VÝŽIVA

Výživová doporučení a doporučení založená na skupinách potravin tak, aby strava nejen nepoškozovala zdraví, ale přispívala k jeho zlepšení.

Článek o mléku na blogu časopisu Respekt.cz

Nebezpečně temné kontury mléčně „Bílého plus“

 
 
Konzumovat, či nekonzumovat mléko a výrobky z něj?
 
Velmi zajímavý a současně i velmi kvalifikovaný pohled studenta.

Bílkoviny nejsou stejné

........ Všechny bílkoviny ale nepůsobí stejně. Bílkovina gluten pocházející z pšenice nevykázala stejnou aktivitu jako kasein, jedna z bílkovin kravského mléka, ani když byla podávána ve stejném množství (20 %), stejně tak na vznik rakovinných ložisek nepůsobily ani bílkoviny ze sóji. Mnozí vědci účastnící se studie se jen velmi těžce smiřovali s tvrzením, že růst rakoviny podporují bílkoviny z kravského mléka. ....

Ukázka z velmi zajímavého článku: Rakovina se dá "vypnout", zjistili vědci, který je uveřejněn na zdravi.centrum.cz.

 

 

Hrachem proti dně

 Hrách jako prevence a léčba zvýšené hladiny kyseliny močové v krvi

Dnes se často setkávám s názorem lékařů, že luštěniny a maso nejsou vhodnou potravinou při dně.

Číst dál...

Pozitiva a negativa snižování spotřeby soli

Článek : 107602 ; Vydáno : 24.1. 2011 ; Autor : Ing. Irena Suková
Výtah z přednášky na ŐGE Jahrestagung 2010 shrnuje poznatky o vlivu soli na zdraví.
U pacientů s vysokým krevním tlakem je omezení příjmu soli bezpochyby důležitým nefarmakologickým opatřením. Smysluplnost všeobecného snižování přijmu soli je však kontroverzně diskutována. WHO doporučuje kvůli ochraně před kardiovaskulárními chorobami příjem nejvýše 5 g/den, obvyklá spotřeba se pohybuje mezi 8 – 12 g za den.
Vliv vysoké spotřeby soli
Dlouhodobá pozorování ukazují, že primární hypertonie se vyskytuje v zemích, v nichž se sůl do potravin přidává, zatímco v zemích s nízkou spotřebou soli není toto zvýšení krevního tlaku ve stáří pozorováno.
Kromě chorob souvisejících s vysokým krevním tlakem, může mít vysoká spotřeba soli vliv i na:
- zvýšení četnosti srdečně-cévních onemocnění a výskytu příhod jako je srdeční infarkt či mozková mrtvice,
- vznik levostranné ventrikulární hypertrofie a srdeční nedostatečnosti,
- zvýšení rizika selhání ledvin,
- zvýšení vylučování vápníku močí, a tím zvýšení rizika osteoporózy,
- negativní vliv na endoteliální (výstelka cév a srdce) funkce. 
Vliv omezené spotřeby soli
Při významném snížení příjmu soli (1 g/den) reaguje 10 – 15 % osob mírným zvýšením krevního tlaku, což však se projevilo jen při krátkodobých pokusech.
Nízký obsah sodíku (hyponatriemie), ktrerý je pozorován u starých osob není způsoben nedostatrečným přísunem soli.
Citlivost na sůl
Změny krevního tlaku v reakci na konzumaci soli jsou silně individuální
Na infusi 1 l isotonického roztoku reaguje zvýšením krevního tlaku o 10 mm Hg 73 % afroamerických hypertoniků, 56 % kavkazských hypertoniků a 29 – 36 % osob s normálním tlakem. Osoby s metabolickým syndromem jsou citlivější.
Vzhledem k tomu, že je potvrzeno, že většina přijímané soli pochází ze zpracovaných potravin, nikoli z přisolování pokrmů připravených v domácnosti, je pro snižování příjmu soli potřeba provádět příslušná opatření především v potravinářském průmyslu.

(Výtah z přednášky T. Dornera na Výroční konferenci Rakouské společnosti pro výživu 2010 – ŐGE Jahrestagung 2010.)

