Doporučené informace

Výživové doporučení ČSVV

Základem kvality života je dobré zdraví. Nejvýznamnější vliv na zdraví má životospráva (50 % - 80 %). Její hlavní součástí je způsob stravování, který je zásadním faktorem vzniku degenerativních chorob, z nichž srdečně cévní a nádorová onemocnění jsou příčinou až 80 % předčasných úmrtí v hospodářsky vyspělých zemích, včetně ČR.

Výživové doporučení ČSVV

ZÁKLADNÍ VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ

Nutriční rizika stravy

Environmentální rizika stravy

DOPORUČENÍ PRO PODPORU ZDRAVÍ

TOPlist

NAVRCHOLU.cz