Základní dokumenty

Prohlášení České společnosti pro výživu a vegetariánství

ČSVV je otevřena zájemcům o vegetariánství a jemu blízké životní styly. Pozitivní hodnoty kultury moderní euroamerické společnosti byly vytvořeny na základě odkazu mnoha významných myslitelů, vědců a umělců. Ovidius, Pythagoras, Michelangello Buonarroti, Leonardo da Vinci, Bernard Shaw, Albert Einstein, L. N. Tolstoj a mnoho dalších naléhavě hovoří o nesmírné důležitosti nezabíjení zvířat lidmi, tedy o velkém významu vegetariánského způsobu života pro morální a kulturní vývoj lidstva.

V dnešní době vyvstává palčivý problém celosvětově narušeného životního prostředí, ekologických vztahů a vazeb. Vyostřila se výživová polarita lidstva - rozpor v hledání zdraví ve světě hladomorů a ve světě nemocí z nadbytku. Vegetariánství nabízí globální řešení uvedených zásadních problémů a řady dalších (viz níže). Pokud lidstvo přijme odkaz uznávaných osobností v jeho úplnosti, má naději - a to i v podstatně vyšším počtu než je dnešní - žít důstojně a bez zbytečného utrpení lidí i zvířat. Tuto myšlenku plynoucí z historického i současného poznání osobního i zprostředkovaného jednoznačně podporuje soudobá moderní lékařská věda, která podle výsledků dlouhodobých výzkumů udává, že:

"Bezmasý způsob stravování je nejen zdraví neškodný, ale i velmi prospívá fyzické i duševní kondici dětí i dospělých a je významnou prevencí civilizačních chorob."

ČSVV byla založena v přesvědčení, že:

Vegetariánství je součástí nadčasového životního stylu, svými pozitivními vlivy významně přispívajícího k dalšímu rozvoji lidské společnosti bez ekologických katastrof.

Rozvoj principu nenásilí a ohleduplnosti je nástrojem dosažení světového míru.

My všichni, kteří žijeme vegetariánským nebo jemu blízkým způsobem života, můžeme účinně pomoci většímu ocenění jeho kladných vlivů.Vegetariánství přispívá ke snížení agresivity jednotlivců i celé společnosti, především svou filozofií nenásilí a neubližování, jakož i tím, že z humánní výživy vylučuje produkty z těl mrtvých zvířat, zvířata živá, a zvláště pak maso, jejichž opatřování a konzumace k agresivitě přispívají.

Kladné vlivy vegetariánství:

 1. Vegetariánství jako způsob výživy přispívá ke zdravotní prevenci neinfekčních chorob hromadného výskytu (např. rakovina, srdečně cévní choroby, obezita, cukrovka, osteoporóza).
 2. Vegetariánství přispívá k ochraně životního prostředí, především povrchových a podzemních vod, soustavně znečisťovaných zředěnými exkrementy z velkochovů zvířat všech druhů.
 3. Vegetariánství přispívá k ochraně půdy a potravinového řetězce tím, že nejsou znečišťovány chemickým hnojením a biocidními látkami, užívanými pro dosažení rostlinné nadprodukce, potřebné k zajištění krmiv zvířatům chovaným pro masnou produkci.
 4. Vegetariánství přispívá ke snížení spotřeby elektrické energie, spotřebovávané na provozování velkochovů zvířat a na likvidaci odpadů z nich.
 5. Vegetariánství přispívá ke snížení utrpení zvířat způsobeného nepřirozeností jejich chovu a velkozabíjení, násobícího a prodlužujícího děs ze smrti.
 6. Vegetariánství přispívá k rozvíjení mravních hodnot, především úcty k životu a neubližování bezbranným.

ČSVV si klade za cíl:

 1. Dosáhnout společenského porozumění hodnotám vegetariánství a jemu blízkým způsobům života prostřednictvím. Propagace jeho kladných vlivů na tělesné i duševní zdraví člověka, na celou lidskou společnost a na rovnováhu v přírodě.
 2. Spolupráce s jinými subjekty na jejich aktivitách, souvisejících s kladnými vlivy vegetariánství.
 3. Propagace životního stylu osobností, kterým se stalo vegetariánství součástí jejich životosprávy.
 4. Podpořit ozdravení lidské výživy.
 5. Získáváním vědeckých poznatků o působení vegetariánské stravy na člověka a informováním veřejnosti o nich.
 6. Získáváním praktických zkušeností s vegetariánským stravováním a informováním veřejnosti o nich
 7. Dosažením práv spotřebitele na informace o složení potravin.
 8. Dosáhnout rovných možností a práv vegetariánů a strávníků blízkých vegetariánství s ostatními konvenčně se stravujícími občany, zejména v oblasti veřejného i uzavřeného hromadného stravování tj. např. v restauracích, ve školství, v nemocnicích, v armádě apod. a při stanovení závazných nutričních hodnot pro vegetariánství a jemu blízké způsoby stravování hlavně ve školství.

ČSVV se distancuje:

ode všech projevů násilí, diskriminace, extremismu a fanatismu, včetně jejich povzbuzování nebo využívání. Formami jednání a působení ČSVV jsou morální aktivity a svobodný výzkum a předkládání informací v mezích forem činnosti daných Stanovami ČSVV.

Za výbor ČSVV

MgA. Jitka Skočková
Ing. Lenka Maříková
Jaroslav Škvařil
Ing. Rudolf Vondřich

Jak se stát členem?

Jak se zapojit?


Základní údaje o ČSVV

ČSVV byla ustavena 2. dubna 1999 v Praze.
Kontakt:
ČSVV, P. O. Box č. 10, 639 00 Brno 39
Telefon: +420 776 376 604
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.csvv.cz

Společnost je občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., ve znění změn a doplňků, o sdružování občanů, je dobrovolnou, nevládní, neziskovou organizací s vlastní právní subjektivitou.


Prohlášení ČSVV o cílech naší společnosti

Copyright © by Ceska spolecnost pro výživu a vegetariánství All Right Reserved.

TOPlist

NAVRCHOLU.cz