Vyberte si z hlavních oblastí našeho portálu

Přísahy lékařů

MUDr. Kamil Běrský shromáždil a přeložil znění klíčových přísah, které skládali lékaří v minulosti i dnes.

Ιπποκράτειος όρκος

Αρχαίο κείμενο

Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν, καὶ Ἀσκληπιὸν, καὶ Ὑγείαν, καὶ Πανάκειαν, καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ ξυγγραφὴν τήνδε. ἡγήσασθαι μὲν τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην ταύτην ἴσα γενέτῃσιν ἐμοῖσι, καὶ βίου κοινώσασθαι, καὶ χρεῶν χρηίζοντι μετάδοσιν ποιήσασθαι, καὶ γένος τὸ ἐξ ωὐτέου ἀδελφοῖς ἴσον ἐπικρινέειν ἄῤῥεσι, καὶ διδάξειν τὴν τέχνην ταύτην, ἢν χρηίζωσι μανθάνειν, ἄνευ μισθοῦ καὶ ξυγγραφῆς, παραγγελίης τε καὶ ἀκροήσιος καὶ τῆς λοιπῆς ἁπάσης μαθήσιος μετάδοσιν ποιήσασθαι υἱοῖσί τε ἐμοῖσι, καὶ τοῖσι τοῦ ἐμὲ διδάξαντος, καὶ μαθηταῖσι συγγεγραμμένοισί τε καὶ ὡρκισμένοις νόμῳ ἰητρικῷ, ἄλλῳ δὲ οὐδενί. Διαιτήμασί τε χρήσομαι ἐπ' ὠφελείῃ καμνόντων κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν, ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ ἀδικίῃ εἴρξειν. Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον, οὐδὲ ὑφηγήσομαι ξυμβουλίην τοιήνδε. ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω. Ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην τὴν ἐμήν. Οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ μὴν λιθιῶντας, ἐκχωρήσω δὲ ἐργάτῃσιν ἀνδράσι πρήξιος τῆσδε. Ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας ἂν ἐσίω, ἐσελεύσομαι ἐπ' ὠφελείῃ καμνόντων, ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης ἑκουσίης καὶ φθορίης, τῆς τε ἄλλης καὶ ἀφροδισίων ἔργων ἐπί τε γυναικείων σωμάτων καὶ ἀνδρῴων, ἐλευθέρων τε καὶ δούλων. Ἃ δ' ἂν ἐν θεραπείῃ ἢ ἴδω, ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ ἄνευ θεραπηίης κατὰ βίον ἀνθρώπων, ἃ μὴ χρή ποτε ἐκλαλέεσθαι ἔξω, σιγήσομαι, ἄῤῥητα ἡγεύμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα. Ὅρκον μὲν οὖν μοι τόνδε ἐπιτελέα ποιέοντι, καὶ μὴ ξυγχέοντι, εἴη ἐπαύρασθαι καὶ βίου καὶ τέχνης δοξαζομένῳ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐς τὸν αἰεὶ χρόνον. παραβαίνοντι δὲ καὶ ἐπιορκοῦντι, τἀναντία τουτέων.

Ορκίζομαι στον Απόλλωνα τον Ιατρό και στον Ασκληπιό και στην Υγεία και στην πανάκεια και σ΄ όλους τους Θεούς επικαλούμενος την μαρτυρία τους, να τηρήσω πιστά κατά τη δύναμη και την κρίση μου αυτό τον όρκο και το συμβόλαιό μου αυτό. Να θεωρώ αυτόν που μου δίδαξε αυτή την τέχνη ίσο με τους γονείς μου και να μοιραστώ μαζί μου τα υπάρχοντά μου και τα χρήματά μου αν έχει ανάγκη φροντίδας.Να θεωρώ τους απογόνους του ίσους με τ΄ αδέλφια μου και να τους διάξω την τέχνη αυτή αν θέλουν να τη μάθουν, χωρίς αμοιβή και συμβόλαιο και να μεταδώσω με παραγγελίες, οδηγίες και συμβουλές όλη την υπόλοιπη γνώση μου και στα παιδιά μου και στα παιδιά εκείνου με δίδαξε και στους άλλους μαθητές που έχουν κάνει γραπτή συμφωνία μαζί μου και σ΄ αυτούς που έχουν ορκισθεί στον ιατρικό νόμο και σε κανέναν άλλο και να θεραπεύω τους πάσχοντες κατά τη δύναμή μου και την κρίση μου χωρίς ποτέ, εκουσίως, να τους βλάψω ή να τους αδικήσω. Και να μη δώσω ποτέ σε κανένα, έστω κι αν μου το ζητήσει, θανατηφόρο φάρμακο, ούτε να δώσω ποτέ τέτοια συμβουλή. Ομοίως να μη δώσω ποτέ σε γυναίκα φάρμακο για ν΄ αποβάλει. Να διατηρήσω δε τη ζωή μου και την τέχνη μου καθαρή και αγνή. Και να μη χειρουργήσω πάσχοντες από λίθους αλλά ν΄ αφήσω την πράξη αυτή για τους ειδικούς. Και σ΄ όποια σπίτια κι αν μπω, να μπω για την ωφέλεια των πασχόντων αποφεύγοντας κάθε εκούσια αδικία και βλάβη και κάθε γενετήσια πράξη και με γυναίκες και με άνδρες,ελεύθερους και δούλους. Και ό,τι δω ή ακούσω κατά την άσκηση του επαγγέλματός μου, ή κι εκτός, για τη ζωή των ανθρώπων,που δεν πρέπει ποτέ να κοινοποιηθεί, να σιωπήσω και να το τηρήσω μυστικό. Αν τον όρκο μου αυτό τηρήσω πιστά και δεν τον αθετήσω, είθε ν΄ απολαύσω για πάντα την εκτίμηση όλων των ανθρώπων για τη ζωή μου και για την τέχνη μου, αν όμως παραβώ και αθετήσω τον όρκο μου να υποστώ τα αντίθετα από αυτά

