Výroční zprávy ČSVV

Výroční zpráva 2000 a 1. pol.01

Výroční zpráva 2000 a 1. pol 2001

OBSAH:

 • NEJVÝZNAMNĚJŠÍ VÝSLEDKY ČSVV ZA OBDOBÍ 2000/2001
 • CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED VÝSLEDKŮ PRÁCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU A VEGETARIÁNSTVÍ (ČSVV) V OBDOBÍ OD MINULÉ VALNÉ HROMADY
 • PŘEHLED PRŮBĚŽNĚ FUNGUJÍCÍCH PROJEKTŮ ČSVV
 • PODROBNÉ ZPRÁVY O NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH AKCÍCH MINULÉHO OBDOBÍ
 • ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU A VEGETARIÁNSTVÍ V ROCE 2000


NEJVÝZNAMNĚJŠÍ VÝSLEDKY ČSVV ZA OBDOBÍ 2000 / 2001 

I. ČSVV VYDALA VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ, KTERÁ PŘISPÍVAJÍ K PREVENCI NEINFEKČNÍCH CHOROB HROMADNÉHO VÝSKYTU (SRDEČNĚ CÉVNÍ CHOROBY, RAKOVINA A DALŠÍ TAKZVANÉ CIVILIZAČNÍ CHOROBY)

II. ČSVV ZPRACOVALA NĚKOLIK STOVEK ODBORNÝCH PRACÍ PRO JEDNÁNÍ SE STÁTNÍM ZDRAVOTNÍM ÚSTAVEM O NOVELIZACI DOPORUČENÝCH DÁVEK ŽIVIN PRO DĚTI OD 3 DO 6 LET

III. ČSVV SE STALA ČLENEM EVROPSKÉ VEGETARIÁNSKÉ UNIE A V MINULÉM ROCE ORGANIZOVALA V PRAZE VÝROČNÍ SCHŮZI VÝBORU TÉTO ORGANIZACE

IV. Z PROJEKTU ČSVV VZNIKL INFORMAČNÍ SERVER WWW.VEGETARIAN.CZ, DNES SAMOSTATNÝ, KTERÝ ZAZNAMENAL V OBDOBÍ OD ČERVENCE MINULÉHO ROKU 153 000 NÁVŠTĚV NA SVÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH.

V. ČSVV BYLA ODBORNÝM GARANTEM A SPOLUPOŘADATELEM ODBORNÉHO SEMINÁŘE NA TÉMA "PŘÍPRAVA JÍDEL RACIONÁLNÍCH A VEGETARIÁNSKÝCH" POŘÁDANÉHO SOŠ A SOU KROMĚŘÍŽ

VI. ČSVV VÝZNAMNĚ PŘISPĚLA K OBHAJOBĚ PRÁVA NA VEGETARIÁNSKÝ ŽIVOTNÍ STYL V KAUZE ODNĚTÍ ČTYŘLETÉHO CHLAPCE Z PÉČE PĚSTOUNKY (BABIČKY) PRO VEGETARIÁNSKOU VÝŽIVU


CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED VÝSLEDKŮ PRÁCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU A VEGETARIÁNSTVÍ (ČSVV) V OBDOBÍ OD MINULÉ VALNÉ HROMADY

1. 30. 5. 2000: Odborná přednáška v Blansku

ČSVV zajistila přednášku o zdravém životním stylu vhodnou pro širokou veřejnost, kterou přednesl MUDr. Zbyněk Luňáček. Přednášky se zúčastnilo asi 30 lidí.

2. 16. 7. 2000: Odborný příspěvek v rozhlase Ostrava

Téma "Vegetariánství a zdravá výživa". Pro rozhlas zpracovali MUDr. Zbyněk Luňáček a Jaroslav Škvařil.

3. 30. 9. 2000: Odborná přednáška v Letovicích

ČSVV zajistila přednášku o zdravém životním stylu vhodnou pro širokou veřejnost, kterou přednesl MUDr. Zbyněk Luňáček. Přednášky se zúčastnilo asi 40 lidí.

