Doporučené informace

Jóga a vegetariánství podporuje světový mír

Motto:

Dokud bude člověk nelítostně ničit živé bytosti nižších řádů, nepozná ani zdraví, ani mír. 
Pythagoras 38 starověký řecký matematik a filozof -585 – -500 př. n. l.

 Mezi ryze lidské vlastnosti je řazen soucit a neubližování bezbranným. Zvíře slabšího zabijí pro své přežití. Člověk se však zabíjením bezbranných naopak o své přežití připravuje.

I když zcela neodhalíme důvod proč člověk není schopen projevit soucit s jatečními zvířaty, tak jednoznačně můžeme na základě vědeckých studii konstatovat, že si poškozuje své zdraví a životní prostředí, ve kterém žije.

Soucit je také klíčovým parametrem pro udržitelnost míru ve světě. Mechanizmus, kterým ohrožuje konzumace masa mír ve Světě je vyjádřen v Biopsychosociálním přístupu ke zdraví a nemoci, jehož autorem je George Engel, M.D. (1913–1999). Tato všeobecně uznávaná teorie je součástí akademického oboru Psychologie zdraví. G.Engel došel k názoru, že existuje propojení a vzájemné ovlivňování mikro a makro systémů (molekula – organela - buňka - tkáň – orgán – nervový systém – dvojice – rodina – obec – kultura, subkultura – společnost, národ – biosféra). Pro náš pohled na mír ve Světě to prakticky znamená, že jestliže za přirozené považujeme řezání krků zvířat, tak pak i budeme za přirozené považovat řezání krků lidem. Dnes se řezání krků lidem začíná stávat přirozeností již i v Evropě.  

Díky působení OSN a jejich výkonných organizací můžeme sledovat kroky, které slibují významné ovlivnění míru ve Světě cestou snížení konzumace masa a hlavně postavení této konzumace do nesouladu s obecně uznávaným mravním kodexem. Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů (The Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO) ve zprávě její organizace LEAD z roku 2006 nazvané Dlouhý stín hospodářských zvířat  - ekologické otázky a možnosti (Livestock Environment and Devenlopment) dokazuje, že největším znečišťovatelem životního prostředí je produkce potravin živočišného původu. V omezení této produkce vidí FAO řešení přežití lidstva.

FAO vyjádřená environmentální rizika konvenční stravy významně podpořil v roce 2009 jeho Svátost Višvaguru mahámandaléšvar paramhans svámí Mahéšvaránanda v rozsáhlém rozhovoru pro Českou společnost pro výživu a vegetariánství. Nové a velmi významné bylo rozšíření rizik produkce a konzumace masa o rizika etická.

Tato stanoviska zřejmě iniciovala USDA k vydání oficiálních výživových doporučení pro vegetariány a vegany, které přijalo USA a Kanada v roce 2010.

V roce 2015 přichází Harvardská universita se svým revolučním výživovým talířem, který překonává myšlenkové omezení potravinových pyramid na které navazuje. Novinkou tohoto doporučení dle skupin potravin oproti dříve prezentovaným potravinovým pyramidám je sloučení dříve samostatných skupin potravin (maso, mléko, vejce) do jedné skupiny nazvané zdroje bílkovin, kam rovnocenně patří i luštěniny, olejnatá semena a tzv. bílkovinné koncentráty rostlinného původu (např.: tofu, seitan, Klaso, Robi, Cerie, apod). Je pak na strávníkovi, kterou z těchto potravin použije pro naplnění této skupiny zdroje bílkovin. Tento talíř je zhmotněním Stanoviska Americké dietetické asociace (ADA) k vegetariánství, které vydává již od roku 1985 cca každých pět roků.

 „Názorem Americké dietetické asociace a Kanadských dietologů je, že správně rozvržená vegetariánská strava je zdravá, nutričně vyvážená a zdravotně přínosná v prevenci i léčbě různých onemocnění, je nutričně dostatečná a vhodná pro výživu dětí, dospělých, těhotných i kojících žen. Vegetariáni ve srovnání s nevegetariány mají nižší nejen index tělesné hmoty (body mass index, BMI) a mortalitu na ischemickou chorobu srdeční, ale i krevní tlak a výskyt hypertenze, cukrovky II. typu, nádorů prostaty a střev. Vegetariánská strava také může uspokojit nároky vrcholových sportovců.“

Na tento myšlenkový proud navázala Elementa Science of the Anthropocenekterá svoji rozsáhlou výzkumnou prací: Kapacita zemědělské půdy USA pro 10 výživových scénářů, kterou publikovala v roce 2016. Jako nejlépe využívající půdu byl vyhodnocen vegetariánský způsob výživy, který uživí 2,6krát více populace než současný způsob stravování v USA.