Hippocratic Oath - Latin (14th c.)

Hippocratic Oath - Latin (from MSS Neapolitanus VIII D 25 fol 84, 1380 A.D.)

Iuro per Apollinem medicum et Sanitiam et Remediatiam et deos universos et universas, scitores faciens, perficiam secundem possibilitatem et actionem et iudicium meum iuramentum hoc et conscriptionem istam. eum qui docuit me artem hanc introducere inter meos, et communicare in vita, et in quo indiget dationem facere, et genus quod ab ipso fratribus aequale iudicare eligam. et docebo artem hanc eos qui indigent discere absque pretio et conscriptione, et delusione et intemperantia et de reliqua universa disciplina traditionem facer filiis meis et eius qui me docuit et edoctis et temperatis et iuratis legi medicinali, alii autem nulli. dietationibusque utar omnibus iuvamento laborantium secundum possibilitatem et iudicum meum, et de incusatione et iniustitia prohibebor. neque dabo ulli farmacum rogatus mortale, neque narrabo consilium tale. similiter autem neque mulieri pessarium corruptivum dabo. pure vero et sancte servabo vitam meam et artem meam. non incidam autem neque lapidatatem patientes, sed dimattam hoc opus hominibus huius operationis. ad domos autem ad quotcumque ivero, ibo ad utilitatem eorum qui laborant, absque omni iniustitia spontanea et corruptive alia, et venereorum operum in mulieribus corporibus liberorum et servorum. ea vero quae in cura videro aut audivero, vel etiam absqua cura de vitis hominum, quae non sit conveniens loqui extra, tacebo, ceu neque videre ea putans. iuramentum itaque meum et conscriptionem hanc qui perfectum facit et non confringit erit diligibilis ut augeatur et in vita et arte honorandus ab omnibus hominibus insempiterno tempore, transgredienti autem et deieranti contraria horum.
 

 Source: W.H.S. Jones, The Doctor's Oath. (Cambridge: Cambridge UP, 1924), 37, 38.

Oath of Hippocrates.

Edelsteinův překlad

     I swear by Apollo Physician,by Asclepius,by Health,by Heal-all,and by all the gods and goddesses,making them witnesses, that i will carry ut,according to my ability andjudgement,this oath and this indenture.

     To regard my teacher in this art as equal to my parents,to make him partner in my livelihood, and when he is in need of money to share mine with him, to consider his offspring equal to my brothers, to teach then this art, if they require to learn it, without fee or indenture, and to impart precept, oral instruction, and all the other learning, to my sons,to the other learning, to my sons of my teacher, and to pupils who have signed the indenture and sworn obedience to the physicians Law, but none other.

     I will use treatment to help the sick according to my ability and judgement, but I will never use it to injure or wrong them. I will not give poison to anyone though asked to do so, nor will I suggest such a plan. Similarly I will not give a pessary to a woman to cause abortion. But in purity and in holiness I will guard my life and my art. I will not use the knife on sufferers from stone,but I will give place to such as are craftsmen therein.

     Into whatsoever houses I enter, I will do so to help the sick,keeping myself free from all intentional wrong-doing and harm,especially fornification with woman or man,bond or free.

     Whatsoever in the course of practice I see or hear [or even published abroad, I will not divulge, but will consider such things

to be holy secrets.

     Now if I keep this oath and break it not,may I enjoy honor in my life and art,among all men tor all time, but if I transgress and forswear myself,may the opposite befall me.

Hippoktratova přísaha

Přísahám při lékaři Apollónovi a Asklépiovi, při Zdraví, při Uzdravení všech i při všech bozích a bohyních, jež beru za svědky, že budu plnit podle svých schopností a podle svého úsudku tuto přísahu a smlouvu:

Budu považovat toho, který mě naučil tomuto umění, za rovnocenného svým rodičům a budu žít svůj život v partnerství s ním; bude-li mít potřebu peněz, rozdělím se s ním o svůj díl; budu se dívat na jeho potomky jako na své bratry a budu je učit tomuto umění, budou-li si přát být tomuto učení zasvěceni, a to bez odměny a bez smluvní listiny; podělím se o předpisy, ústní instrukce a o všechny ostatní vědomosti se svými syny a se syny toho, který mě učil, a žáky, kteří podepsali závazek a složili přísahu dle lékařského zákona, ale s nikým jiným.

Budu aplikovat léčení pro dobro nemocných podle svých schopností a úsudku; budu je chránit před poškozením a před křivdou.