Ernährung, 34, 2010, č. 11, s. 470

Objednávka kopie článku

Překyselení organismu současnou stravou

Článek : 107604 ; Vydáno : 25.1. 2011 ; Autor : Ing. Irena Suková
Výtah z přednášky na ŐGE Jahrestagung 2010 shrnuje poznatky o vlivu stravy na acidobázickou rovnováhu organismu, a tím na zdraví.

Acidobazická rovnováha organismu je bezpochyby pro zdraví velmi důležitá, ale je to záležitost nesmírně složitá, protože ji ovlivňuje mnoho faktorů. Základním parametrem je hodnota pH krevní plasmy, která se pohybuje mezi 7,37 – 7,43, tzn. na téměř neutrální – mírně zásadité úrovni. Odchylky od těchto hodnot mohou mít fatální důsledky. Intracelulární hodnota pH leží nepatrně níže a je důležitá pro mnohé fyziologické a biochemické procesy v organismu jako enzymatická aktivita, proliferace buněk, šíře drobných tepen. Na udržování rovnováhy se podílejí především plíce, pufrovací systémy, ledviny a v určité míře i játra.

Denně vzniká v rámci látkové výměny v organismu (především ze štěpení sirných aminokyselin jako methionin a cystein a kationických aminokyselin jako lysin a arginin) asi 50 – 100 mmol vodíkových iontů (H+). Ionty OH- a HCO3- vznikají naproti tomu především z anionických aminokyselin jako glutamát a aspartát a organických solí jako mléčnan a citronan. Nadbytečné H+ ionty jsou eliminovány především jako NH4+ v ledvinách (vazbou na amoniak). V moči z těchto volných iontů H+ zůstává jen asi 1 % (pH moči se pohybuje mezi 4,5 – 8).

Potraviny lze z hlediska jejich potenciálu na zatížení ledvin kyselinami rozdělit na kyselinotvorné a zásadotvorné. Toto označení nemá nic společného se samotnou kyselostí (hodnotou pH) potravin. Zjednodušeně platí, že ovoce a zelenina patří k zásadotvorným, maso, ryby, sýry ke kyselinotvorným. Posun ke stravě bohaté na živočišné bílkoviny v současné době vede k mírnému chronickému překyselení (acidóza). Míra kyselinotvornosti a zásadotvornosti potravin závisí na jejich konkrétním složení, takže všechny potraviny nelze příliš jednoduje do těchto dvou skupin rozdělit.

V populárně-vědecké literatuře je acidóza spojována s výskytem řady zdravotních potíží a chorob (především degenerativních). Toho využívají některé směry alternativní a komplementární medicíny. Skutečný vliv acidózy na vznik většiny potíží zatím nebyl vědecky prokázán, a to především kvůli obtížnosti stanovení hodnoty pH in vivo. Negativní význam acidózy však nelze vědecky ani vyloučit. Zdá se, že zdravý člověk disponuje zatím neznámými mechanismy, kterými udržuje hodnotu pH v normálu.

Potvrzeny však jsou negativní účinky kyselinotvorných potravin na kosti. Experimentální studie z 80 let potvrzují, že extracelulární acidóza aktivuje osteoklasty, které poškozují kostní hmotu – uvolňují vápník, což má vliv na lámavost kostí apod. Pozitivní vliv zvýšené konzumace ovoce a zeleniny na hustotu kostí (stehenní) byl popsán u žen a dětí, méně u mužů. Kromě vlivu na snížení acidózy se na pozitivním vlivu ovoce a zeleniny podílejí především vitamin K, hořčík a draslík.

Není pochyb o tom, že strava s vysokým podílem ovoce a zeleniny je zdravá, a že mj. usnadňuje  činnost pufrovacích systémů v organismu a má zvláštní vliv na ochranu kostí.


(Výtah z přednášky C. Ekmekcioglu na Výroční konferenci Rakouské společnosti pro výživu 2010 – ŐGE Jahrestagung 2010.)


Ernährung, 34, 2010, č. 11, s. 470

Objednávka kopie článku

Konzumace zeleniny snižuje riziko rakoviny prsu

Podle nové studie publikované v časopise American Journal of Epidemiology mají ženy, které konzumují více zeleniny snížené riziko vzniku rakoviny prsu. 

Výzkum sledoval 51.928 černošských žen. Ženy, které konzumovali dvě a více porcí zeleniny denně měli o 43% nižší riziko vzniku rakoviny prsu ve srovnání s ženami, které jedli méně než čtyři porce zeleniny týdně. Brukvovité zeleniny (např. brokolice, květák, kapusta) a mrkev měl největší vliv na snížení rizika vzniku rakoviny prsu.

