Výroční zprávy ČSVV

Výroční zpráva ČSVV 2010

Výroční zpráva
České společnosti pro výživu a vegetariánství 2010
 

1. Přehled činnosti za rok 2010

11. ledna
Zahájení projektu: Moderní odlehčené a zdravé pokrmy pro Slovnaft. Bratislava

24. února
Setkání Skupiny pro zdravé školní stravování Waldorfské ZŠ s rodiči.
S problematikou stravovacího koše i moderních přístupů k vaření
v hromadném stravování seznamoval přítomné Jaroslav Škvařil. Představil i konkrétní kroky, jaké je třeba podniknout, aby školní jídelny vařily zdravě, pestře a současně chutně. Brno

25. března
Interaktivní diskusní setkání, které organizovalo ČSOP, Společnost pro zvířata a ČSVV. Téma debaty, kterou vedla Ing. Lenka Maříková bylo: Jídlo není věda, ale radost. Praha

1. dubna
Založení Odborné skupiny pro kvalitu potravin při ČSVV. 

8. dubna
Interaktivní diskusní setkání, které organizovalo ČSOP, Společnost pro zvířata a ČSVV. Téma debaty, kterou vedla Ing. Lenka Maříková bylo: Souvislosti: můj oběd a planeta Země. Praha

10. - 14. května
Klub dítě vegetarián uspořádal inspirační pobyt pro maminky na mateřské a jejich děti. Střílky

15. květen
Účast Klubu dítě vegetarián na Veggie Parade 2010. Praha

červen
Pomoc při sepisování petice rodičů Mateřské školky HAPPY Child: Petice za možnost volby bezmasé a bezvaječné stravy pro předškolní
a školní stravování dětí v ČR.

18. června
Dotisk letáčků Výživová doporučení ČSVV - 10 000 ks.

22. června
Beseda na téma Cesta ke zdraví a vegetariánství. Přednášeli Jitka Skočková a Zuzana Pernická (členka ČSVV). Valašské Meziříčí

červenec
Školení Cesty ke zdraví s praktickými ukázkami zdravého vaření, které vedli Eliška a Jaroslav Škvařilovi pro účastníky letního semináře Jógy
v denním životě. Byl pořízen videozáznam. Střílky

září
Vystoupení Jaroslav Škvařila a Ing. Davida Bartůška ve vysílání suprememaster.tv - představení činnosti a cílů ČSVV aj.

Vystoupení Jaroslava Škvařila najdete na: 
http://suprememastertv.cz/_index.php, Vystoupení Davida Bartůška zde: http://suprememastertv.cz/g_bartusek.php.

12. září
Účast na Biodožínkách, Klub dítě vegetarián připravil stánek  s programem pro děti a propagačními materiály ČSVV. Nenačovice  u Berouna

29. září
ČSVV uspořádala tiskovou konferenci ke Světovému dni vegetariánství - Přejděte na zelenou!

Záznam z tiskovky najdete na stránkách ČSVV: http://www.csvv.cz/index.php/projekt-spoluprace/tiskovky/tiskovka-k-110-2010/797-video-zaznam-z-tiskove-konference

4. - 8. října
Klub dítě vegetarián uspořádal inspirační pobyt pro maminky na mateřské a jejich děti. Střílky

3. listopadu
Schůzka k projektu alternativního stravování ve školách s panem ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josefem Dobešem. Schůzky se zúčastnila Mgr. Savitri BRAUNOVÁ, ředitelka mateřské školy HAPPY CHILD s.r.o. a Jaroslav ŠKVAŘIL, člen odborné skupiny České společnosti pro výživu a vegetariánství a člen Mezirezortní pracovní skupiny MŠMT ČR pro rozvoj školního stravování. Praha

10. listopadu
Zahájení projektu Wellness stravování pro Hotel Santon. Brno

3. -  4. prosince
Proběhla v pražském hotelu Pyramida pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josefa Dobeše mezinárodní konference na téma Mládež a výchova k etice. Konferenci pořádala organizace Sri Swami Madhavananda World Peace Council a Unie mládeže při Józe  v denním životě ve spolupráci s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy při MŠMT a Společností Jóga v denním životě
v Praze. ČSVV nabízela po celou dobu konference informace  o vegetariánství a činnosti společnosti v info stánku. Během konference vystoupila se svým příspěvkem "Vlivy výživy na životní prostředí" Jana Škvařilová a představila zde svůj výzkum o počtu vegetariánů v českých nemocnicích. Praha

2. Zpráva o hospodaření za rok 2010

2.1. Výdaje ČSVV v roce 2010

 
 

2.1.1. Propagační materiály

 

Tisk 10.000 ks letáku Výživová doporučení ČSVV

10 200 Kč

Celkem

10 200 Kč

2.1.2. Sekretariát ČSVV

 

Odměna sekretáři za rok

12 000 Kč

Obnovení registrace domény  csvv.cz

     310 Kč

Údržba domény skolnistravovani.cz

      621 Kč

Údržba domény cestazdravy.cz

      310 Kč

Platba za roční P.O. BOX ČSVV

   2 640 Kč

Celkem

15 881 Kč

2.1.3. Další výdaje ČSVV

 

Platba za členství ČSVV v EVU

1 252 Kč

Ostatní náklady

   129 Kč

Celkem

1 381 Kč

2.2. Příjmy 2010

 

Členské příspěvky

  4 500 Kč

Dary

15 000 Kč

Celkem

19 500 Kč

2.3. Výsledek hospodaření za rok 2010

 

Příjmy

19 500 Kč

Provozní režie

27 462 Kč

Výsledek hospodaření

-7 962 Kč


3. Návrh rozpočtu na rok 2011


3.1. Výdaje - plán 2011

 

Tisk a rozeslání výroční zprávy a zpravodaje, mediální propagace 

10 000 Kč

Mzda sekretáře

12 000 Kč

Daňové poradenství, daňové přiznání, vedení účetnictví 

  2 300 Kč

Celkem 

24 300 Kč

   

3.2. Příjmy - plán 2011

 

Členské příspěvky 

30 000 Kč

Sponzorské dary 

20 000 Kč

Příjmy z aktivit Školy vegetariánství 

10 000 Kč

Celkem 

60 000 Kč

4. Členové výboru ČSVV

Předsedkyně ČSVV: MgA. Jitka Skočková
Volení členové výboru: MgA. Jitka Skočková, Jaroslav Škvařil, Ing. Rudolf Vondřich 
Kooptovaní členové: Ing. Lenka Maříková, Ing. David Bartůšek

5. Stručný přehled aktivních projektů

 • Odborná skupina pro nutrici (OSpN)
 • Odborná skupina pro environmentální vlivy výživy (OSpE)
 • Odborná skupina pro výživové směry (OSpS)
 • Odborná skupina pro gastronomii (OSpG)
 • Odborná skupina pro kvalitu potravin (OSpK)
 • Škola vegetariánství
 • Klub dítě vegetarián
 • Projekt spolupráce
 • Správa ČSVV
 • Vegetariánství jako cesta ke zdraví a vyšší kvalitě života - http:// cesta.csvv.cz
 • Wellness jídlo pro všechny - http:// wellness.csvv.cz
 • Školní stravování - http:// skolni.stravovani.csvv.cz

Odkaz na podrobný přehled projektů najdete na webu ČSVV www.csvv.cz, v dolní části stránky "Vítejte v ČSVV".

Nové projekty ČSVV

 • Přejděte na zelenou! Moderní odlehčené a zdravé pokrmy pro Slovnaft

TOPlist

NAVRCHOLU.cz