Rozhovory

Jde to i bez masa?

Někdo nejí maso, protože mu nechutná, mnozí nechtějí ubližovat zvířatům, další nesmějí kvůli nemoci. Ne každý z nich je alevegetarián. Jak je to s vyloučením masa?

VÝHODY:

Jaké jsou výhody vegetariánství?

Nejvýznamnějším přínosem vegetariánství je zlepšení zdraví. Vevýživě patří k rizikovým vlivům v první řadě zvýšená konzumace potravinživočišného původu, které jsou příčinou vyššího přívodu energie,bílkovin, tuků s nevhodnou skladbou mastných kyselin a obsahemcholesterolu. Způsobují nedostatek vlákniny, komplexních polysacharidů,vitaminu C a dalších látek, především antioxidantů, protože potravinyživočišného původu je neobsahují. Rizikem je i hemové železo v mase ahodně vápníku v mléce a výrobcích z něj, který zřejmě souvisí s vysokýmvýskytem zlomenin ve státech s velkou spotřebou mléka. Současná úroveňpříjmu potravin živočišného původu souvisí s nárůstem chorob, jako jsousrdečně-cévní choroby, rakovina, cukrovka, ledvinové choroby atd. Protosnížení jejich spotřeby na bezpečnou míru, případně jejich úplnévyloučení, je základem zdravé výživy. To potvrzují i populační studie,ve kterých mají vegetariáni nižší riziko výskytu například rakoviny,cukrovky, vysokého tlaku, ale i operací žlučníku nebo zlomenin.

Jsou období, kdy jen vegetariánskou stravu nedoporučujete? Vtéto otázce se ztotožňuji s názorem Americké dietetické asociace,Kanadských dietologů a Americké pediatrické akademie z roku 2003:„Správně rozvržená vegetariánská strava je zdravá, nutričně vyvážená azdravotně přínosná v prevenci i v léčbě různých onemocnění.Vegetariánská i veganská strava mohou splnit současná doporučení propříjem všech potřebných živin. V některých případech mohou pomoci kzajištění denních doporučených dávek pro jednotlivé živiny i fortifikované potraviny či potravinové doplňky. Dobře rozvržená veganská avšechny druhy vegetariánské stravy jsou vhodné pro všechna životníobdobí, včetně těhotenství, kojení, dětského věku i dospívání.Vegetariánský způsob stravování je definován jako strava bez masa, ryba drůbeže, veganský pak bez jakýchkoli produktů zvířat.“ Totostanovisko podpořilo v roce 2004 i odborné grémium České pediatrickéspolečnosti a Společnosti pro výživu. Správná vegetariánská stravaobsahuje hlavně obiloviny, s převahou potravin z celých zrn, luštěniny,ovoce, zeleninu, ořechy, olejnatá semena, koření apod. Zásadní význammá pravidelná denní konzumace ovoce a zeleniny v dostatečném množství.Taková strava obsahuje všechny nutné živiny a chrání před civilizačníminemocemi.

Jak hodnotíte přístup lékařů, obchodníků i běžných lidí k tomuto stylu života?

Bohužel i velice seriózní odborníci se v hodnocenívegetariánství dopouštějí zásadní chyby. Vyjmenují jeho klady, avšakbez uvedení dovětku: platí pro správně složenou vegetariánskou stravu.Poté uvedou zápory, opět bez informace: platí při nesprávném složenívegetariánské stravy. Pak vznikne soubor informací, který jenesrozumitelný jak pro vegetariány, tak pro konvenčně se stravující.Pro vegetariánské rodiče je potom velice obtížné obhájit své stravovacízásady v takto neodborně informované společnosti, a naopak prokonvenčně se stravující, kteří se zajímají o zdravou výživu, je stálevelice náročné se v této problematice zorientovat. Veškeré potřebnéinformace však existují a jsou podpořeny i Českou pediatrickouspolečností a Společností pro výživu.

Ptala se Jana Přikrylová pro časopis DIETA: Jaroslava Škvařila, člena Odborné skupiny pro nutrici České společnosti pro výživu a vegetariánství www.csvv.cz  

TOPlist

NAVRCHOLU.cz