Existuje mnoho různých diet či způsobů stravování. V níže uvedeném přehledu jsem se pokusil co nejvíce celou problematiku zjednodušit tak, aby tento přehled byl snadno srozumitelný a hlavně vedl k základní orientaci v dnes prezentovaných názorech odborné i laické veřejnosti. 

Z pohledu běžného občana ČR lze rozlišovat několik základních stravovacích úrovní:

Poř.

Způsob stravování

Vliv na zdraví

Nabídka ČSVV

A

KONVENČNÍ
způsob stravování dnešního průměrného občana

Konvenční strava má vliv:
1. 30-40% na vznik většiny typů nádorových onemocnění (WHO)
2. Je jedním z hlavních faktorů srdečně cévních chorob, obezity a cukrovky (WHO)

Informační leták:

Výživová doporučení ČSVV

B

"ZDRAVÝ" či RACIONÁLNÍ
způsob stravování, který se řídí dnes v ČR platnými doporučenými dávkami živin a který propagují některé odpborné společnosti.

Poškozuje zdraví cca o 10% - 30% méně než strava konvenční.
(Tvrzení na základě porovnání stravovacích úrovní v různých zemích a jejich vlivu na zdraví)

1. Nabídka nutričně hodnotných a senzoricky atraktivních bezmasých pokrmů do současné skladby jídel.
2. Postupné nahrazován méně hodnotných surovin v pokrmech surovinami nutričně hodnotnějšími.

C

OCHRANNÁ STRAVA - STRAVA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
je vymezení takového způsobu výživy, který v maximální možné míře chrání před vznikem těch civilizačních nemocí, jejichž významným rizikovým
faktorem je strava.

Přispívá ke zlepšení zdravotní stavu o 30% - 90%.
(Tvrzení na základě výsledků výzkumů vlivu vegetariánské stravy na zdraví)

Komplexní pojetí Ochranné stravy, její bezmasé varianty, včetně doporučení kvalitních surovin, správných kulinářských postupů, kombinací pokrmů v jídle. K tomuto účelu ČSVV rozvíjí Školu vegetariánství.

D

RŮZNÉ DIETY A VÝŽIVOVÉ SMĚRY

Zlepšují i zhoršují zdravotní stav.
Záleží na správné aplikaci.

Poradenství pro správnou individuální aplikaci některých výživových směrů.

TOPlist

NAVRCHOLU.cz