Tiskovky

Tiskovky

 • Doc. MVDr. Steinhauser Ladislav CSc.

  České vegetariánství? Můžeme si je dovolit!

  Žijeme v období blahobytu. Nebojujeme o přežití. Nejčastěji bojujeme „jen„ sami se sebou. Nemáme strach o nedostatek jídla, řešíme jeho přebytky. Obilí už pálíme i v nenasytných motorech aut. Dnes! Většinu z nás netrápí těžká manuální práce. Naše tělo netrpí nedostatkem energie, ale obvykle jejím přebytkem. Nepátráme po jídle, ale po prostředcích na hubnutí, po „blokátorech“ trávení. Ti, kteří neměli štěstí, narodit se v bohaté Evropě, Americe, Australii… našim dietám nerozumí.

   

 • Jan MÜLLER

  Podpora a zvýšení sportovních výkonů pomoci vegetariánské stravy.

 • MgA. Jitka Skočková

  oslovuji Vás jménem České společnosti pro výživu a vegetariánství a předpokládám, že i jménem občanů ČR, kteří jsou vegetariány. Dle výsledků výzkumu Consumer/standart 1999, provedeného agenturou Stemmark, a.s. je v ČR 2 % vegetariánů a 17 % populace, která se „vyhýbá masu pokud to jde“.
 • Mgr. Ondřej Liška

  Vážení přítomní,

  velice rád jsem přijal pozvání na tuto sympatickou tiskovou konferenci České společnosti pro výživu a vegetariánství a to nejen proto, že fandím životnímu stylu, který toto sdružení propaguje z důvodu mého příbuzného vnímání hodnot jak v oblasti ekologie, tak ze společenského hlediska. Za nejvýznamější považuji výstupy jejich činnosti v oblasti prevence zdraví nebo podpory zdravého životního stylu a proto jsem s nimi navázal i odbornou spolupráci za mého působení na MŠMT.

 • Otakar Jiránek

  „Vegetariánské potraviny jsou zdravější a jejich prostřednictvím lze nakrmit mnohem větší počet lidí než prostřednictvím masa. Jsou tedy skutečným řešením pro stále rostoucí lidskou populaci.

 • Petr Vachler

  Chtěl bych „říci“ jen něco o číslech, které uvádějí nejrůznější zdroje.

 • Přejděte na zelenou! Videozáznam z konference

  skvaril-m hladik-m muller-m   fasung-m bartusek-m korbicka-m

  Videozáznamy byly pořízeny díky obětavé a nezištné práci televizního štábu suprememastertv.cz.

 • Tisková zpráva ČSVV k Světovému dni vegetariánství 2011

  V současné době dává Česká republika na udržování zdraví svých občanů cca 30% ze státního rozpočtu. I přes tyto stále se zvyšující investice do zdraví občanů, dochází v posledních letech k neustálému zhoršování jejich zdraví, viz: Výzva lékařů.

 • Tisková zpráva ke Světovému dni vegetariánství 1. 10. 2009

  Pro vegetariány je říjen nejvýznamnějším měsícem roku. Připadá na něj hned několik důležitých výročí:

  1. říjen - Světový den vegetariánů - ve světě se slaví od roku 1977, kdy jej vyhlásila Severoamerická vegetariánská společnost. O rok později byl tento den podpořen Mezinárodní vegetariánskou unií.

  2. říjen - Světový den hospodářských zvířat a Gándhího narozeniny

  4. říjen - Světový den zvířat a Svátek svatého Františka z Assisi

  15. říjen - Světový den výživy - výročí založení Organizace pro výživu a zemědělství v roce 1945, slaví se od roku 1981 (FAO, OSN).

 • Tisková zpráva ke Světovému dni vegetariánství 2010

  Vegetariáni oslaví 1. října svůj svátek: Světový den vegetariánů. Roku 1977 jej vyhlásila severoamerická vegetariánská společnost. O rok později byl tento den podpořen mezinárodní vegetariánskou unií. Roku 1999 se přidali Češi založením České společnosti pro výživu a vegetariánství (ČSVV). ČSVV klade největší důraz na zdravotní prospěšnost vegetariánství:

  „Nechť tvá strava je tvým lékem, a ne tvůj lék tvojí stravou.“ Hippokrat 5. Stol. Př. Kr.

 • Tisková zpráva o Festivalu zdraví a pohody 2012

   

 • Vegetariánství jako cesta ke zdraví a vyšší kvalitě života

  Cestu ke zdraví v našem projektu tvoří propagace „Stravy podporující zdraví“ formou šíření letáku „Výživová doporučení ČSVV“ a dalších aktivit. Projekt je zaměřen na podporu Akčního plánu zdraví a životního prostředí (Usnesení vlády ČR č. 810), který je aplikací Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Zdraví pro všechny ve 21. století. Projekt by měl nastartovat další aktivity spojené se zaváděním „Stravy podporující zdraví“ do každodenního života. A to jak subjekty zapojenými do projektu tak i dalšími. 

TOPlist

NAVRCHOLU.cz