Nepodám nikomu smrtící látku, i kdyby ji ode mne žádal, a ani nikomu tuto možnost nenavrhnu. Podobně nepodám ženě abortivní prostředek. V čistotě a ve svatosti budu střežit svůj život a své umění.

Nepoužiji nože, dokonce ani ne u lidí trpících kameny, ale ustoupím ve prospěch těch, kteří se zabývají touto prací.

Navštívím-li kterýkoliv dům, přijdu pro blaho nemocného a budu prost jakékoliv záměrné nepravosti, veškeré zlomyslnosti a obzvláště od sexuálních vztahů, ať se ženami nebo s muži, ať se svobodnými nebo s otroky. Cokoliv v průběhu praxe uvidím nebo uslyším, neprozradím, ale budu považovat takové věci za svaté tajemství.

Pokud splním tuto přísahu a neporuším ji, mohu mít zaručeno, že se budu radovat ze života a z umění a že budu ctěn a proslulý mezi všemi lidmi na všechny časy, které přijdou; jestliže ji však poruším a budu přísahat falešně, ať je opak toho všeho mým údělem.

Hippokrates 460-370 př. Kr.

 

The Oath of Asaph and Yohanan (6th c.?)

(From: Sefer ha-Refuot, The Book of Medicines)

This is the pact which Asaph ben Berakhyahu and Yohanan ben Zabda made with their pupils, and they adjured them with the following words:

Do not attempt to kill any soul by means of a potion of herbs, Do not make a woman [who is] pregnant [as a result of] of whoring take a drink with a view to causing abortion, Do not covet beauty of form in women with a view to fornicating with them, Do not divulge the secret of a man who has trusted you, Do not take any reward [which may be offered in order to induce you] to destroy and to ruin, Do not harden your heart [and turn it away] from pitying the poor and healing the needy, Do not say of [what is] good; it is bad, nor of [what is] bad: it is good, Do not adopt the ways of the sorcerers using [as they do] charms, augury and sorcery in order to separate a man from the wife of his bosom or a woman from the companion of her youth, You shall not covet any wealth or reward [which may be offered in order to induce you] to help in a lustful desire, You shall not seek help in any idolatrous [worship] so as to heal through [a recourse to idols], and you shall not heal with anything [pertaining] to their worship, But on the contrary detest and abhor and hate all those who worship them, put their trust in them, and give assurance [referring] to them, For they are all naught, useless, for they are nothing, demons, spirits of the dead; they cannot help their own corpses, how then could they help those who live?

Now [then] put your trust in the Lord, your God, [who is] a true God, a living God, For [it is] He who kills and makes alive, who wounds and heals, Who teaches men knowledge and also to profit, Who wounds with justice and righteousness, and who heals with pity and compassion, No designs of [His] sagacity are beyond His [power] And nothing is hidden from His eyes.

[20] Who causes curative plants to grow, Who puts sagacity into the hearts of the wise in order that they should heal through the abundance of His loving-kindness, and that they should recount wonders in the congregation of many; so that every living [being] knows that He made him and that there is no saviour [other] than He. For the nations trust in their idols, who [are supposed] to save them from their distress and will not deliver them from their misfortunes For their trust and hope is in the dead. For this [reason] it is fitting to keep yourselves separate from them; to remove yourselves and keep far away from all the abominations of their idols, And to cleave to the name of the Lord God of spirits for all flesh, And the soul of every living being is in His hand to kill and to make live, And there is none that can deliver out of His hand.

Remember Him always and seek Him in truth, in righteousness in an upright way, in order that you should prosper in all your works And He will give you help to make you prosper in [what you are doing], and you shall be [said to be] happy in the mouth of all flesh. And the nations will abandon their idols and images and will desire to worship God like you, For they will know that their trust is in vain and their endeavor fruitless, For they implore a god, who will not do good [to them], who will not save [them].

As for you, be strong, do not let your hands be weak, for your work shall be rewarded, The Lord is with you, while you are with Him, If you keep His pact, follow His commandments, cleaving to them, You will be regarded as His saints in the eyes of all flesh, and they will say: Happy the people whose [lot] is such, happy the people whose God is the Lord.

Their pupils answered saying: We will do all that you exhorted and ordered us [to do], For it is a commandment of the Torah, And we must do it with all our heart, with all our soul and with all our might, To do and to obey Not to swerve or turn aside to the right hand or the left. And they [Asaph and Yohanan] blessed them in the name of God most high, maker of heaven and earth.

And they continued to charge them, and said: The Lord God, His saints and His Torah [bear] witness, that you should fear Him, that you should not turn aside from His commandments, and that you should follow His laws with an upright heart, You shall not incline after lucre [so as] to help a godless [man in shedding] innocent blood. You shall not mix a deadly drug for any man or woman so that he [or she] should kill their fellow-man, You shall not speak of the herbs [out of which such drugs are made]. You shall not hand them over to any man, And you shall not talk about any matter [connected] with this, you shall not use blood in any work of medicine, [x] You shall not attempt to provoke an ailment in a human soul through [the use of] iron instruments or searing with fire before making an examination two or three times; then [only] should you give your advice. You shall not be ruled - your eyes and your heart being lifted up - by a haughty spirit. Do not keep [in your hearts] the vindictiveness of hatred with regard to a sick man, You shall not change your words in anything, The Lord our God hates [?] [this?] being done, But keep His orders and commandments, and follow all His ways, in order to please Him, [and] to be pure, true and upright.

