Otevřený dopis hlavnímu hygienikovi ČR

MATKY vegetariánky za právo na zdraví prospěšnou a humánní výchovu svých dětí

Vážený pane MUDr. Víte, Ph.D.,

obracíme se na Vás jménem Klubu Naše dítě vegetarián (Klub) při České společnosti pro výživu a vegetariánství (ČSVV) s žádostí o aktivní podporu našeho úsilí o šíření pravdivých a vědecky podložených informací, týkajících se vegetariánské výživy dětí.

Náš Klub sdružuje rodiče, kteří chtějí vědomě a zodpovědně podporovat zdraví svých dětí, mimo jiné také zdravou vegetariánskou stravou odpovídající soudobým vědeckým poznatkům. Mezi naše členy patří řada rodičů-vegetariánů, kteří mají s vegetariánským stravováním dětí dlouhodobé praktické zkušenosti s pozitivními zdravotními výsledky. ČSVV k tomu tématu dlouhodobě shromažďuje, zpracovává a poskytuje potřebné podklady a informace.

V poslední době jsme otřeseni množstvím polopravd, dezinformací a vyslovených lží, které se objevují v nejrůznějších médiích v souvislosti s vegetariánstvím a jeho údajnými škodlivými vlivy, přičemž naprosto ignorují a někdy přímo popírají soudobé vědecké poznatky a výživová doporučení schválená odpovědnými odbornými institucemi ve světě i u nás (viz články v příloze).

Je na pováženou, že takové zastaralé, překonané a chybné rady a informace o vegetariánství jsou prezentovány odborníky – lékaři, dětskými lékaři či „poradci zdravé výživy“. Považujeme tento stav za důkaz, v naší společnosti plošně rozšířené, zásadní nedovzdělanosti odborníků na dětskou výživu v oblasti vegetariánství. Upozorňujeme na velice negativní dopady této situace na utváření názorů a následné rozhodování rodičovské veřejnosti, což ohrožuje přímo zdraví jejich dětí.

Bohužel, i velice seriózní odborníci, kterých si vážíme, se v hodnocení vegetariánství dopouštějí jedné hrubé chyby. Vyjmenují klady, bez uvedení zásadního dovětku: platí pro správně složenou vegetariánskou stravu. Pak uvedou zápory, ale opět bez uvedení zcela zásadní informace: Platí při nesprávném složení vegetariánské stravy. Pokud tedy autor zamíchá klady a zápory vegetariánství, bez uvedení dovětku platí/neplatí pro správně složenou vegetariánskou stravu, vznikne soubor informací, který je zavádějící jak pro vegetariány, tak pro lidi konvenčně se stravující.

Pro vegetariánské rodiče je pak velice obtížné obhájit své stravovací zásady v takto neodborně nebo zavádějícím způsobem informované společnosti. A naopak, pro konvenčně se stravující, kteří se zajímají o zdravou výživu, je stále velice náročné se v takovýchto radách zorientovat.
Veškeré potřebné informace však existují a jsou podpořeny i Českou pediatrickou společností a Společností pro výživu (viz přílohy).

Přitom bychom očekávali, že naše zodpovědná péče o vlastní zdraví a především zdraví našich dětí bude odbornou veřejností a hlavně státními činiteli kladně přijímána, a proto i podporována a chápána jako příklad a návod ke zdravotní prevenci pro ostatní populaci. Od odborníků dále očekáváme pouze ověřené, soudobé, vědecké a srozumitelné informace, kterým rodičovská veřejnost může důvěřovat, a které odpovědní vegetariáni mohou využít ke kvalitnímu sestavování zdravého jídelníčku svých rodin.

Opíraje se o současné vědecké poznatky a stanoviska předních českých i světových odborníků na výživu, kteří jednoznačně považují správně složenou vegetariánskou stravu za zdraví prospěšnou, žádáme respekt k naší volbě takto se stravovat. Vede nás k tomu náš mateřský a humánně citlivý přístup k životu. Soucítíme se všemi zbytečně hladovějícími, především s hladem umírajícími dětmi, které by mohly žít v dostatku za předpokladu změny výživových návyků většinové společnost i s naší Planetou, která je významně znečišťována zbytečnou nadprodukcí živočišných potravin.

Žádáme od odborníků rady a doporučení, jak správně vegetariánsky stravovat sebe a své děti. Nechceme akceptovat nevědecké a nemorální útoky proti vegetariánství.

Pro zamezení současného tmářství žádáme o Vaši podporu a pomoc s uspořádáním vědecké konference k nejvýznamnějším pozitivním i rizikovým vlivům vegetariánské stravy na lidské zdraví. Výsledky této konference by se staly základem naší české znalostní a zkušenostní báze o vegetariánství, která bude dávat seriózní odpovědi odborníkům. Ti pak mohou být nápomocni nám vegetariánům k dosahování Hippokratovy zásady: Nechť jsou vaše potraviny vašimi léky a ne vaše léky vašimi potravinami.

Předem Vám děkujeme za pozornost věnovanou tomuto tématu a za Vaši dobrou vůli konkrétními kroky podpořit naše úsilí o zlepšování zdraví dětí výchovou ke skutečně zdravé a humánní stravě.

Za Klub Naše dítě vegetarián:

Ing. Lenka Maříková
Mgr. Jitka Čulíková
Ing. Eliška Škvařilová


Podklady

Informace o nás
Klub Naše dítě vegetarián

Česká společnost pro výživu a vegetariánství

Příklady předmětných článků
Nezavrhujte maso, dětem prospívá
Je vegetariánská strava v těhotenství škodlivá?

Aktuální odborná stanoviska k vegetariánství
Stanovisko Americké dietetické asociace k vegetariánství

Vyjádření České pediatrické společnosti k alternativní výživě

vyjádření Společnosti pro výživu

Současný stav úrovně stravování ve školství
Otevřený dopis Mgr. M.Slavíkové Hl. Hygienikovi ČR ve věci doporučených dávek platných v České republice, které nevyhovují současným odborným poznatkům

a Rozbor současné úrovně stravování ve školách

Hodnocení doporučených dávek živin, energie a spotřebních košů ve vyhlášce MŠMT ČR č. 48/1993 Sb.

Ochranná strava
Prohlášení k Ochranné stravě

Odborná skupina pro nutrici ČSVV

Humánní strava
Prohlášení Evropské vegetariánské unie k problému světového hladu
Tisková zpráva ke Světovému dni jídla, 16. října 2006
Leitzmann, C. (2003) Nutrition ecology: the contribution of vegetarian diets.  American Journal of Clinical Nutrition
Reijinders, L.,Soret, S. (2003) Quantification of the environment impact of different dietary protein choices. American Journal of Clinical Nutrition
Livestock a major threat to environment, Remedies urgently needed, 29 November 2006, Rome
Livestock’s long shadow, Environmental issues and options
By H. Steinfeld, P. Gerber, T. Wassenaar, V. Castel, M. Rosales, C. de Haan - 2006, 390 pp

Otevřený dopis ministryni školství

TOPlist

NAVRCHOLU.cz