - Podporovat lékařský výzkum a vzdělávání, výzkum veřejného zdraví a vzdělávání po celé Austrálii 
Cíl 4 - Podporoat respektování etických zásad týkajících se zdraví
Cíl 5 - Vybudovat lepší NHMRC

Počet článků:
4

Stanoviska k vegetariánství

Předkládáme stanoviska odborných společností k vegetariánství.

Počet článků:
3

Stanovisko ADA

Počet článků:
3

Stanovisko ČPS

Počet článků:
2

Environmentální vlivy výživy

Počet článků:
0

Stanovisko FAO

Dlouhý stín hospodářských zvířat - Zpráva LEAD, FAO

Počet článků:
6

Výživové směry

Počet článků:
17

Slavní vegetariáni

Počet článků:
3

GASTRONOMIE

Počet článků:
0

Aktuality z gastronomie

Počet článků:
1

Zásady vaření

 Zásady vaření podle Ing. Elišky Škvařilové

Počet článků:
7

Normy OAZA Brno

Normy věnoval k užitku všem majtel jídelny OAZA Vlastimil Špic.

 oaza-600-1 oaza-600-2 

oaza-brno

Počet článků:
2

POLÉVKY

Počet článků:
23

HLAVNÍ JÍDLA

Počet článků:
63

JÍDLA NA SLADKO A DEZERTY

Počet článků:
11

SALÁTY

Počet článků:
7

POMAZÁNKY

Počet článků:
6

Normy pro mateřské školy

Normy dala volně k dizpozici všem Ing Eliška Škvařilová

 mamka-1-mm

cele-300

Počet článků:
0

NÁPOJE

Počet článků:
4

PŘÍLOHY naslano

Počet článků:
8

POLÉVKY naslano

Počet článků:
15

POLÉVKY nasladko

Počet článků:
2

ZÁKLADY naslano

Počet článků:
17

ZÁKLADY nasladko

Počet článků:
7

PŘÍKRMY

Počet článků:
2

ZELENINOVÉ SALÁTY

Počet článků:
13

OVOCNÉ SALÁTY

Počet článků:
2

SVAČINY naslano

Počet článků:
21

SVAČINY nasladko

Počet článků:
16

KVALITA POTRAVIN

Počet článků:
1

KLUBY

Počet článků:
0

Klub Dítě vegetarián

 

Klub byl založen v roce 2006 jako projektová skupina v rámci ČSVV, vzhledem ke stoupající poptávce po informacích o zdravé výživě specielně u dětí. Maminky volaly do již existujících vegetariánských společností v České Republice a lačněly po sdílení svých zkušeností a dalším vzdělávání s ostatními maminkami, které zodpovědně přistupují k výživě svých dětí. Všechny činnosti Klubu jsou zájmovou neziskovou činností členů a sympatizantů. Spolupracujeme s dalšími organizacemi, konstruktivně podporujícími vegetariánství a zdravý životní styl.

Řešíte zdravé stravování svých dětí? Chcete změnit stravovací návyky ve Vaší rodině? Pak vstupte do Klubu Dítě vegetarián!


POSLÁNÍ

Klub DÍTĚ VEGETARIÁN je sdružení příznivců zdravého a vegetariánského stravování, s důrazem na sledování, podporu a propagaci jeho prospěšnosti dětem.

CÍLE

  1. Poskytnout platformu pro sdružování zájemců a příznivců zdravého a vegetariánského stravování dětí.
  2. Získávat informace a poznatky ověřující, zda vegetariánská strava je vhodná, bezpečná a prospěšná nejen dospělým, ale i dětem.
  3. Vzájemně si informace, poznatky a zkušenosti vyměňovat, vzdělávat se a poskytovat si podporu.
  4. Vzdělávat lektory pro rozšiřování dostupnosti informací v zemi.
  5. Zajišťovat šíření informací a osvěty pro zájemce z řad veřejnosti.
  6. Zajistit dostupnost informací a zkušeností i pro nevegetariány - rodiče, prarodiče, příbuzné, učitele, kuchaře a další, kteří mají zájem o porozumění a konstruktivní soužití s vegetariány ve svém okolí.