V roce 2017 je uveden BBC iPlayer film Carnage - Swallowing The Past, který prezentuje pohled z roku 2067 do minulosti na problematiku konzumace potravin živočišného původu. Autor filmu považuje rok 2017 za kulminaci pojídání masa. Rok 2021 za zlomový v obratu k veganství a v roce 2035 je již kriminalizováno zotročování zvířat, jejich chov a zabíjení včetně konzumace všeho, co z nich pochází. V roce 2067 se již z jatek stala muzea, která připomínají současné generaci hrůzy minulých let. Současná mládež nechápe, jak někdo mohl zabíjet mláďata. Staří lidé, kteří maso pojídali se léčí tak, aby byli schopni přijmout svoji hroznou minulost.

V tomto roce 2017 podpořili bezmasý myšlenkový proud osobnosti a organizace jako je Bill Gates, Google a Nestle, kteří investují do vývoje výroby rostlinného masa.

Rok 2018 bude ve znamení hledání vzorů pro bezmasý typ stravy. Zážitková gastronomie přinesla ohromující rozvoj v pestrosti chuti a vzhledu jídel. Posledních dvacet roků je ve znamení hledání pojetí výživy podporující zdraví. Nový fenomén pak v posledních letech přináší Wellness gastronomie, která sleduje i vitalitu, podporu duševního a duchovního rozvoje. Wellness jídlo by mělo podpořit realizaci plného potenciálu jedince v rovině fyzické, psychické, sociální, ekonomické a mravní.

Ve Wellness gastronomii se spojuje stravování starověkých kultur s nejnovějšími vědeckými poznatky. Nejstarší informaci přináší staroindická kultura, která ve svých védách definovala sattvickou stravu, která je dnes ztotožňována s Wellness výživou.

Nejvíce dochovanou informací o zdravé a duchovní rozvoj podporující stravě je nauka Staroperská. Dochovala se v podobě životosprávných návodů Esejců ve svitcích od Mrtvého moře. Do stejné kategorie patří i biblická strava před potopou. V ráji byli Adam s Evou frutariáni a po vyhnání z ráje jim bylo přikázáno vitariánství.

Jóga v denním životě disponuje znalostmi a praktickými zkušenostmi s přípravou sattvické – wellness stravy, které nabízí k podpoře mírové iniciativy OSN.

 

Použitá literatura: 

https://citaty.net/klicova-slova/citaty-o-vegetarianstvi-veganstvi/

https://en.wikipedia.org/wiki/George_L._Engel

http://www.fao.org/fileadmin/templates/lead/pdf/LEAD-e.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=V2o30u4JNtM&t=14s

https://www.youtube.com/watch?v=wBYARM4fc-U

https://health.gov/dietaryguidelines/2010/

https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/

http://www.eatrightpro.org/resource/practice/position-and-practice-papers/position-papers/vegetarian-diets

https://www.elementascience.org/articles/10.12952/journal.elementa.000116/

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-23/cargill-bill-gates-bet-on-startup-making-meat-without-slaughter

https://www.fastcompany.com/40443479/googles-quest-to-develop-a-plant-based-power-dish-more-popular-than-meat

https://www.nestleusa.com/media/pressreleases/nestle-sweet-earth-foods

http://www.bbc.co.uk/mediacentre/latestnews/2017/simon-amstell-carnage

http://csvv.cz/index.php/doporucene-informace/959-prijeti-krveproliti-v-minulosti

http://www.wellnessgastronomie.eu/

http://www.bountifulyogaandwellness.com/thrive-in-business-through-sattvic-foods/

http://www.essene.com/GospelOfPeace/peace1.html

 

Návrh příspěvku do brožury pro konferenci OSN: "Jóga a světový mír".

  

Otto Kail v Praze  2018

Globalni cesta k vegetarianstvi

 

TOPlist

NAVRCHOLU.cz