Základní dokumenty

Některá úspěšná jednání s odbornými a státními institucemi

Některá úspěšná jednání s odbornými a státními institucemi

  • V roce 1989 - 1990

jsem jednal s ministerstvem zdravotnictví o podpoře vegetariánství a jemu obdobných výživových směrů a výsledkem těchto jednání byla účast hlavních odborníků MZ na výživu (MUDr. Bohumila Turka, CSc. a prof. MUDr. Jiřího Jodla) na "Břeclavských dnech zdraví" a společné definování Ochranné stravy v dokumentu "Prohlášení nutriční jednoty". Tehdy se zástupci MZ společně definovaná "Ochranná strava" se stala základním dokumentem OSpN ČSVV.

  • V roce 2000

na žádost ČSVV svolal ředitel SZÚ Praha MUDr. Jaroslav Kříž Konferenci k hodnocení vegetariánství a k návrhu doporučených dávek živin pro alternativní stravování dětí od 3 do 6 roků. Pojetí správného příjmu energie z této konference se např. stalo součástí výživových doporučení SpV.

  • V roce 2003

Světová zdravotnická organizace (WHO) ve svém Technical Report Series 916: DIET, NUTRITION AND THE PREVENTION OF CHRONIC DISEASES, strana 131 kapitola 5.7.5 dochází ke stejným závěrům, ke kterým došla i Odborná skupina pro nutrici (OSpN) ČSVV již v květnu 2002. Tyto své závěry OSpN rozeslala ještě v témže roce předním světovým odborníkům na problematiku vápníku.

  • V roce 2004

se na žádost ČSVV k dokumentu „Position of the American Dietetic Association and Dietitians of Canada: Vegetarian diets, June 2003 • Volume 103 • Number 6“ vyjádřila Česká pediatrická společnost a Společnost pro výživu.

  • V roce 2004

požádal Vědecký výbor pro potraviny (VVP) ČSVV o stanovisko k doporučeným dávkám živin. Ve svém Stanovisku k doporučeným dávkám živin, vycházel mimo jiné i z dopisů ČSVV (adresovaným MŠMT ČR) apelujících na vyhlášení aktuálních výživových doporučených dávek.

  • V roce 2008

byla ČSVV přizvána ke spolupráci v Mezirezortní (MŠMT a MZ) pracovní skupině pro rozvoj školního stravování.

 

Prohlášení ČSVV o cílech naší společnosti

 

TOPlist

NAVRCHOLU.cz