Výraz vegetariánství má kořeny v latinském vegetus, což znamená čerstvý, čilý, zdravý, i žijící a životný. Vegetariánství je součástí mnoha kultur a jsou místa na zemi, kde se masu vyhýbá většina lidí.

S trochou ne příliš velké nadsázky lze říct, že nejstarším dochovaným dokladem o vegetariánství je Bible, která uvádí, že původní stravou člověka určenou Bohem bylo plodojedství či fruitariánství (Gn 1,29). Pak i při vypovězení Adama a Evy z ráje Bůh neříká, aby člověk jedl zvířata, ale pouze rozšiřuje původní fruitariánství o  "byliny polní" (Gn 3,18).

Druhým nejstarším nositelem vegetariánství je Védská kultura (viz např.zde). Ta je původním nositelem myšlenky Ahimsi a vegetariánství. Začátek védské kultury je spojován s vpádem Árjů do severní Indie v době cca 2000 př. n.l.

Dalšími velmi významnými šiřiteli vegetariánství jsou Zarathustra, který žil v 6. století  př. n.l. Jeho učení se zachovalo a je dodnes šířeno pod názvem Mazdaznan a Buddha, který žil 563-483 př. n.l.

Dochovaly se zprávy o vegetariánství ze starého Řecka, zmiňuje ho mimo jiné Platón.

Do Evropy se vegetariánství dostalo v první polovině 19. století, a to právě z Indie, která byla v té době britskou kolonií. Logicky se proto nejdříve objevilo v Anglii.

V Česku se dostalo vegetariánství do obliby ve druhé polovině 19. století, kdy vznikaly i první vegetariánské obchody. V té době například v Lázních Jeseník používali lékaři bezmasou stravu jako součást léčby. A nejen oni. Od 19. století do druhé světové války bylo vegetariánství využíváno k léčbě mnoha tehdejšími významnými kapacitami, jako byli profesoři Hanousek, Chlumský a Bezděk. První česky psaná kniha o vegetariánství vyšla už před 140 lety, ale věnovala se spíš využití vegetariánství v léčbě. Asi o čtyřicet let později byla otevřena první pražská vegetariánská restaurace a již před sto lety vyšla první česky psaná vegetariánská kuchařka.

 

-------------------------- Poznámky pod čarou -------------------

Vegetariánství v Indii

Záměrně jsem se vyhnul slovu hinduismus, protože jeho vznik je rovněž datován do první poloviny prvního tisíciletí př.Kr. Hinduismus vzniká na Védské kultuře a právě ta je původním nositelem myšlenky Ahimsi a vegetariánství. Začátek védské kultury je spojován s vpádem Árjů do Indie. Je však otázkou, zda již v té tobě původní kultuře, kterou Árjové převálcovali nebylo vegetariánství zakotveno nebo také zda vpád Árjů není špatně datován.

Dle Steinera je Staroindická nebo také Praindická kultura první poatlanskou kulturou datovanou cca 7200 př.Kr. - 5100 př.Kr. V této době měla převažovat mléčná výživa (tj. dobytek nebyl chován pro maso, ale pro mléko) z této doby pochází a je dodnes v Indii úcta ke krávě. Proto mohli být původní lidé skutečně kočovníci, avšak dobytek nechovali pro maso. Teprve větší počet populace vyžadoval rozvoj zemědělství.

Zajímavé je i stanovisko, které uvádí Jeho Svatost mahámandaléšvar paramhans svámí Mahéšvaránanda v odpovědi na dotaz ČSVV k historii vegetariánství (viz zde).

Vegetariánství v Bibli

Vnuká se pak i myšlenka, že tvrzení o původní fruitariánské stravě člověka uvedené v bibli jsou pravdivá. Dle DNA je Eva datována cca 100.000 let př. Kr. a Adam cca 70.000 let př. Kr.

Maso dle bible povolil židům až Mojžíš. Mojžíš překračuje rudé moře při odchodu židů z Egypta cca 1500 let př. Kr.

Z toho by pak vyplývalo, že původní kultury (Atlanska, Lemurská) byly vegetariánské a teprve s nástupem kali-jugy (3100 př. Kr.) začíná inklinace k pojídání masa. Tomu přibližně odpovídá i vstup masa do židovské kultury.

 

TOPlist

NAVRCHOLU.cz