Vyberte si z hlavních oblastí našeho portálu

Rozlišení vhodnosti přídatných látek

U nás prozatím povolená aditiva jsme rozdělili do čtyř základních skupin, přičemž bylo užito barevné značení s následujícím významem:

1. Zelená - „volno“buď jde o látky, které se vyskytují v přírodě, nebo o jim blízké sloučeniny, u nichž při umírněném užívání nebyly zjištěny vedlejší škodlivé účinky. Tyto látky jsou získávány z přírodních zdrojů, nebo mají být vyrobeny tak, aby s nimi měly identickou chemickou strukturu, případně by jim měla být velmi blízká. Aditiva této skupiny se mohou přidávat i do zelených jídel.

2. Žlutá - „opatrně“ méně vhodné, ale pro zdravé jedince v omezené míře ještě přijatelné. Obecně by tyto látky měly být pro náš organismus snadno odbouratelné a poté buď to zpracovatelné, či rychle vylučitelné z těla. Nepříznivé působení může vyplynout především z jejich častého či neúměrně vysokého příjmu. Proto bychom měli být u těchto látek již opatrnější a potraviny, jež je obsahují, bychom neměli konzumovat příliš často.  Jejich užití je ještě přípustné ve žlutých jídlech.

3. Červená - „stop“- působí většinou zjevně nepříznivě. Obdobně jako se nemá jezdit na červenou, je bezpečnější pokud možno nekupovat výrobky obsahující „červená Éčka“. Lze mezi nimi nalézt sloučeniny, které jsou připravovány synteticky a jejichž struktura naprosto neodpovídá přirozeným sloučeninám. Zároveň jsou k nim zařazeny i některé látky, které se sice v přírodě vyskytují, jež však mohou působit škodlivě, či to u nich už bylo klinickými pokusy dokázáno. Rovněž jsou zde uvedena aditiva, která se k průmyslově vyráběným potravinám přidávají často a ve vysokém množství. Červená aditiva se mohou vyskytovat v červených jídlech.

4. Černá - „nejvyšší nebezpečí“- mohou vykazovat až výrazně škodlivý zdravotní dopad! Komu je proto život a zdraví milé, měl by se těmto „černým kulím“ zásadně vyhýbat! Mnohé z nich jsou svojí strukturou příbuzné sloučeninám, u nichž byla již prokázána vysoká toxicita. Některé z těchto aditiv  jsou rovněž v odborných publikacích zařazovány mezi zdroje vážných otrav (např. dusitany).               Tato „černá“ aditiva nejsou vhodná ani do červených jídel. Mezi potraviny, které je obsahují, patří zejména běžné uzenářské výrobky, uměle barvené limonády či cukrovinky atd.

Hodnocení

Rozdělení přidatních látek

 

1

Obecně přijatelné látky

E: 100, 101, 140, 141,150a, 160 a,c,d,e, 161b, 162, 163, 170, 172, 174, 175, 260, 270, 290, 296, 300, 301, 302, 304, 306-309, 315,  316, 322, 325-327, 334, 350-352, 363, 406, 410, 440, 460,901, 470b, 551-553, 640, 650, 902-904, 920, 948,949, 1102, 1103

 

 

2

Látky méně vhodné

E: 150 b,c,d, 153, 160 b,f, 171, 200,  202, 203, 261,263, 297, 330-332, 335, 337, 353, 354, 400-404, 407,   415-418,  420-422, 425, 426, 445, 461, 463-466, 469,470-475,  481-483, 491-495, 500-504, 508-511, 514 –517, 524 –530,  554 -559, 570, 574-579, 585, 912, 914, 938, 939, 941, 942, 953, 957, 965, 966, 967,  968, 999, 1105, 1200, 1404, 1420, 1422, 1451, 1452, 1520

 

3

Látky působící nepříznivě

E: 120, 161g, 173, 234, 236, 251, 252, 262, 280-283,  338-341, 343, 355-357, 380, 385, 405, 407a, 412-414,  432-436, 442, 444, 450-452, 459, 468, 476, 477, 479b, 507, 513, 518, 520 - 523, 535, 536, 538, 541,  620 – 635, 900, 943, 950, 951, 959, 1201,1202, 1204, 1410,1412-1414, 1440, 1442, 1450, 1505, 1517, 1518

4

Syntetická aditiva s výrazně škodlivým účinkem

E: 102, 104, 110, 122-124, 127-129, 131-133, 142, 151, 154, 155, 180, 210-224, 226-228, 230-233, 235, 242, 249, 250, 284,285, 310-312, 320, 321, 512, 586, 905, 927, 944, 952, 954, 962, 1519

Nápověda k vyhledávání: Čísla odpovídají identifikačnímu kódu u nás užívaných přídatných látek. Z důvodu úspory místa není vypisováno E s č., ale jen čísla, jež mají být uvedena za E. Rovněž nevypisujeme za sebou jdoucí čísla. Dekódování je však jednoduché: naleznete-li např. 230-233, jde o E230, E231, E232 a E233.

Důležité upozornění: Pokud jsou ve „Složení“ uvedeny chemické názvy, jde jen o jiné zákonem povolené značení přídatných látek. Jim odpovídající E s bodovým ohodnocením lze nalézt v tabulkách knihy „Tajemství výrobců potravin“ (knihu lze objednat na http://natur.toe.cz ).

Lahůdka pro počtáře: Čísla skupin odpovídají hodnocení přídatných látek dle bodového systému, kde 1 označuje nejlepší a 4 nejhorší. Chcete-li získat celkový koeficient vhodnosti dané potraviny s více přídatnými látkami, tak si zapamatujte nebo zapište bodové hodnocení nalezených látek  (např. 2+3+4+1..). Jejich součtem si uděláte obrázek o tom, kolik škodlivých chemikálií do sebe v případě konzumace daného produktu dostanete. Zdůrazňujeme, že nejlepší je čerstvá surovina s 0 body, nejhorší bude výrobek s nejvyšším celkovým součtem bodových hodnocení.

Rozlišení vhodnosti přídatných látek pro Semafor hodnocení kvality způsobů stravování zpracoval Ing. Vít Syrový.

TOPlist

NAVRCHOLU.cz