Předkládáme stanoviska odborných společností k vegetariánství.

Ministerstva ČR

Vegetariánský způsob stravování zavedlo Ministerstvo školství za podpory Minesterstva zdravotnictví již v roce 1993 vyhláškou o školním stravování číslo 48/1993. Tento spotřební byl v roce 2005 zařazen i do nové vyhlášky.

Prohlášení k Ochranné stravě

Nejvýznamnější vliv na zdraví má životospráva (60% - 80%). Její hlavní součástí je způsob stravování, který je zásadním faktorem vzniku dvou chorob (srdečně cévních a nádorových onemocnění), které jsou příčinou až 80% předčasných úmrtí v hospodářsky vyspělých zemích.

Číst dál...

Stanovisko SpV

Vyjádření Společnosti pro výživu ke Stanovisku k vegetariánství Americké dietetické asociace

Společnost pro výživu, Praha, únor 2004

Stanovisko ADA k vegetariánské stravě lze považovat za vyvážené, odborně podložené a dobře využitelné pro potřeby lidí, kteří se rozhodli takovým způsobem se stravovat.

Číst dál...

Position of the American Dietetic Association and Dietitians of Canada: Vegetarian diets 2003

ANDeatrightlogoCMYK

June 2003 • Volume 103 • Number 6

Číst dál...

Stanovisko ADA

 Stanovisko Americké dietetické asociace k vegetariánství

Názorem Americké dietetické asociace a Kanadských dietologů je, že správně rozvržená vegetariánská strava je zdravá, nutričně vyvážená a zdravotně přínosná v prevenci i léčbě různých onemocnění.

Vegetariáni ve srovnání s nevegetariány mají nižší nejen index tělesné hmoty (body mass index, BMI) a mortalitu na ischemickou chorobu srdeční, ale i krevní tlak a výskyt hypertenze, cukrovky II. typu, nádorů prostaty a střev.

Vegetariánská strava také může uspokojit nároky vrcholových sportovců. Výživová doporučení pro vegetariánské sportovce by měla být tvořena se zřetelem k vegetariánství i ke cvičení.

Ve Spojených státech ve zkoumané populaci Adventistů sedmého dne bylo zjištěno, že ti, kteří jedli maso, měli pravděpodobnost vývoje demence dvojnásobnou (224). Ti však, kteří jedli maso po mnoho let, měli pravděpodobnost vývoje demence trojnásobnou.

Předmluva k českému vydání Stanoviska ADA

Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou překlad Stanoviska k vegetariánství Americké dietetické asociace. Tento text je souhrnem současných vědeckých poznatků na téma vegetariánské stravy a je jedinečný v českém i světovém měřítku. Je vydán renomovanou nutriční organizací, nikoliv vegetariánskou společností.

Číst dál...

Alternativní výživa dětí

MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha
Ústav sociálního lékařství a medicínského práva 1. LF UK, Praha

Číst dál...

Stanovisko ČPS

Postoj České pediatrické společnosti k alternativní výživě

Projednaný a schválený výborem Společnosti dne 15. 4. 2004

MUDr.Pavel Frühauf,CSc.
primář Kliniky dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN Praha,
člen výboru Pracovní skupiny pro dětskou gastroenterologii a výživu ČPS JEP

Číst dál...

TOPlist

NAVRCHOLU.cz