Thus did Asaph and Yohanan exhort and adjure their pupils.

 (Translation: Shlomo Pines, 224-226)

Source: Shlomo Pines, "The Oath of Asaph the Physician and Yohanan Ben Zabda. Its Relation to the Hippocratic Oath and the Doctrina Duarum Viarum of the Didache." Proceedings of the Israel Academy of Sciences and Humanitis 9, 1975: 223-264.
 

Přísaha Asapha a Yohanan (6. c.?)
(From: Sefer ha-Refuot, Kniha medicíny)

Toto je smlouva Asafa ben Berakhyahu a Jochanan ben a Zabda s jejich žáky a zapřísahá je těmito slovy:
Nepokoušejte se zabít žádnou duši pomocí lektvaru z bylin. Nepodejte těhotné ženě prostředek s cílem způsobit potrat. Nepodlehněte touze a kráse ženy a nesmilněte s ní. Nevyzraďte tajemství člověka, který vám věří. Nevezměte si žádnou odměnu [která může být nabízena s cílem vás přimět k něčemu nevhodnému] s cílem ničit a zničit. Nezatvrzujte vaše srdce [ a otočte ho pryč] proti soucitu k chudým a potřebným léčení. Neříkejte, co je dobré, je špatné, ani co je špatné, je dobré. Nepřijměte způsoby čarodějů pomocí [ jako to dělají] kouzla, věštění a čarodějnictví k oddělení muže od manželky nebo ženina společníka jejího mládí. Nesmíte dychtit po bohatství či odměně [které mohou být nabízeny s cílem přimět vás] za pomoc ukojit chlípné touhy. Nesmíte požádat o pomoc jakékoli modlářské uctívání nebo léčit s pomocí [klanění se modlám] a nesmíte léčit ničím [týkajícím] se jejich uctívání, ale naopak nenávidět, hnusit si všechny, kdo je uctívají, dávají jim svou důvěru a poskytují skrz ně záruku [odkazují na ně]. Pro ně jsou všichni nic, k ničemu, protože není nic, jen démoni, duchové mrtvých. Nemohou pomoci ani svým vlastním mrtvým, jak by pak mohli pomoci žijícím?


Nyní dej svou důvěru v Hospodina, svého Boha, pravého Boha, živoucího Boha, Toho, který zabíjí a dává život, rány léčí. Toho, kdo učil lidi využívat znalosti a mít z nich prospěch. Toho, kdo rány léčí právem a spravedlností a kdo léčí s lítostí a soucitem. Žádné návrhy [Jeho] prozíravosti nejsou nad jeho síly [mocí] a nic není skryto před jeho očima.
[20] Kdo dává růst léčivým rostlinám. Kdo dává bystrost do srdcí moudrých a tím mohou léčit pomocí hojnosti Jeho milosrdenství a mohou počítat zázraky ve sboru mnoha tak, že každá živá bytost ví, že On ji stvořil a že neexistuje žádný jiný spasitel než On. Pro národy, věřící ve své idoly o nichž se předpokládají, že je budou chránit v tísni. Ti je však nebudou vyvádět z jejich neštěstí za jejich slepou, mrtvou důvěru a víru. Z tohoto důvodu je vhodné se od nich oddělit a držet se daleko od všech ohavností jejich idolů a lpět na jménu Pána Boha duši všeho tělesného. Duše každé živé bytosti je v Jeho rukou, může zabít i vdechnout život. Není žádného, kdo by se vytrhl z Jeho ruky.
Pamatuj na Něj vždy a vyhledávej Ho v pravdě, ve spravedlnosti, v přímosti tak, abyste prosperovali při veškerém svém konání. A On vám pomůže, aby se vám dobře dařilo v tom co děláte a měli byste být šťastni jako vše živoucí. A národy budou opouštět své idoly a představy a budou chtít uctívat Boha, tak jako vy, protože budou vědět, že jejich důvěra a jejich snažení jsou marné. Neboť prosí Boha, který jim nedává dobro, který je nezachrání.
Pokud jde o vás, buďte silní, nenechte vaše ruce ochabnout, neboť vaše práce bude odměněna. Pán je s tebou, protože jsi s ním. Pokud se budete držet jeho smlouvy, budete postupovat podle jeho přikázání, přilnete k němu, budete považováni za Jeho svaté v očích všeho tvorstva, a řeknou: šťastní lidé, jichž je takových hodně, šťastní lidé, jejichž Pán je Bůh.
Jejich žáci odpověděli slovy: Uděláme vše, k čemu nás povzbuzujete a nařizujete nám. To nám přikazuje Tóra. A musíme to udělat celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou mocí. Dělat a poslouchat. Ne se odchýlit nebo odbočit napravo nebo vlevo. A oni [Asafa a Jochanan] jim požehnali ve jménu Boha nejvyššího, Stvořitele nebe i země.