Boggs DA, Palmer JR, Wise LA, et al. Fruit and Vegetable Intake in Relation to Risk of Breast Cancer in the Black Women's Health Study. Am J Epidemiol. Published ahead of print October 11, 2010. doi: 10.1093/aje/kwq293

Konzumace ryb nechrání před rakovinou tlustého střeva

Česká republika patří mezi země s nejvyšším výskytem rakoviny tlustého střeva. Často je mylně doporučována konzumace ryb jako prevence proti rakovině (např.: doktorka.cz, ordinace-lekarny.cz). 
Dokladem, že se o prevenci nejedná, potvrzuje mimo jiné i devítiletá studie Tohoku University Graduate School of Medicine z července letošního roku, jejíž výsledky uveřejnil British Journal of Cancer
British Journal of Cancer (2009) 101, 849-854.

Vysoká konzumace masa je spojována s předčasnou menstruací

Vysoká konzumace masa je spojována s předčasným začátkem menstruace u dívek a se zvýšeným rizikem onemocnění rakovinou a osteoporózou.

Číst dál...

Vegetariáni pozor: tyčinky Mars se vyrábějí z telecích žaludků

Jedny z nejprodávanějších sladkostí přestaly být vhodné pro vegetariány. Výrobce tyčinek Mars, Twix nebo Snickers, společnost Masterfood, totiž oznámil, že při výrobě svých čokoládových výrobků začal používat přísady živočišného původu. Píše o tom server BBC. [ více ]

Veřejné zdraví a hospodářské výhody zdanění slazených nápojů

Kelly D. Brownell, Ph.D., Thomas Farley, MD, MPH, Walter C. Willett, MD, Dr.PH, Barry M. Popkin, Ph.D., Frank J. Chaloupka, Ph.D., Joseph W . Thompson, MD, MPH, a David S. Ludwig, MD, Ph.D. 
Spotřeba cukru v jim slazených nápojích je spojena s rizikem vzniku obezity, diabetu a onemocnění srdce1,2,3, Jsou to pádné důvody pro snížení spotřebytěchto nápojů. Cukrem slazené nápoje jsou nápoje, které obsahují sladidla, jako sacharóza, ovocný cukr nebo koncentráty z ovocných šťáv, které mají podobné metabolické účinky.

Zdanění bylo navrženo jako prostředek ke snížení příjmutěchto nápojů, a tím i snížení nákladů na zdravotní péčia také jako prostředek generování výnosů, které vlády mohou využít pro podporuzdravotních programů.4,5,6,7 . [Plný text tohoto článku v AJ].

Spotřeba masa zvyšuje riziko vzniku diabetu

Nově publikovaná práce v časopise Diabetologia přidává další důkazy, které spojují vliv spotřeby masa na riziko diabetu. Lidí, kteří jedli nejvíce masa měli nejvyšší riziko diabetu 2. typu. Příjem červeného masa a masných výrobků zvyšoval o 21 a 41 procent riziko diabeu 2. typu. Studie byla systematickým přezkoumáním dat shromažděných z 12 předchozích studií.

Aune D, G Ursin, Veierod MB. Spotřeba masa a riziko diabetu 2. typu: Systematický přehled a meta-analýzy studií kohort. Diabetologia. 2009, 52:2277-2287.

November 2009, Volume 52, Issue 11, Pages 2277-2287 "Meat consumption and the risk of type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cohort studies" Authors: D Aune, G Ursin, M B Veierod

IKEM: Vegetariánská strava může pomoci diabetikům víc než dieta

Praha - Vegetariánská strava může pomoci lidem s cukrovkou druhého typu víc než diabetická dieta. Ukázala to půlroční studie, kterou provedlo Centrum diabetologie při Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Podle lékařů to může znamenat změnu v doporučených jídelníčcích pro nemocné. Cukrovka druhého typu souvisí s nezdravým životním stylem, v Česku jí trpí 700.000 lidí.
Vydal Magazín České noviny.cz 12.11.2009, 17:40. Celý článek najdete zde

Znovu potvrzeno: Vegetariánům hrozí menší riziko rakoviny

Londýn - Vegetariáni mají daleko větší šanci, že nedostanou rakovinu. Alespoň určité typy ne. Tvrdí to rozsáhlá studie, kterou publikoval britský časopis zabývající se rakovinnými onemocněními British Journal of Cancer.
Celý článek najdete Aktuálně cz zde.
Původní zdroj: British Journal of Cancer (2009) 101, 192–197.

