Doporučené informace

Výživa pro člověka a Zemi

O autorovi knihy Výživa pro člověka a zemi

Christian OPITZ se narodil roku 1970 v Berlíně. Již během prvních let života vynikal fenomenální inteligencí. Od šesti let se intenzivně zabýval přírodními vědami, především biologií a jadernou fyzikou. Ve
dvanácti letech se začal zajímat o oblasti výživy a zdraví  v celkovém (holistickém) pojetí. V následujících sedmi letech rozvinul koncepce otevírající nové směry pro teoretické chápání a  praktické užívání přírodních zákonů ve výživě, přírodním léčení a duchovním rozvoji.
  Od roku 1989 šíří své poznání přednáškami a písemnými publikacemi. Pomohl tisícům lidí k lepšímu zdraví a k hlubšímu porozumění základních zákonů života. Jako prezident EarthSave Deutschland  (Ochrana Země – Německo)  holisticko-ekologické organizace se Christian Opitz snaží sloužit jak jednotlivým lidem, tak i životu na celé Zemi.

Vyjádření České společnosti pro výživu a vegetariánství

Naše Společnost byla požádána o vyjádření ke knize Christiana Opitze „Výživa pro člověka a Zemi“. Vydavatel předkládá tuto knihu čtenářům, majícím zájem seznámit se s netradičním přístupem k výživě vegetariánské, veganské a hlavně vitariánské, jako k vyšším stupňům nutričních zvyklostí. Vítáme aktivitu vydavatelovu, neboť knihu považujeme z mnohých hledisek za zásadní a velmi potřebný příspěvek k literatuře z tohoto oboru vyskytující se na českém trhu.

Účelem naší Společnosti je sdružovat všechny lidi se zájmem o vegetariánství a zdravý životní styl a hájit jejich zájmy. Není naším cílem hodnotit důvody, které vedou jednotlivce k této výživě. Proto se nevyjadřujeme ke kapitolám, zabývajícím se filosofickými otázkami a životním názorem. Naše kladné hodnocení patří kapitolám věnujícím se výživě, otázkám zdravotním, environmentálním, zemědělským, ekologii, problémům ochrany zvířat, přípravě potravy, recepturám pokrmů apod.

Za zvláštní přednost knihy považujeme velké množství citátů a dokladů použité literatury (a to i pramenů výzkumných a vědeckých), jimiž jsou potvrzována použitá či citovaná tvrzení.

Jsme přesvědčeni, že čtenáři této knihy, ať již vegetariáni nebo ne, v ní najdou mnoho nových informací, poučení a rad – k jejich využití pro zlepšení zdraví a dosažení zdravého životního stylu. K tomu jim přejeme mnoho úspěchu.

Výbor České společnosti pro výživu a vegetariánství, 2001

 

OBSAH

DÍL I.  JEDNOTA ŽIVOTA

1. O  duševním životě zvířat    
2. Poselství k lidstvu       
3. Všechny věci jsou vzájemně propojeny
4. Nové myšlení ve vědě         
5. Docela normální holokaust
6. Všechny bytosti mají své místo ve stvoření
7. Maso, hlad ve světě, ochrana životního prostředí
8. Vegetariánství ve světových náboženstvích
9. Jednota života je budoucnost života

DÍL II. NOVÁ KONCEPCE ZDRAVÍ

1. Nová koncepce zdraví je nutností
2. Nemoc není žádný vrtoch přírody
3. Mechanistické pojetí života
4. Obvyklá nauka o výživě
5. Hranice a omyly starých koncepcí
6. Energie nulového bodu, původ života
7. SOEFy (jemnohmotná energetická pole)
8. Živé makromolekuly, klíč k životu
9. Zdraví je pořádek

DÍL III. RIZIKA ZDRAVÍ  PUSOBENÁ  ŽIVOČIŠNOU STRAVOU

1. Maso není součástí životní síly
2. Mléko a mléčné produkty
3. Živočišná strava jako příčina onemocnění
4. Potvrzení v praxi

DÍL IV. VÝŽIVA PRO NOVÝ SVĚT

1. Konvenční a biologické obdělávání půdy
2. Účinky vaření
3. Nebezpečí z mikrovln
4. Z továrny na stůl
5. Jaké máte možnosti 
6. Tvůrčí kuchyně se syrovou stravou
7. Zázrak půstu
8. Výživa pro  matku a dítě

DÍL V. NÁVRAT K JEDNOTĚ

Adresy 
Seznam literatury

 

TOPlist

NAVRCHOLU.cz