A pokračovali v nabádání: Hospodin Bůh, Jeho svatí a jeho Torah, svědek, kterého by ses měl bát, že byste neměli uhýbat z Jeho přikázání a že byste měli dodržovat Jeho zákony s přímým srdcem. Nesmíte stoupat k bohatství cestou pomoci bezbožným proléváním nevinné krve. Nesmíte namíchat smrtící lék pro muže a ženy ve snaze zabít své blízké. Nesmíte mluvit o bylinách, z nichž jsou vyrobeny takovéto léky. Ty nesmíte komukoli předat a nebudete mluvit o jakékoliv záležitosti s nimi spojenými. Nesmíte používat krev v jakémkoli medicínském úkonu. Nebudete se pokoušet vyvolat onemocnění v lidské duši a použití nástrojů ze železa nebo spalujícím ohněm před provedením vyšetřit dvakrát nebo třikrát, měli byste dát radu. Nenechte si vládnout – ať se vaše oči a vaše srdce zvedají pozdvižením ducha. Nenechávejte naplnit vaše srdce pomstychtivostí, nenávistí s ohledem na nemocného člověka, neměli byste měnit svá slova v žádném ohledu. Hospodin, náš Bůh to nenávidí. Dbejte Jeho příkazů a přikázání a následujte Jeho cestu k Jeho potěše, buďte čistí, pravdiví a čestní.


Takto Asaph a Jochanan napomínali a zaklínali své žáky.
------------
(Překlad: Shlomo Pines, 224-226)
Zdroj: "Přísaha Azafova lékaře a Yohanana Ben Zabda: jejich vztah k Hippokratově přísaze a Doctrině Duarum Viarum z Didaché" Shlomo Pines, Sborník Akademie věd Izrael 9, 1975: 223-264.

 

Oath of Asaph ha Rophe
(slightly abridged and modified)

And this is the Covenant contracted between Asaph ben Berechiah, and Yochanan ben Zabda, with their students:

“Take heed that you kill not any man with the sap of a root. Do not dispense a potion to a woman with a child by adultery to cause her to miscarry. Do not lust after beautiful women to commit adultery with them. Do not follow the statutes of sorcerers or join them to divine by magic or use witchcraft with intent to separate a man from his beloved wife or a woman from the husband of her youth.

“Do not disclose secrets confided unto you. Do not take a bribe to cause injury or kill. Do not harden you heart against the poor and needy but, instead, have pity on them and heal them. Do not call good evil and evil good. Do not desire riches or bribe with malicious intent.

“Do not make any assurance of cure by means of words and practices connected with idol worship but detest, abhor and hate all such practices and those who trust in them and also those who make promises by such means for all such practices are worthless.. . for are they not - and the satyrs - but dead spirits? Their corpses will not save nor are they able to deliver the living.

“Instead, trust in the Lord, thy God, the God of truth the living God for it is He who kills and grants life, smites and heals. He teaches knowledge which will be of use. He wounds with righteousness and justice and He heals with loving kindness and compassion. No crafty device can be concealed from Him, for naught is hidden from His sight. It is He who causes medicinal plants to grow. He implants in the hearts of wise men the skill to heal... The gentiles (non-Jews) trust in their idols which do not save them from their distresses and do not rescue them from their troubles since their expectations and hopes are in dead gods.. . And you be strong and let not your hands slacken for there is a reward for your labours (as) God is with you when you are with Him. If you will keep his covenant and adhere unto His statutes, you shall be assaints in the eyes of all men...”

And the students answered: “All that you have admonished us and commanded us we shall obey for these are the commandments of the law and it is our duty to perform them with all our hearts and soul and might, to do and to obey and not to turn aside or stray from the straight path.. .”

And Asaph and Yochanan continued to testify unto them, “ . ..Do not seek ill-gotten gains in order to help an evildoer shed blood. Do not mix poisons for any man or woman to slay his or her friend. Do not reveal which roots are poisonous or give them to anyone. Do not speak about their actions. Do not cause shedding ofblood by any manner of medical treatment.

“Take heed that you do not cause malady in any man. Lest you cause an injury by hastening to cut through the flesh of man with an iron instrument or by branding, you shall first observe twice or thrice and then only give you counsel.Let not a spirit of haughtiness cause you to lift you eyes and you hearts in pride. Do not bear a grudge or any hatred against a sick person. Alter not your prescriptions for them that hate the Lord thy God but keep His ordinancesand commandments and walk in His ways that you may find favour in His sight by being pure and upright.”

References
1. The sixth-century manuscript bearing this oath is in the Bodleian Library, Oxford. This translation is by Dr. Samuel J. Aptekar from the copy published in The Jewish Encyclopedia 3, 675-676. 1972. (‘ha Rophe� = the doctor, ‘ben Berechiah� = the son of Berechiah.) Asaph is said to be the oldest medical writer in Hebrew.
2. Muntner Sussman: Hebrew medical ethics and the Oath of Asaph. JAMA 20596-97, 1968
3. Friedenwald Harry: The ethics of the practice of medicine from the Jewish point of view. Johns Hopkins Hospital Bulletin No. 3 18,256-266, 19 17.

Přísaha Asafova

(upravená verze)

Asaf Judeus, Asaf ben Berachyahu, Asaf Harofe-Asaf Lékař, Asaf HeChakam-Asaf Moudrý, Asaf Ha Yarhoni, Asaf Astronom.

