Konference

 30. 11. - 2. 12. 2007

Konference, kterou uspořádala organizace Jóga v denním životě,

začala v pátek večer v pražském kostele U Salvátora Barevným koncertem za účasti Vlastislava Matouška s rodinou, Oldřicha Janoty, Ireny a Vojtěcha Havlových, dětského souboru Lakomé Barky a dalších významných českých hudebníků. Společně se jim podařilo zaplněnému hledišti představit multikulturní směsici hudebních žánrů, které neznají hranice.

V sobotu program pokračoval celodenním programem na téma „Zachraňme naši planetu“ v hale Hagibor v Praze 10. Konferenci, pod záštitou primátora hlavního města Prahy Pavla Béma, navštívilo několik stovek lidí, mezi nimi též významné osobnosti z oblasti kultury, vzdělávání, politiky a vědy.

Čestnými hosty konference byli zástupce UNESCO ze Španělska Manule Perez Browne, zástupce ministerstva školství Ing. David Bartůšek, herec a hudebník Vladimír Javorský a režisér Petr Vachler.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

V dopoledním programu vystoupila se svým příspěvkem BCs (Hons) Zuzana Škvařilová, vedoucí projektu Odborná skupina pro environmentální vlivy výživy ČSVV. Ve své vědecky podložené prezentaci na téma "Vegetariánství jako základ udržitelného rozvoje lidstva" velmi jasně poukázala na jednu z cest, kterou by se lidstvo mohlo ubírat, aby zabránilo další devastaci planety a tím i sebe sama. Prezentaci můžete zhlédnout zde.

Během odpoledního bloku vystoupila další členka ČSVV, Anna Škvařilová, s příspěvkem na téma "Toxické látky kolem nás a kvalita života". V této práci poukázala na nepřirozené a nezdravé množství různých chemických látek kolem nás a uvádí také, jak se jim v běžném životě co nejvíce vyvarovat. Její prezentaci si máte možnost prohlédnout zde.

O infostánek ČSVV a Klubu Naše dítě vegetarián, který prezentoval naši činnost, se během konference starala Mgr. Jitka Čulíková a Ing. Lenka Maříková.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Mezinárodní konferenci mládeže 1. 12. 2007 zahájil Jeho Svatost paramhans svámí Mahéšvaránanda. Ve svém úvodním projevu uvedl, že Jóga v denním životě je celosvětová organizace, jejímž cílem je mimo jiné podpora míru, tolerance a porozumění mezi mladými lidmi, zabezpečení dostupnosti
vzdělání mladým a snaha, aby od starší generace převzali Zemi alespoň ve stejném, ne-li lepším, stavu, než v jakém ji jejich rodiče převzali od svých předků. Zdůraznil význam etiky a morálky ve vzdělávání mládeže, protože mládež je kulturou zítřka. Jejich výchova a tedy i další směřování společnosti však leží v rukou dospělých. Výchova by se neměla omezovat na školní docházku, stejně důležitá je sociální výchova v rodině a úcta k vlastním tradicím. Miliony dětí dnes žijí v rozvrácených rodinách, především v tzv. rozvinutých zemích. Pro děti je přitom důležitější láska a porozumění rodičů než peníze a hračky. Mladí lidé by také měli mít zajištěnou možnost svobodné volby náboženské víry.
V závěru dne paramhans svámí Mahéšvaránanda zdůraznil význam vegetariánství pro zdraví člověka i naší planety. (Propagaci vegetariánství se autor systému JDŽ věnuje již od počátku svého veřejného působení v Evropě, což je více než 30 let.)

Dále na konferenci zazněly mluvené, multimediální a hudební příspěvky mladých lidí ve věku 12 – 30 let ze 7 evropských zemí na různá témata. Vybíráme namátkou pouze několik zajímavých postřehů: Česká republika je na předním místě v rozvodovosti v Evropě, denně rozvod rodičů postihne 80 dětí. Tento celoevropský trend rozvodovosti se začíná negativně projevovat i v asijských zemích, kde je tradičně velice silná role rodiny.

V evropském jídelníčku má čokoláda a káva velkou popularitu. Na západoafrických kakaových plantážích přitom pracuje odhadem 280 000 dětí ve věku 9 - 12 let za minimální mzdu, či pouze za stravu. V roce 1997 proto vzniklo sdružení Fair Trade, které zaručuje, že produkty s jejich certifikací byly vyrobeny za spravedlivých podmínek pro zemědělce. Nám naopak dávají při výběru potravin možnost tento stav ovlivnit.

Dalším tématem, které na konferenci zaznělo, byl dopad narůstající výroby masa na životní prostředí. Na výrobu jednoho kilogramu masa se spotřebuje 100krát více vody než na výrobu stejného objemu brambor. Podle OSN patří volba vegetariánské stravy mezi jeden z nejefektivnějších způsobů, jak podpořit trvale udržitelný rozvoj lidstva.

Čestným hostem konference byl Manuel Perez Browne, zástupce UNESCO ze Španělska, který účastníkům konference vysvětlil, jakým způsobem pracují v Katalánsku s mladými lidmi z rozdílných kulturních, etnických a náboženských skupin tak, aby společně vytvářeli harmonickou společnost. Základem jejich strategie je organizace mezináboženských dialogů za účasti náboženských vůdců jednotlivých skupin a zapojení mládeže a veřejných činitelů do těchto aktivit. Výsledkem je nejen porozumění druhým, ale též sobě a podstatě vlastního náboženství a kultury. Na závěr svého projevu vyjádřil přání rozvíjení další spolupráce, aby terénní aktivity UNESCO zaměřené na mládež mohly být obohaceny o techniky Jógy v denním životě.

Text vychází z tiskové zprávy, kterou vydala Mezinárodní unie mládeže Jógy v denním životě.

TOPlist

NAVRCHOLU.cz