4. 15. - 16. 9. 2000: Dny zdravého životního stylu v Brně konané pod záštitou Petra Duchoně, primátora města

Na odborném semináři pořádaném v rámci této akce se ČSVV prezentovala přednáškou "Srovnání konvenční a převážně rostlinné stravy z hlediska rizikových faktorů civilizačních nemocí", kterou přednesl MUDr.Zbyněk Luňáček. V rámci Dnů zdravého životního stylu se také na Špilberku pořádal "běh osobností". Za ČSVV běžel ultramaratonský mistr světa Jaroslav Kocourek, který je 14 let vegetarián a vyhrál. Součástí akce byla i prezentace potravin a výrobků firem zaměřených na zdravou výživu a vegetariánství.

5. 19. - 20. 9. 2000 - byla ČSVV odborným garantem a spolupořadatelem odborného semináře na téma "Příprava jídel racionálních a vegetariánských" pořádaného SOŠ a SOU Kroměříž

(Podrobnosti o průběhu akce jsou uvedeny za kalendářním výčtem akcí).

6. 5. 10. 2000: Dny zdraví ve Zlíně

Město Zlín se již pravidelně zapojuje do mezinárodního projektu "Zdravé město". Pro zlínské "Dny zdraví" ČSVV zajistila přednášku o zdravém životním stylu vhodnou pro širokou veřejnost, kterou přednesl Jaroslav Škvařil. Přednášky se zúčastnilo asi 40 lidí.

7. 9. 10. 2000: Dny zdraví v Hodoníně

Hodonín uspořádal svůj první ročník "Dnů zdraví", konaných v rámci projektu "Zdravé město". Pondělní program této akce probíhal ve znamení zdravé výživy ve spolupráci s "Českou společností pro výživu a vegetariánství". Krátce popoledni byla uspořádána odborná přednáška o zavádění zdravé výživy do školního stravování, které se zúčastnilo 19 kuchařek ze všech mateřských a základních škol v Hodoníně. Po krátké přestávce připravila hodonínská radnice besedu s občany o zdravé výživě. Diskusi s více než 30 přítomnými vedl Jaroslav Škvařil. V besedě i odborné přednášce byly objasněny tradiční mýty o vegetariánství.

8. 12.10. 2000: Účast na semináři 3. Lékařské fakulty v Praze

Téma: Potřeba bílkovin ve výživě člověka. Za ČSVV se semináře zúčastnil MUDr. Zbyněk Luňáček.

9. 14. 10. 2000: Stop obezitě - Praha : pořadatel STOB o.s.

Vegetariánská strava zde byla prezentována jako vhodná pro štíhlou linii a dobrou kondici ženám všech věkových kategorií. Asi 700 účastníků akce si mohlo prohlédnout prezentační panel ČSVV a vzít si informační materiály naší Společnosti.

10. 14. 10. 2000: Plavání kardiaků v Hostivaři

Pořadatelem této akce byla městská část Praha-Hostivař. Každý návštěvník akce byl pohoštěn vegetariánskými pokrmy a mohl se informovat o zdravém životním stylu v informačním stánku ČSVV, kde obdržel propagační materiály. Součástí akce byla i prezentace firem zaměřených na zdravou výživu.

11. 17. 10. 2000: Tisková beseda se světovým ultramaratonským rekordmanem Jaroslavem Kocourkem

ČSVV zde zajišťovala ochutnávku výrobků zdravé výživy pro novináře a prezentovala svoji odbornou spolupráci s Českou asociací ultramaratonců.

12. 3. - 4. 11. 2000: ČSVV byla pořadatelem desátého výročního setkání výboru Evropské vegetariánské unie v Praze

ČSVV zde s úspěchem prezentovala výsledky své dosavadní práce, vstoupila do Evropské vegetariánské unie a navázala velmi významné zahraniční kontakty.

13. 3. - 4. 11. 2000: Mezinárodní sjezd tělovýchovných lékařů SPORTOVNÍ MEDICÍNA 2000

ČSVV se zde prezentovala letáčkem "Výživová doporučení", který obdrželo všech 200 účastníků sjezdu. Na závěr pátečního jednání byl slavnostní raut z výrobků zdravé výživy, který sponzorsky zajistila firma Nutrikomplex a Extrudo Bečice. Na všech výše uvedených akcích se ČSVV prezentovala informačním panelem, u kterého se účastníci mohli podrobně informovat o naší Společnosti.