Autor hebrejsky psaného rukopisu: Knihy lékaře Asafa.

Dejte pozor, abyste nezabili žádného člověka šťávou z kořene, a nepřipravíte a nepodáte ženě s dítětem, vzešlým z cizoložství, lektvar, abyste způsobili potrat, a nebudete smyslně toužit po krásných ženách, abyste s nimi páchali cizoložství, a nebudete odhalovat tajemství, jež vám byla svěřena, a nebudete brát úplatky proto, abyste někoho poškodili nebo zabili, a nezatvrdíte svá srdce vůči chudým a potřebným, ale budete je léčit, a nebudete nazývat dobro zlem a zlo dobrem, a nepůjdete cestou čarodějů – nebudete zaklínat, kouzlit a uhraňovat s úmyslem oddělit muže od ženy jeho srdce nebo ženu od manžela jejího mládí.

            A nebudete bažit po bohatství nebo úplatcích, které byste získali napomáháním zvrácenému sexuálnímu obchodu.

            A nebudete používat žádný způsob klanění se modlám, pomocí něhož byste léčili, ani nebudete důvěřovat v hojivé síly žádné formy jejich uctívání. Ale spíše si musíte ošklivit, děsit se a nenávidět všechny jejich uctívače a ty, kteří jim důvěřují a způsobují, že i jiní jim důvěřují, jelikož všichni jsou jen marnost a zbytečnost, jsou k ničemu a jsou démoni. Své vlastní mrtvoly nemohou zachránit, jak potom budou zachraňovat žijící?

            A nyní vložte svou důvěru v Pána vašeho Boha, Boha pravdy, živého Boha, jelikož On zabíjí a oživuje, tvrdě zasahuje a hojí. On učí člověka porozumění a rovněž dělat dobro, zasahuje oprávněně a spravedlivě a hojí milosrdně a s milující laskavostí. Žádný lstivý nápad nemůže být před Ním zatajen, jelikož nic nemůže být skryto před Jeho zrakem.

            On způsobil, že rostou hojivé rostliny a On vložil do srdcí moudrých umění léčit pomocí Jeho všelikého slitování a ukazuje na spoustu divů – tak, že všichni, kteří žijí, mohou poznat, že on je stvořil a že kromě Něho není nikdo, kdo by zachraňoval. Lidé věří ve své modly, že jim pomohou od chorob, avšak ty je nezachrání od trápení, protože lidé vkládají svou naději a svou důvěru v Mrtvého. A je tedy vhodné, abyste se těchto lidí stranili a abyste se drželi daleko od všech hnusů jejich model a abyste se očistili ve jménu Pána a Boha všech lidí. A každá lidská bytost je v Jeho rukou – a aby ji zabil a aby ji oživil, a není nikdo, kdo by byl uvolněn z Jeho ruky.

            Pamatujte na Něj neustále a hledejte jej v pravdivé čestnosti a poctivosti, aby se vám dobře dařilo ve všem, co děláte, jelikož on způsobí, že budete prospívat a že budete ceněni všemi lidmi. A lidé opustí své bohy a své modly a budou toužit, aby sloužili Bohu právě tak, jako vy, jelikož pocítí, že důvěřovali nicotnosti a že jejich práce je zbytečná, (jinak) když volají k pánu, On je nezachrání.

            Co se vás týče, buďte silní a nedopusťte, aby vaše ruce ochably, jelikož vaše práce bude odměněna. Bůh je s vámi, jste-li vy s Ním. Budete-li dodržovat Jeho smlouvu a žít podle Jeho zásad a lpěti na nich, budete jako svatí v pohledu všech lidí a oni budou říkat: “Šťastný je národ, který je takový, šťastný je národ, jehož Bůh je Pán”.

            A jejich žáci jim odpověděli a řekli: Všechno, co jste nás učili a co jste nám nařídili, budeme dělat, poněvadž je to přikázání Tóry, a sluší se, abychom to dělali celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou: dělat a poslouchat a neohlížet se ani napravo ani nalevo. A oni jim požehnali ve jménu Nejvyššího Boha, Pána nebe i země.

            A nabádali je znovu a říkali jim: Hle, nechť Pán Bůh a Jeho svatí a jeho Tóra jsou svědky nad vámi, že se Ho budete bát, že se nebudete odvracet od Jeho přikázání, ale budete poctivě dodržovat Jeho nařízení. Nepřiklánějte se k chamtivosti a nepomáhejte těm, kteří činí zle v prolévání nevinné krve. Nebudete připravovat jedy pro muže nebo pro ženu, aby jimi zabili svého přítele, ani neodhalíte, které kořeny jsou jedovaté, a ani je nedáte do ruky nikoho a nedáte se přimět ke konání zla. Žádným způsobem léčení nezpůsobíte prolévání krve. Dejte si pozor, abyste nikomu nezpůsobili nemoc, a nezpůsobujte člověku zranění ukvapeným řezáním skrze tělo a krev kovovým předmětem nebo vypalováním, ale nejprve pozorujte dvakrát a třikrát a teprve potom udělte radu.