Riziko rakoviny prostaty a konzumace živočišných potravin, bílkovin a vápníku

British Journal of Cancer uveřejnil v roce 2008 výsledky studie, která zkoumala souvislosti mezi spotřebou živočišných potravin, bílkovin a vápníku ve vztahu k riziku rakoviny prostaty u 142 251 mužů.
Výsledky podporují hypotézu, že vysoký příjem bílkovin a vápníku z mléčných výrobků, může zvýšit riziko rakoviny prostaty. Pozitivně byl spojen s rizikem rakoviny prostaty příjem vápníku z mléčných výrobků, ale již ne příjem vápníku z jiných potravin.
British Journal of Cancer (2008) 98 , 1574–1581.

Naopak studie (Diet, vegetarian food and prostate carcinoma among men in Taiwan) z roku 2005 ukazuje, že příjem nízkotučné místní vegetariánské stravy má ochranný účinek proti karcinomu prostaty u mužů.
British Journal of Cancer (2005) 93 , 1057–1061.

Rakovinou prsu jsou nejvíce ohroženy ženy, které konzumují hodně masa

Studie z roku 2007 (Meat consumption and risk of breast cancer in the UK Women's Cohort Study) zjistila, že největší riziko onemocnění rakovinou prsu měly ženy, které jedly nejvíce masa (103 g /den).   
British Journal of Cancer (2007) 96 , 1139–1146.

Konzumace ryb nechrání před infarktem

Tento měsíc vědci zjistili, že konzumace ryb nijak nesnižuje riziko srdečního selhání. Během 11-letého výzkumu 5000 mužů a žen z nich dostalo těmeř 670 infarkt.U těch, kteří konzumovali velké množství ryb, se neprojevil žádný ochranný účinek ve srovnní s ostatními.  Tento výzkum byl součástí Rotterdamské studie v Nizozemsku, kde je srdeční selhání stejně běžné jako u všech západních národů.
Dijkstra SC, Brouwer IA, van Rooij FJA, Hofman A, Witteman JCM, Geleijnse JM. Intake of very long chain n-3 fatty acids from fish and the incidence of heart failure: the Rotterdam Study. Eur J Heart Fail. 2009;11:922-928.

Konzumace masa ve školách: Je pro děti rizikem rakoviny

Článek uveřejnila OSpN ČSVV velmi blízká odborná organizace PCRM v sekci Zprávy z PCRM- ovo oddělení výživy, konkrétně je článek ke stažení zde.

Pro nás je použitelný pouze "Souhrn" (strojový překlad je  uveden níže). Místo údajů zjištěných v USA, bychom uvedli údaje známé ze školního stravování v ČR.

 

Číst dál...

Spotřeba masa a riziko rakoviny

Světová zdravotnická organizace stanovila, že dietní faktory tvoří alespoň 30 procent všech zhoubných nádorů v západních zemích až 20 procent v rozvojových zemích.

Celý článek je na www.cancerproject.org zde v AJ,

Strojový překlad do ČJ spustíte zde

Daněmi za cukr a tuk proti obezitě

Záměrem dánské vlády je mírně zvýšit od poloviny roku 2010 spotřební daně z cukrovinek, limonád, zmrzlin a cigaret.

Celý článek na Agronavigátor

Omega-3 mastné kyseliny nijak nesnižují vznik kardiovaskulárních chorob a rakoviny

 

Tisková zpráva Evropské vegetariánské unie (European Vegetarian Union) z 28. března 2006. 

Již mnoho desítek let odborníci na výživu i vládní úředníci velmi propagují konzumaci rybího tuku, který obsahuje Omega-3 nenasycené mastné kyseliny či doporučují užívat některý z výživových doplňků, který tyto mastné kyseliny obsahuje. Správnost těchto doporučení a jejich vědecká hodnota byla nedávno vážně zpochybněna.

Číst dál...

Další články...

  1. Maso ve sportu? Zbytečné!

TOPlist

NAVRCHOLU.cz