14. 14. 2. 2001: Odborný příspěvek v rozhlase Ostrava

Téma "Výživa a BSE". Pro rozhlas zpracovali MUDr. Zbyněk Luňáček a Jaroslav Škvařil.

15. 17. 2 .- 30. 4. 2001: Spolupráce při obhajobě práva na vegetariánský životní styl

 • Poskytnutí odborných podkladů o dostatečnosti vegetariánské stravy pěstounce Boženě Vinické.
 • Iniciace spolupráce Českého Helsinského výboru na tomto soudním sporu.
 • Poskytnutí odborných informací většímu počtu médií a spolupráce s nimi: ČT, Lidové noviny, Respekt, Večerník Praha, Britské listy, www.vegetarian.cz.
 • Zprostředkování právní porady pěstounce.
 • Odborné konzultace ohledně vhodnosti vegetariánské stravy pro dítě s ošetřujícím lékařem a soudním znalcem.
 • Opakovaná přítomnost u soudního řízení.

(Podrobnosti o průběhu akce jsou uvedeny za kalendářním výčtem akcí.)

16. 23. 3. - 25. 3. 2001: Dvanáctihodinová štafeta mládeže na závodě Světového poháru v ultramaratonu BVV Jarní Brno

Pro účastníky JARNÍ BRNO štafetové dvanáctihodinovky, která byla pořádána jako doprovodná akce Světového poháru v běhu na 48 hodin, zajistila ČSVV prezentaci zdravé výživy formou ochutnávek a občerstvení. ČSVV se také významnou měrou podílela na zajištění výživy sportovců startujících v závodě Světového poháru.

17. 1. 4. 2001: Odborný příspěvek v rozhlase Ostrava

Téma "Vegetariánství a zdravá výživa". Pro rozhlas zpracovali MUDr. Zbyněk Luňáček a Jaroslav Škvařil.

18. 5. 4. 2001: Zajištění výroby Biojogurtu bez želatiny

V současné době jsme naší aktivitou zařídili nepoužívání vepřové želatiny jako stabilizátoru při výrobě Biojogurtu v Olmě Olomouc. Dnes se již používá pouze kukuřičný škrob chemicky nemodifikovaný, takže Biojogurty jsou plně přijatelné pro vegetariány. Krabičky s nápisem "želatina" jsou používány jen do spotřebování zásob.

19. 18. 4. 2001 Odborná přednáška ve Vysokém Mýtě

ČSVV zajistila přednášku o vegetariánství pro hnutí "Nesehnutí", kterou přednesl Ing. Richard J. Barták, CSc. Přednášky se zúčastnilo 36 lidí, diskusní odezva byla značná.


PŘEHLED PRŮBĚŽNĚ FUNGUJÍCÍCH PROJEKTŮ ČSVV:

