Stanoviska významných osobností

Sir Paul vybízí lidi, aby se stali vegetariáni

článek z Luton Tuday, 8. 12. 2007

Paul McCartney upozorňuje na zprávu ogranizace LEAD a FAO při OSN - Dlouhý stín hospodářských zvířat a doporučuje všem, kteří chtějí udělat něco pro životní prostředí, aby se rozhodli pro vegetariánství.

Sir Paul McCartney se obrací k lidem, aby začali uvažovat o změně svých stravovacích návyků a postavili se tak za životní prostředí, naše děti a budoucnost.
Upozorňuje na zprávu Spojených národů, která dokazuje, že chov dobytka vytváří více emisí skleníkových plynů (měřeno ekvivalentem CO2 - 18%) než doprava.

V dopise tiskové asociaci citoval Henninga Steinfelda, šéfa sekce Informace a politika velkochovů - organizace Jídlo a zemědělství při OSN, který řekl:
Velkochovy patří mezi jedny z nejvýznamnějších přispěvovatelů současných vážných environmentálních problémů. Pro zlepšení situace je nutné okamžitě začít něco dělat.

Sir Paul řekl, že zpráva Dlouhý stín hospodářských zvířat - ekologické otázky a možnosti (Livestock's Long Shadow - Environmental Issues And Options) obsahuje jasné poselství - že jedním z nejefektivnějších opatření, které může okamžitě udělat každý z nás, aby snížil efekt globálního oteplování, je stát se vegetariánem.

Významné na této zprávě je především to, že přichází z autoritativního zdroje jako je OSN (jejíž členové, což by mělo být připomenuto, nejsou obecně považováni za vegetariány) a ne z vegetariánsky zaměřené organizace.

Sir Paul dodává: "A co považuji za zvláště povzbudivé je to, že tato zpráva může nyní dodat odvahu každému, kdo chce udělat "něco dobrého" pro planetu... důkazy, které zpráva přináší jsou upřímně řečeno ohromující. Obzvláště bod o neobyčejně zhoubném vlivu nadměrného chovu dobytka na životní prostředí.

Poukázal na to, že zpráva uvádí, že 70 % dřívějšího lesa v Amazonii bylo přeměněno na pastviny a dobytek nyní užívá 30 % veškeré světové půdy.

Když se zahrnou i emise z užívání půdy a ze změn potřebných k užívání půdy (odlesňování), je chov dobytka zodpovědný za 9 % CO2 pocházejícího z lidmi ovlivněných aktivit. Ale produkuje i velké množství ještě škodlivějších skleníkových plynů, jak se uvádí ve zprávě.

Např. vytváří 65 % s lidmi souvisejícím kysličníkem dusným, který má 296 x větší potenciál globálního oteplování (Global Warming Potential (GWP)) než CO2.

Dále pak Sir Paul dodává: "Pouhým rozhodnutím změnit své stravovací návyky se mohou lidé postavit za životní prostředí, naše děti a budoucnost. Takováto fakta a data, která byla výše zmíněna, nemohou být ignorována.

Copyright (c) Press Association Ltd. 2007, All Rights Reserved.

Kompletní text obsahuje 373 slov a objeví se v novinách Tiskové asociace.

Poslední úpravy: 08 Prosince 2007

originální článek na stránkách Luton Tuday

 

TOPlist

NAVRCHOLU.cz