Tisková zpráva ČSVV k Světovému dni vegetariánství 2011

V současné době dává Česká republika na udržování zdraví svých občanů cca 30% ze státního rozpočtu. I přes tyto stále se zvyšující investice do zdraví občanů, dochází v posledních letech k neustálému zhoršování jejich zdraví, viz: Výzva lékařů.

 Významný vliv na zlepšení či zhoršení zdraví má výživa. Přitom většina populace v ČR si je vědoma toho, jak by měla zlepšit své stravovací návyky, přesto je nemění nebo jen nevýznamně, bez kladného vlivu na zdraví.

Narůstající popularita farmářských trhů je dokladem, že lidé mají zájem o své zdraví. Proto se spojila Česká společnost pro výživu a vegetariánství s úspěšným pořadatelem farmářských trhů – Orea wellness hotelem Santon a mnoha dalšími subjekty působících v oblasti zdravého životního stylu, aby zájemcům prakticky ukázali, že

Klíčem k přirozené a nenásilné změně způsobu stravování je obnovení schopnosti vnímání kvality potravin a své aktuální biologické potřeby.

ČSVV s pořádajícími partnery proto připravila akci Festival zdraví a pohody, která se uskuteční v areálu Orea wellness hotelu Santon dne 2. října 2011 od 8:00 do 17:00 hod.

Celý program Festivalu je pak nabídkou možností, jak výše uvedené motto realizovat v každodenním životě.

ČSVV se touto akcí připojuje k významným výročím:

1. říjen - Světový den vegetariánů - ve světě se slaví od roku 1977, kdy jej vyhlásila Severoamerická vegetariánská společnost. O rok později byl tento den podpořen Mezinárodní vegetariánskou unií.

2. říjen - Světový den hospodářských zvířat a Gándhího narozeniny

4. říjen - Světový den zvířat a Svátek svatého Františka z Assisi

15. říjen - Světový den výživy - výročí založení Organizace pro výživu a zemědělství v roce 1945, slaví se od roku 1981 (FAO, OSN).

TOPlist

NAVRCHOLU.cz