 • Jak jsme již naše členy opakovaně informovali, podala ČSVV návrh na novelizaci doporučených dávek živin pro školní stravování. Současný stav, kdy jsou např. našim dětem doporučovány trojnásobné dávky bílkovin již není dále udržitelný. Odborníci Státního zdravotního ústavu zatím o nových doporučených dávkách jednají a podoba jejich návrhu nám v současnosti není známa. Odborná skupina pro nutrici ČSVV v současné době pokračuje ve zpracování odborných podkladů ze světové lékařské literatury, které potvrzují, že vegetariánská strava je zdravější a lidem prospěšnější než strava konvenční s velkým podílem masa. Prostudovali jsme asi 250 prací z let 1997-2000, z nich asi 50 citujeme v našich materiálech. Externě spolupracujeme s RNDr. Pavlem Stratilem a vycházíme z jeho asi 1000 citací a 3000 prostudovaných prací a prom. matematikem Tomášem Husákem, který vychází z prostudovaných asi 30000 odborných článků a publikací, z nichž asi 4000 cituje.
 • ČSVV vydává svůj "Zpravodaj", kterým informuje jak své členy, tak i zainteresovanou veřejnost o svých projektech, o stavu jejich realizace a poskytuje mnohé další informace o teorii a praxi vegetariánství, o zdravé výživě a o zdravém životním stylu a to jak z hlediska současnosti, tak i z hlediska historického. Tento časopis vychází v tištěné i v elektronické podobě. Od poloviny roku 2000 vydává kancelář Internetový zpravodaj, který je rozesílán 160 zájemcům o aktuální zprávy z akcí ČSVV, které pořádá nebo na kterých se spolupodílí. Doposud bylo vydáno 11 zpravodajů z akcí ČSVV.
 • ČSVV vydává a zajišťuje distribuci letáku "Několik informací o vegetariánství" se základními informacemi o vegetariánství. Na podzim roku 2000 vydala Společnost "Výživová doporučení", která poskytují základní rady jak sestavit zdravý jídelníček. Materiál byl vydán v nákladu 15.000 kusů.
 • ČSVV průběžně zajišťuje překlady důležitých odborných materiálů do angličtiny.
 • ČSVV navázala spolupráci s tuzemskými i zahraničními organizacemi, které se zabývají podobnými aktivitami a soustavně s nimi odborně spolupracuje. Jsou to: Státní zdravotní ústav, Lékařský výbor pro zodpovědnou medicínu (USA), Evropská vegetariánská unie, Česká společnost tělovýchovného lékařství, Krajská hygienická stanice Brno, koordinátoři mezinárodního projektu Zdravá města, sdružení PRO-BIO, SOU a SOS Kroměříž, Česká asociace ultramaratonců, Ekologický právní servis, Hnutí Duha, Nesehnutí, Děti země, Different life, Společnost pro zvířata, Spisovatelé za práva zvířat, Svoboda zvířat, Bioklubko, Český svaz jógy v denním životě.
 • Prezentace v médiích: Česká televize - Ostrava, Český rozhlas - Brno, Český rozhlas Ostrava, Lidové noviny, Týden, Regenerace, BIO - měsíčník, Regena, Vital.
 • ČSVV vytvořila informační server o vegetariánství a zdravém životním stylu www.vegetarian.cz. Ten se v průběhu roku 2000 stal samostatným mediem a nadále velmi úzce spolupracuje s ČSVV. Informace z tohoto media, kde jsou i oficiální stránky ČSVV využilo od července 2000 přes 22 000 samostatných stanic. Za uvedené období bylo zaregistrováno 153 000 přístupů na stránky tohoto informačního serveru. (informace o počtu připojení se na www.vegetarian.cz jsou poskytnuta z auditorského serveru navrcholu.cz)


PODROBNÉ ZPRÁVY O NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH AKCÍCH MINULÉHO OBDOBÍ:

Kauza: Návrh na soudní odnětí čtyřletého chlapce z péče pěstounky (babičky) pro vegetariánskou výživu

"Hon na vegetariány - fakta o soudním řízení "

1. Rozsudkem soudu pro Prahu 8 (předsedkyně senátu JUDr. Hana Nová) ze dne 28. 4. 1999 byl Zdeněk Pilbauer, nar. 16. 7. 1996, svěřen do pěstounské péče jeho babičky Boženy Vinické, pro neschopnost matky se o dítě postarat.

2. Městská část Praha 8 podala soudu dne 5. 10. 2000 podnět k prošetření péče o čtyřletého Zbyňka, vzhledem k nestandardnímu vegetariánskému stravování a z toho vzniklým pochybnostem o babiččině řádné péči. Toto podání Městské části Praha 8 však bylo soudem vnímáno jako podnět ke zrušení pěstounské péče, přestože jiné závady než vegetariánství shledány nebyly a soud proto usnesením ze dne následujícího - 6. 10. 2000 - zahájil příslušné řízení.

3. Žádosti babičky o svěření druhého dítěte - kojence Pavla, nar. 31. 8. 2000 do pěstounské péče nebylo soudem vyhověno a dítě bylo v rámci předběžného opatření ze dne 6. 10. 2000 umístěno v Kojeneckém ústavu.

