Otázky a odpovědi

Seznam "Éček" i se značkami, zda jsou vyrobeny z živočišných produktů, naleznete na stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce, kde se nachází i obsáhlý text o přídatných látkách (aditivech).

Některé z knih, které se zabývají touto problematikou:

Dr. Tereza VRBOVÁ: Víme, co jíme? aneb: Průvodce "éčky" v potravinách
Nakladatelství:
Ecohouse,  2001, 268 stran, 166 Kč

Víme, co jíme? - anotace
Kniha Vám pomůže orientovat se mezi přídatnými látkami, tzv. "Éčkami". První kapitolu tvoří slovníček důležitých pojmů, ve druhé jsou definovány jednotlivé kategorie přídatných látek (konzervanty, emulgátory atd.). V několika dalších kapitolách naleznete obecné informace o používání přídatných látek, jejich testování, možném vlivu na lidské zdraví a řadu dalších. V šesté kapitole jsou popsány všechny přídatné látky, které se mohou v České republice v potravinách používat i některé látky, které jsou v současné době zakázány, ale mohou být v budoucnu povoleny nebo se používají v cizině. U každé látky je uvedena stručná charakteristika, oblast použití, možné nežádoucí účinky a legislativní status.

Ing. Vít Sytový„Tajemství výrobců  potravin“ aneb „Příručka zákazníka, kterému není  lhostejné, co všechno přijímá společně se svou stravou“
 2. dopl. vyd., Praha 2004, 117 stran, 120 Kč 

V knize lze mimo jiné nalézt i rozšířené tabulky seznamů přídatných látek (dle vzestupných E čísel i  jejich abecední seznam), „tahák na přídatné látky“ a další informace.
Zkrácený text najdete na stránkách Natur - terapie, kde si můžete knihu i objednat.

TOPlist

NAVRCHOLU.cz