            Ať vás duch domýšlivosti nevede k dívání se spatra a v pýše. Nemstěte se za nenávist na nemocném člověku a neměňte své předpisy pro ty, kteří nenávidí Pána našeho Boha, ale dodržujte jeho nařízení a přikázání a choďte po Jeho cestách, abyste nalezli přízeň v Jeho očích. Buďte čistí a plni víry a čestní.

            Takto Asaf a Jocham vyučovali a zapřísáhli své žáky.

Sedmnáct Pravidel Enjuin, kodex chování vyvinutý pro studenty medicíny školy Rishu v Japonsku v 16. století. Pravidla jsou podobná Hippokratově přísaze v tom, že zdůrazňují lékařům zákaz mluvit před nezasvěcenými lidmi mimo školu o tom, co se naučili. Zdůrazňují také, že lékaři by měli milovat své pacienty, a že by měli pracovat společně jako bratrstvo.

The Seventeen Rules of Enjuin a code of conduct developed for students of Japenese Rishu school of medicine in the 16th century. The rules are similar to the Hippocratic Oath in that they stress that physicians should not tell people outside the school of what they have learnt. They also emphasise that physicians should love their patients and that they should work together as a Brotherhood.

The 17 rules are:

 1. Each person should follow the path designated by Heaven (Buddhe, the Gods).
 2. You should always be kind to people. You should always be devoted to loving people.
 3. The teaching of Medicine should be restricted to selected persons.
 4. You should not tell others what you are taught, regarding treatments without permission.
 5. You should not establish association with doctors who do not belong to this school.
 6. All the successors and descendants of the disciples of this school shall follow the teachers' ways.
 7. If any disciples cease the practice of Medicine, or, if successors are not found at the death of the disciple, all the medical books of this school should be returned to the School of Enjuin.
 8. You should not kill living creatures, nor should you admire hunting or fihing.
 9. In our school, teaching about poisons is prohibited, nor should you receive instructions about poisons from other physicians. Moreover, you should not give abortives to the people.
 10. You should rescue even such patients as you dislike or hate. You should do virtuous acts, but in such a way that they do not become known to people. To do good deeds secretly is a mark of virtue.
 11. You should not exhibit avarice and you must not strain to become famous. You should not rebuke or reprove a patient, even if he does not present you with money or goods in gratitude.
 12. You should be delighted if, after treating a patient without success, the patient receives medicine from another physician, and is cured.
 13. You should not speak ill of other physicians.
 14. You should not tell what you have learned from the time you enter a woman's room, and, moreover, you should not have obscene or immoral feelings when examining a woman.
 15. Proper or not, you should not tell others what you have learned in lectures, or what you have learned about prescribing medicine.
 16. You should not like undue extravagance. If you like such living, your avarice will increase, and you will lose the ability to be kind to others.
 17. If you do not keep the rules and regulations of this school, then you will be cancelled as a disciple. In more severe cases, the punishment will be greater.

17 pravidel:

1. Každý člověk by měl následovat cestu určenou Nebem (Buddhou, Bohem).
2. Měl bys být vždy laskavý k lidem. Měl bys být oddán a milující k lidem.
3. Výuka medicíny by měla být omezena na vybrané osoby.
4. Neměl bys mluvit před lidmi o tom, co ses naučil, s ohledem na léčbu, bez svolení.
5. Neměl bys vytvářet spojení s lékaři, kteří nepatří do této školy.
6. Všechny úspěšní absolventi a následníci žáků této školy musí dodržovat cesty svých učitelů.
7. Pokud některý žák ukončí svou medicínskou praxi nebo pokud nevzejde nástupce po smrti žáka, měly by být všechny lékařské knihy této školy vráceny do školy Enjuin.
8. Neměl bys zabíjet živé bytosti, ani bys neměl obdivovat lov nebo rybolov.
9. V naší škole je zakázáno učení o jedech, ani bys neměl obdržet pokyny o jedech od jiných lékařů. Kromě toho bys neměl podat ženě prostředek k potratu.
10. Měl bys chránit i takové pacienty, kteří se ti nelíbí, nebo je nenávidíš. Měl bys dělat ctnostné činy, ale takovým způsobem, že nemají vejít ve známost lidí. Chceš-li dělat dobré skutky, tak tajně, což je známkou ctnosti.
11. Nesmíš být hrabivý a nesmíš se snažit stát se slavným. Neměl bys vytýkat pacientovi, když nepřináší peníze nebo zboží z vděčnosti.
12. Mělo by tě potěšit, když po tvém bezúspěšném léčení pacient dostane lék od jiného lékaře a je vyléčen.
13. Neměl bys mluvit špatně o jiných lékařích.
14. Neměl bys říct, co jsi zjistil od okamžiku, kdy jsi vstoupil do ženského pokoje, a navíc bys neměl mít obscénní nebo nemorální pocity při vyšetřování ženy.
15. Neměl bys říci ostatním, co ses naučil na přednáškách nebo to, co jsi se naučil o předepisování léků.
16. Neměl bys mít rád zbytečné extravagance. Pokud se ti líbí tento život, tvoje lakota bude růst a ztratíš schopnost být laskavý k ostatním.
17. Pokud nebudeš dodržovat pravidla a předpisy této školy, pak budeš jako žák školy vyloučen. Ve vážnějších případech bude trest vyšší.