ČLENSTVÍ

Členství v Klubu se řídí podmínkami členství v ČSVV. Pokud nám poskytnete svůj emailový kontakt, stanete se naším registrovaným příznivcem a zařadíme Vás mezi adresáty elektronického Zpravodaje ČSVV – budete tak mít vždy přehled o novinkách a aktivitách Klubu. Členové ČSVV mají slevu z účastnického poplatku klubových akcí.
 

KONTAKTY

Ing. Lenka Maříková 
Mgr. Jitka Čulíková 
Email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web:  www.csvv.cz
Tel: 608 982 340
Vstup do Klubu

Počet článků:
0

Akce, kurzy, přednášky, novinky

 

Vznikl E-zpravodaj ČSVV a Klubu

vytvořilijsme pro Vás nový internetový formát zpravodaje, který bude informovato aktivitách ČSVV a Klubu, o chystaných akcích, podnětných článcích adalších zajímavostech. Věříme, že Vám přinese zajímavé a užitečnéinformace a těšíme se na Vaše ohlasy. první číslo 2007/1


Rubrika v časopise Vegetarián&Vegan

O založení Klubu kladně referovalo několik internetovým médií zaměřenýchna vegetariánství apod. Česká vegetriánská společnost nabídla Klubuspolupráci a výsledkem je pravidelná rubrika včasopiseVegetarián&Vegan. V nejblžším 5. čísle vychází náš prvnípříspěvek, článek o založení a zaměření Klubu. V dalších číslech budemepublikovat tématcké články, rozhovory a zkušenosti týkající sevegetariánství dětí.


WWW stránky Klubu na ČSVV
Založilijsme pro Klub prezentaci přímo na stránkách ČSVV. V mezičase průběžněodpovídáme na řady dotazů našich členů a zapojujeme se v různýchinternetových diskusích. Na základě konkrétní poptávky v tuto chvíliintenzivně pracujeme na rozšíření kapitol a nových příspěvcích –sledujte E-zpravodaj a www.csvv.cz. Kompletní přístup mají registrovanípříznivci a členové ČSVV!

 

Počet článků:
10

Ostatní

Počet článků:
2

Klub MUDr.

Počet článků:
1

Školní stravování

Počet článků:
1

Podpora ke stravování v MŠ

Znemožňování alternativního stravování

V roce 1993 byl vyhláškou MŠMT ČR č. 48/1993 Sb. vymezen spotřební koš pro lakto-ovo-vegetariánské stravování dětí v mateřských školách a pravidla pro zavedení tohoto způsobu stravování všech takto stravovaných děti. Od vydání vyhlášky došlo v ČR mnohokrát (1995 Frýdek Místek, 1998 Brno, 1999 Jilemnice – Hrabačov) ke znemožňování zavedení a uplatnění tohoto způsobu stravování z důvodů nevhodně stanovených doporučených dávek živin a spotřebního koše ve výše uvedené vyhlášce. Na podzim 1998 došlo v Brně k nejzávažnějšímu incidentu - postihu ředitelky mateřské školy Městskou hygienickou stanicí za nedodržování doporučených dávek živin a spotřebního koše. MHS zahájila správní řízení k nápravě porušování zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (viz www.alternativa.cz).
Podobná situace je v současné době v MŠ Hrabačov v Jilemnici, kde dokonce hrozí zrušení této MŠ se strany obecního úřadu.

Počet článků:
15

Péče o mazlíčka

P=če o domácí mazlíky z pohledu vegetariána či vegana.

Počet článků:
1

Odborné skupiny

odborneskupiny

Odborná skupina pro nutrici (OSpN)

Zabývá se stanovením obecných výživových doporučení a doporučení založených na skupinách potravin tak, aby strava nejen nepoškozovala zdraví, ale přispívala k jeho zlepšení. Zaměřuje se především na problematiku vegetariánského způsobu stravování a obdobné stravovací způsoby. Ve své činnosti navazuje na výsledky práce odborných skupin občanských sdružení zaměřených na zdravou výživu a vegetariánství.

Odborná skupina pro výživové směry (OSpS)

zabývá se alternativními výživovými systémy a pohledy duchovní vědy na výživu a životosprávu člověka. Úkolem OSpS je přispět k aplikaci vědeckých poznatků do praxe tak, aby navrhovaná změna nutričního chování byla v praxi reálná a přirozená.