4. Zbyněk docházel do mateřské školy v Praze 8 a dle obšírného vyjádření její ředitelky Jiřiny Hruškové ze dne 15. 12. 2000, rovněž soudu podaného, byla péče babičky hodnocena jako velmi dobrá.

5. Dle vyjádření Zbyňkova lékaře MUDr. Tomáše Karhana ze dne 13. 12. 2000, rovněž podaného soudu, není námitek proti vegetariánské stravě, veškerá vyšetření jsou v normě a vzhledem k tomu, že dítě je v předškolním zařízení, je jeho nemocnost podprůměrná.

6. Psychologické vyšetření PhDr. Miloše Kajuka ze dne 17. 1. 2000, podané soudu, konstatuje, že chlapec je nadprůměrně nadaný, bez jakýchkoli známek narušení psychického vývoje.

7. Pro odborné posouzení dostatečnosti vegetariánské stravy a jejích možných zdravotních následků byl soudem dne 18. 1. 2001 stanoven znalec z oboru dětského lékařství, MUDr. Pavel Frühauf, CSc., odborný lékař pro pediatrii a dětskou gastroenterologii, zástupce přednosty Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK.

8. Po zdůraznění, že znalecký posudek se týká pouze tohoto jediného a jedinečného případu a nelze jej tudíž zobecňovat, mně znalec povolil uvésti zde ve zkrácené formě závěry jeho znaleckého posudku:

 • V rodině je lakto-ovo-vegetariánská výživa provozována již ve třetí generaci, bez další zdravotní zátěže.
 • Dítě je minimálně nemocné, vážněji nestonalo.
 • Biochemické parametry (celková bílkovina, albumin, transferin, ionty, vitamin B 12, cholesterol, triacylglycerol) v normě.
 • Jídelníček dítěte je dostatečně pestrý s rotací všech živin doporučených v rámci lakto-ovo-vegetariánské výživy.

Posouzení zdravotního stavu z hlediska výživy:

Chlapec je z hlediska somatických parametrů zcela v normě stávající české populace, způsob výživy neovlivňuje jeho nemocnost. Jeho psychomotorický rozvoj zcela odpovídá věku. Fyzikální vyšetření ani laboratorní parametry nesvědčí pro karenční projevy z hlediska možných rizik výživy s omezením živočišných bílkovin, které by bylo možno očekávat (především projevy chudokrevnosti, saturace vitaminem B 12).

Posouzení, zda vegetariánská výživa dítě nepoškozuje:

Z provedeného vyšetření vyplývá, že dítě přijímá lakto-ovo-vegetariánskou dietu, tj. nejedná se o striktní omezování živočišné bílkoviny ve smyslu veganství. Tento způsob výživy je provozován v rodině již ve třetí generaci, tj. poučeně, se znalostí rotace jednotlivých složek této výživy. Viz přiložený jídelníček.

Obecné zásady stravování a výživy dětí mezi 4. - 5. rokem:

Výše popsaný způsob je jednou z možností suficientní výživy dítěte tohoto věku. Z hlediska dlouhodobého zdravotního profitu lze kalkulovat i s určitými výhodami proti omnivorskému způsobu výživy (nebývá nadváha, konzumace tuků odpovídá doporučované redukci jako prevence aterosklerózy, hypertenze a dalších obtíží řazených mezi civilizační choroby). Pro podrobnější argumentaci odkazuji na svoje skripta: Frühauf, P. a kol..: Fyziologie a patologie dětské výživy, nakladatelství Karolinum, Praha 2000, 62 stran a Frühauf, P.: Rizika alternativního stravování v dětském věku, s. 31 - 49, in: Pozler, O.: Trendy soudobé pediatrie 1, Galén, Praha 1999.

