MgA. Jitka Skočková

oslovuji Vás jménem České společnosti pro výživu a vegetariánství a předpokládám, že i jménem občanů ČR, kteří jsou vegetariány. Dle výsledků výzkumu Consumer/standart 1999, provedeného agenturou Stemmark, a.s. je v ČR 2 % vegetariánů a 17 % populace, která se „vyhýbá masu pokud to jde“.

Česká společnost pro výživu a vegetariánství připravila celou řadu projektů na podporu zdravého životního stylu. Svými projekty reaguje ČSVV na Výzvu lékařů (duben 2005), kterou apelují na odborné společnosti, aby napomáhaly svou činností podpořit změnu životního stylu, zvláště v oblasti výživy. Důvodem apelu je negativní vývoj zdravotního stavu české populace po roce 2002, především v nárůstu výskytu srdečně cévních chorob, diabetu a obezity. 

Významným podnětem pro ČSVV je i zpráva organizace LEAD (LEAD je součástí Světové organizace pro výživu a zemědělství (FAO)) Dlouhý stín hospodářských zvířat (2006).

Na základě těchto podnětů přichází ČSVV s novým Výživovým doporučením, které zachycuje současný stav poznatků vědy o výživě, tradiční pohledy na výživu a nové poznatky o environmentálních vlivech různých způsobů stravování. Jedná se tak o výživová doporučení v duchu Hippokratova výroku:

     „Nechť tvá strava je tvým lékem, a ne tvůj lék tvojí stravou."

Na této tiskové konferenci konané u příležitosti Světového dne vegetariánství zazní tyto příspěvky:

Stanoviska k vegetariánství od Americké dietetické asociace (2003), od Společnosti pro výživu (2004) a od České pediatrické společnosti (2003). Výzva lékařů (2005)

Jaroslav Škvařil, místopředseda ČSVV

Výživová doporučení ČSVV 2009 a projekt Vegetariánství jako cesta ke zdraví a vyšší kvalitě života

Jaroslav Škvařil, místopředseda ČSVV

Environmentální a etická rizika konvenční stravy.

Petr Vachler, provozovatel portálu Zvíře v tísni

Podpora a zvýšení sportovních výkonů pomocí vegetariánské stravy

Jana Müller, mistr světa v thajském boxu v super těžké váze

Požadavky rodičů na zdravé školní stravování

Ing. Lenka Maříková, vedoucí Klubu Dítě vegetarián

Vystoupení a zdravice oslovených VIP, kteří přijmou pozvání na tiskovku

Věřím, že podpoříte naše úsilí o zlepšení zdravotního stavu naší společnosti a životního prostředí.

Zdraví

MgA. Jitka Skočková

předsedkyně ČSVV

TOPlist

NAVRCHOLU.cz