Odborná skupina pro environmentální vlivy výživy (OSpE)

Věnuje se problematice ekologie výživy a jejímu vlivu na zdraví člověka.

Odborná skupina pro gastronomii (OSpG)

OSpG je zaměřena na vyhledávání a vytváření zdraví prospěšných, nutričně hodnotných a senzoricky atraktivních bez­masých pokrmů a jídel, a na podporu jejich zavádění v rodinách a v provozech společného stravování. Jejím úkolem je aplikovat vědecké poznatky do praxe tak, aby změna nutričního chování byla atraktivní a přitažlivá.

Počet článků:
6

ČSVV

Počet článků:
5

Zpravodaje ČSVV


Počet článků:
52

Valné hromady ČSVV


Počet článků:
22

Výroční zprávy ČSVV


Počet článků:
15

Správa základní dokumenty

Počet článků:
6

Projekty

A. ODBORNÉ SKUPINY

Sdružení odborníků k různým tématům

1

OSpN

Odborná skupina pro nutrici

2

OSpG

Odborná skupina pro gastronomii

3

OSpE

Odborná skupina pro environmentální vlivy výživy

 

B. ŠKOLA VEGETARIÁNSTVÍ

Škola poskytuje informace a praktické zkušenosti o zdravé výživě, ochranné stravě, zdravém životním stylu a jejich environmentálních a etických vlivech

1

Přednášky, letáky

Přednášky a informace na různých médiích pro veřejnost

2

Základní KURZ

Cílem ZK je osvojit si poznatky a získat zkušenosti pro vlastní potřebu či potřebu své rodiny.

3

Školení instruktorů

Školení instruktorů je určené těm, kteří chtějí nabité poznatky a zkušenosti předávat jiným

4

Setkání lektorů

Různé osobní i elektronické setkání lektorů (semináře, konference)


C. KLUBY

Sdružení různých zájmových skupin

1

Klub DÍTĚ

Klub sdružující rodiče vegetariánských dětí

2

Klub MUDr.

Klub praktických a odborných lékařů podporujících vegetariánství


D. SPOLUPRÁCE

Projekty založené na spolupráci s jinými subjekty


E. SPRÁVA ČSVV

Projekty, které řeší zabezpečení chodu ČSVV

1

Aktivisté

Valné hromady, výborové schůze, setkání aktivistů, apod.

2

Kancelář

Správa kanceláře ČSVV

3

Informační body

Správa informačních bodů

4

Informační systém

Web, VoIP, apod.

5

Právní skupina

Právní skupina

Počet článků:
3

BLOG

Počet článků:
4

ŠKOLA VEGETARIÁNSTVÍ

Škola poskytuje informace a praktické zkušenosti o zdravé výživě, ochranné stravě, zdravém životním stylu a jejich environmentálních a etických vlivech. Úkolem Školy vegetariánství je jednak zpřístupnit členům ČSVV složité odborné informace, aby je mohli aplikovat v každodenním životě a jednak zpřístupnit vegetariánství odborné veřejnosti, aby je aplikovala ve vzdělávacím systému a na odborných pracovištích. Odborné zázemí Školy vegetariánství tvoří lektoři odborných skupin.

Počet článků:
4

Přednášky o výživě

Počet článků:
10

Kurzy o výživě

Počet článků:
1

Doporučené informace k výživě

Počet článků:
6

KNIHY

Počet článků:
2

Nová výživa - John Robbins


Počet článků:
1

Otázky a odpovědi

Počet článků:
0

Proti vegetariánství

Počet článků:
2

Zravotní problémy

Počet článků:
7

Potraviny a vegetariánství

Počet článků:
1

Potraviny bez vajec

Počet článků:
9

Vegetariánství a děti

Počet článků:
11

VÝSTUPY

Počet článků:
1

Hlavní projekty ČSVV

Počet článků:
0

Cesta ke zdraví

Počet článků:
6

Wellness gastronomie

Počet článků:
4

Konference

Počet článků:
11

Popularizace

Počet článků:
0

Tiskovky

Počet článků:
2

Rozhovory

Počet článků:
9

Festivaly

Počet článků:
9

Podpora

Počet článků:
2

TOPlist

NAVRCHOLU.cz