Odborné zázemí České společnosti pro výživu a vegetariánství

Přehled členů odborného grémia ČSVV.

Lektoři Odborné skupiny pro nutrici (OSpN)

■ MUDr. Zbyněk Luňáček

Praktický lékař pro dospělé, řadu let vegetarián. Od roku 1998 se zabývá vlivem vegetariánství na lidské zdraví. Spolupracuje s vědeckou skupinou Mezinárodní vegetariánské unie.

■ Prom. mat Tomáš Husák

Promovaný matematik, kandidát biologických věd, pracoval v lékařském výzkumu, kde měl možnost pro svou práci shromáždit tisíce údajů z celého světa. Absolvoval roční stáž na univerzitě v Edinburgu, půl roční na univerzitě v Paříži. Dlouhé roky pracoval v mezinárodních organizacích zkoumajících otázky zdraví pomocí počítačů a matematicko-statistických metod. Napsal knihy Stop nemocem, Rakovině zabráníš a Jak si zachráníte život a zdraví.

■ Doc. RNDr. Ing. Pavel Stratil, Ph.D.

Poradce OSpN a její dlouhodobý spolupracovník. Pracoval 25 let na výzkumu nádorových onemocnění v Onkologickém ústavu v Brně. V současnosti se zabývá výzkumem ochranných látek v potravinách a nápojích na Mendlově univerzitě v Brně. Výsledky této práce publikuje ve vědeckých časopisech. Je autorem knihy ABC zdravé výživy.

Lektoři Odborné skupiny pro enviromentální vlivy výživy (OSpE)

■ Zuzana Škvařilová, BSc,

absolventka Kingston Univerzity v Londýně oboru výživa, která si problematiku ekologie výživy zvolila za svůj hlavní obor v dalším studiu.

■ MUDr. Vladimír Vogeltanz

Od roku 1993 se specializuje na problematiku léčení mravností, tzv. Etikoterapií. V ČR patří mezi nejvýznamnější propagátory tohoto nového oboru.

Lektoři Odborné skupiny pro výživové směry (OSpS)

■ Jaroslav Škvařil

Od roku 1990 se podílí na vymezení pojmu Ochranná strava a je autorem srovnávací teorie: Stupně stravovací úrovně a Stupně aktivní životosprávy, je spoluautor a lektor Rekvalifikačního kurzu pro obor kuchař a prodavač se zaměřením na lakto-veg-etariánskou stravu. Od roku 1984 je členem odborných skupin zájmových organizací zaměřených na alternativní směry. V OSpN se zabývá problematikou bílkovin a vápníku.

■ MUDr. Kamil Běrský

Praktický lékař pro dospělé, který se zabývá více než 15 roků alternativními výživovými směry. Za účelem studia této problema­tiky strávil rok v USA a absolvoval speciální kurz v mezinárodním institutu IMA Kiental ve Švýcarsku.

Lektoři Odborné skupiny pro gastronomii (OSpG)

■ Ing. Eliška Škvařilová

V prvé řadě máma pěti od narození vegetariánsky stravovaných zdravých dětí, dále vedoucí vývoje Klaso sortimentu, sortimentu firmy CERIA, s.r.o., autorka několika kuchařek a norem bezmasých jídel, spoluautorka a lektora Rekvalifikačního kurzu pro obor kuchař a prodavač se zaměřením na lakto-ovo-vegetarián-skou stravu, na zdraví prospěšné potravinářské výrobky a aktivní životosprávu.

■ Ing. Zdeněk Hladík

mistr kuchař, ředitel kulinářské akademie Vitana a.s., lektor kurzu Moderní bezmasé pokrmy, dlouholetý člen představenstva Asoci­ace kuchařů a cukrářů ČR.

Lektoři Odborné skupiny pro kvalitu potravin (OSpK)

Prof. Ing. Milan PEŠEK, CSc.

V současnosti se zabývá zvyšováním antioxidační aktivity v potravinářských výrobcích. Je pedagogem JČU.

Ing. Vít Syrový

Odborník na výživu (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, fakulta potravinářské a biochemické technologie), autor knihy Tajemství výrobců potravin a Tajemství krve.

TOPlist

NAVRCHOLU.cz