Pokud si mohu dovolit vyjádřit se k předložené problematice nad rámec předložených otázek z pohledu své 26leté pediatrické praxe, domnívám se, že i přes určitá rizika vegetariánské výživy, jejichž naplnění není tč. u dítěte dokumentováno objektivním vyšetřením, by pro dítě bylo největším vývojovým i sociálním rizikem zrušení pěstounské péče babičky, která je pro dítě nejstabilnější a zřejmě jedinou osobou schopnou mu poskytnout nejen materiální ale i emocionální a edukační dlouhodobou podporu. To považuji za daleko podstatnější (ve svých důsledcích i pro stát levnější) než rizika potencionálních parciálních nutričních karencí plynoucích z praktikovaného způsobu výživy dítěte.

Příloha: jídelníček dítěte vypracovaný babičkou z 10.- 11. 3. 2001:

Sobota:
snídaně - 2 celozrnné rohlíky, 3 dl jogurtového mléka
svačina - 2 banány, slazená minerálka
oběd - sýrový nákyp, vařený brambor, zeleninová obloha
svačina - 2 makové buchty, 2 dl 100% jablečný džus
večeře - 2 krajíčky slunečnicového chleba, pomazánka ze sojové šunky, 6 ředkviček, ovocný čaj

Neděle:
snídaně - 2 tvarohové buchty, čaj s medem
svačina - hruška
oběd - sojové nudličky na kapiích, rýže, minerálka
svačina - smetanový jogurt s meruňkami
večeře - česneková polévka, nasucho opečený chléb, jablko

9. Celá tato kauza vzbudila mimořádnou pozornost sdělovacích prostředků (Večerník Praha, Respekt, Česká televize, Internet - Britské listy aj. aj.), neboť byla oprávněně chápána jako útok na základní lidská práva - právo svobodné volby životního způsobu.

10. Dne 26. března 2001 bylo usnesením soudu (viz ad 1) ustanoveno na návrh původního navrhovatele, tj. Městské části Praha 8, že :

 • nezletilý Zbyněk se nadále ponechává v pěstounské péči své babičky Boženy Vinické, neboť vegetariánský způsob stravování je pro dítě zcela vhodný a péče babiččina je naprosto vyhovující a
 • vzhledem k uvedenému se jí jako prozatímní opatření svěřuje do péče i nezletilý Pavel, který jí budiž ihned předán z péče Kojeneckého ústavu.

11. Rozsudek bude vynesen JUDr. Hanou Novou, předsedkyní senátu, v pondělí dne 30. dubna 2001 ve 13,45 hod. v jednací místnosti č. 306, ve 3.patře Obvodního soudu pro Prahu 8, Dlážděná ulice č. 5, Praha 1.

Ing. Richard J. Barták,, CSc.
Člen výboru a mluvčí České vegetariánské společnosti


Odborný seminář v Kroměříži
"Příprava jídel racionálních a vegetariánských"

pro ředitele a učitele hotelových a gastronomických škol pořádaný s garancí České společnosti pro výživu a vegetariánství Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm v Kroměříži ve dnech 19. a 20. září 2000 Ideou semináře bylo zpřístupnění informací o zdravém životním stylu, sepjetí zdravého životního stylu s gastronomií, praktické ukázky přípravy a servírování racionálních a vegetariánských jídel, jakož i navázání a prohloubení mezilidských vztahů. Odborná náplň semináře byla na vysoké úrovni, účastníci i ostatní přednášející pouze s politováním přijali omluvu Doc. MUDr. Zuzany Brázdové, CSc. z Lékařské fakulty Masarykovy university v Brně, která měla přednášet na téma "Vliv životního stylu na zdraví člověka". Další odborný obsah semináře, který byl ve dvou dnech zcela dodržen, byl následující:

 • Výživové směry a jejich kulinářská specifika - Jaroslav Škvařil, ČSVV
 • Vegetariánství jako model zdravotní prevence - MUDr. Zbyněk Luňáček, ČSVV
 • Získávání surovin pro výrobu potravin s hlediska ekonomického, ekologického, etického a sociálního - Ing. Richard Barták, CSc., ČSVV
 • Historie alternativního stravování v ČR - Jaroslav Škvařil, ČSVV
 • Současný stav racionální a alternativní výživy v našem společném stravování - Ing. Zdeněk Hladík, Vitana


Copyright © by Ceska spolecnost pro výživu a vegetariánství All Right Reserved.

TOPlist

NAVRCHOLU.cz