Vegetariánství jako cesta ke zdraví a vyšší kvalitě života

Cestu ke zdraví v našem projektu tvoří propagace „Stravy podporující zdraví“ formou šíření letáku „Výživová doporučení ČSVV“ a dalších aktivit. Projekt je zaměřen na podporu Akčního plánu zdraví a životního prostředí (Usnesení vlády ČR č. 810), který je aplikací Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Zdraví pro všechny ve 21. století. Projekt by měl nastartovat další aktivity spojené se zaváděním „Stravy podporující zdraví“ do každodenního života. A to jak subjekty zapojenými do projektu tak i dalšími. 

Projekt je načasován u příležitosti přijetí nových doporučených dávek živin, o kterém rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví a jako součást oslav Světového dne vegetariánství (1. října).

Základním cílem projektu je propagace stravy dle Hippokratova doporučení: 

„Nechť tvá strava je tvým lékem, a ne tvůj lék tvojí stravou."

Vegetariáni již prošlapali cestu, kterou dnes odborníci na výživu doporučují celé populaci v hospodářsky vyspělých zemích:

    • snížit konzumaci potravin živočišného původu 
    • zvýšit procento obilovin převážně s využitím všech složek zrna, na úkor výrobků z bílé mouky
    • zvýšit konzumaci luštěnin, zeleniny, ovoce a olejnatých semen

ČSVV chce projektem Cesta ke zdraví nabídnout svým spoluobčanům pozitivní praktické zkušenosti vegetariánů s těmito moderními trendy ve výživě.

Základním nástrojem projektu je propagace „Výživových doporučení ČSVV“ a dalších aktivit propagujících projekt Cesta ke zdraví. Výživová doporučení ČSVV vznikla díky mnohaleté vědecké práci členů odborných skupin ČSVV, která navazuje na společný projekt s ministerstvem zdravotnictví "Ochranná strava" z roku 1989.

Jaroslav Škvařil

místopředseda ČSVV

TOPlist

NAVRCHOLU.cz