Sun Ssu-Miao (581-673)

 

Sun Ssu-miao (581-673)                         

From "A Thousand Golden Remedies":

  Medicine is an art which is difficult to master. If one does not receive a divine guidance from God, he will not be able to understand the mysterious points. A foolish fellow, after reading medical formularies for three years, will believe that all diseases can be cured. But after practicing for another three years, he will realize that most formulae are not effective. A physiican should, therefore, be a scholar, mastering all the medical literature and working carefully and tirelessly.
  A great doctor, when treating a patient, should make himself quite and determined. He should not have covetous desire. he should have bowels of mercy on the sick and pledge himself to relieve suffering among all classes. Aristocrat or commoner, poor or rich, aged or young, beautiful or ugly, enemy or friend, native or foreighner, and educated or uneducated, all are to be treated equally. He should look upon the misery of the patient as if it were his own and be anxious to relieve the distress, idsregarding his own inconveniences, such as night-call, bad weather, hunger, tiredness, etc. Even foul cases, such as ulcer, abscess, diarrhoea, etc., should be treated without the slightest antipathy. One who follows this principle is a great doctor, otherwise, he is a great thief.
  A physician should be respectable and not talkative. it is a great mistake to boast of himself and slander other physicians.
  Lao Tze, the father of Taoism, said, ŒOpen acts of kindness will be rewarded by man while secret acts of evil will be punished by God.¹ Retribution is very definite. A physician should not utilize his profession as a means for lusting. What he does to relieve distress will be duly rewarded by Providence.
  He should not prescribe dear and rare drugs just because the patient is >rich or of high rank, nor is it honest and just to do so for boasting.

Translation by T'ao Lee (268-269)

Source: T'ao Lee, "Medical Ethics in Ancient China," Bulletin of the History of Medicine 13 (1943): 268-277.
 

Z knihy "Tisíce zlatých léčiv":

  Medicína je umění, které je obtížné zvládnout. Pokud člověk není schopen přijímat nádherné vedení od Boha, nebude schopen pochopit tajemné body. Hloupý člověk, který se po třech letech lékařského studia domnívá, že všechny nemoci lze vyléčit. Ale po další tříleté praxi si uvědomí, že většina postupů není účinná. Lékař by proto měl být moudrý učenec zvládající veškerou lékařskou literaturu a pracovat pečlivě a neúnavně.
  Skvělý doktor by se měl sám při léčbě pacienta harmonicky ztišit a měl by být odhodlaný. Neměl by být chamtivý, měl by být od podstaty milosrdný na nemocné a zavázat se ke zmírnění utrpení všech lidí bez rozdílu původu. Šlechtic nebo prostý, chudý nebo bohatý, starý nebo mladý, krásný nebo ošklivý, nepřítel nebo přítel, rodilý nebo cizinec a vzdělaný nebo nevzdělaný, se všemi musí být zacházeno stejně. Měl by se dívat na utrpení pacienta, jako by bylo jeho vlastní, a nebýt úzkostný v boji s utrpením i s ohledem na vlastní nepříjemnosti, jako jsou například noční návštěva, špatné počasí, hlad, únava a podobně. I v případech, jako jsou vřed, absces, průjem se zachází s každým nemocným bez sebemenší antipatie. Ten, kdo se řídí touto zásadou, je skvělý lékař, jinak je to obyčejný zloděj.
    Lékař by měl být slušný a ne upovídaný. Je velkou chybou, když se chlubí a pomlouvá jiné lékaře.
    Lao Tze, otec taoismu, řekl: otevřené činy laskavosti odmění člověka, zatímco tajné skutky zla budou potrestány Bohem. Poslední soud je velmi jednoznačný. Lékař by neměl využívat své povolání jako prostředek k chtíči. Pokud mírní utrpení, bude náležitě odměněn Prozřetelností.
    Neměl by předepisovat drahé a vzácné léky jen proto, že pacient je bohatý nebo vysoké hodnosti, není to čestné a spravedlivé, vhodné ani jako sebechvála.
Překlad T'ao Lee (268-269)
  
Zdroj: T'ao Lee, "Lékařská etika ve starověké Číně,"

 

Ženevská deklarace World medical association po úpravách v roce 1948, 1968, 1983.

V okamžiku, v němž budu přijat jako člen lékařské profese,

slavnostně slibuji, že zasvětím svůj život službě lidskosti,

svým učitelům budu projevovat úctu a vděčnost, která jim náleží,

své povolání budu vykonávat se svědomitostí a s důstojností,

zdraví mého pacienta bude mým prvořadým zájmem,

budu ctít tajemství, která mně byla svěřena, a to dokonce i po smrti pacienta,

budu udržovat všemi prostředky, které jsou v mých silách, dobré jméno a ušlechtilé tradice lékařské profese, mí kolegové budou mými bratry,

nedopustím, aby úvahy o náboženství, národnosti, rase, politické straně nebo sociálním postavení zasahovaly mezi mé povinnosti a mého pacienta,

budu zachovávat tu nejvyšší úctu k lidskému životu od jeho počátku, a to dokonce i pod hrozbou, a nepoužiji svých lékařských znalostí v protikladu k zákonům lidskosti.

Toto slibuji slavnostně, svobodně a na svou čest.

TOPlist

NAVRCHOLU.cz