Konference

Konference Výchova ke zdraví a kvalita života - zhodnocení

Konference Výchova ke zdraví a kvalita života,
Hluboká nad Vltavou, 4. - 6. 10. 2007

Průběh konference z pohledu ČSVV.

Mezinárodní konferenci "Výchova ke zdraví a kvalita života", která proběhla minulý týden v Hluboké n/V, uspořádala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Oddělení výchovy ke zdraví. O její konání se především zasloužila Doc. PaedDr. Milada Krejčí CSc., která na univerzitě přednáší a vede semináře.

Na konferenci vystoupilo na osmdesát přednášejících nejen z České republiky, ale i ze Srbska, Slovenska, Maďarska, Polska a Japonska. Většina přednášejících byli vysokoškolští pedagogové, zástupci různých vysokých škol se zaměřením na sociálně-zdravotní oblast, tělesnou výchovu a sport, pedagogiku, lékařství i teologii. Zúčastnili se jí i zástupci dalších organizací - Státního zdravotního ústavu, Sdružení Jóga v denním životě, ČSVV, učitelé ZŠ, MŠ a další.
 
Česká společnost pro výživu a vegetariánství působila jako spolupořadatel konference a její členové na ní přednesli pět příspěvků na různá zajímavá a podnětná témata. 

MUDr. Kamil Běrský ve svém příspěvku "Nemoc jako cesta ke zdraví" ukázal pomocí své nadčasové definice přínos nemoci jak pro samotného nemocného, tak i pro jeho okolí. Svým vymezením stupňů nemoci umožňuje laikům významně podpořit léčbu onemocnění a především nemocem předcházet.

Zuzana Škvařilová BSc (Hons), absolventka Kingston Univerzity v Londýně oboru výživa, měla na konferenci dva vstupy. V prvním "Vegetariánství jako typ Ochranné stravy" představila Ochrannou stravu, která naplňuje Hippokratovo doporučení: ,,Nechť tvá strava je tvým lékem, a ne tvůj lék tvojí stravou.“ Zavedení ochranné stravy do veřejného stravování by vedlo k výraznému ozdravení dětí a mládeže a následně celé populace. Z pohledu současných vědeckých poznatků je vegetariánství vhodným kandidátem na takovýto typ stravy. Ve svém druhém příspěvku "Vegetariánství jako základ udržitelného rozvoje lidstva" poukázala na současné vědecké poznatky o environmentálních vlivech výživy. Jak ukazují mnohé studie a výzkumné práce, způsob našeho stravování má dalekosáhlý vliv na celé životní prostředí. Tyto ještě nedostatečně rozšířené informace jsou bezesporu významné pro nové trendy ve výchově ke zdraví. Viz její prezentace.

Jaroslav Škvařil, člen Odborné skupiny pro nutrici ČSVV, vystoupil také se dvěma příspěvky. V prvním s názvem "Nový pohled na zdraví a nemoc" se věnoval srovnávání dnes běžného pohledu na zdraví s definicí zdraví dle Světové zdravotnické organizace (WHO) a obdobné srovnání uvedl i z pohledu na nemoc (viz prezentace vystoupení). Ve druhém "Úplná životospráva základem kvality života" představil systémový pohled na životosprávu, který správu života rozšiřuje z dnes úzkého zaměření na tělesnou oblast i na oblast duševní a myšlenkovou (viz prezentace vystoupení).

Celá konference byla velmi precizně a profesionálně připravena a bezesporu započala novou kapitolu v pohledu na zdravý a aktivní životní styl. Otevřel se prostor, kde se na akademické půdě diskutovaly otázky týkající se zdraví nejen fyzického, ale i duševního a duchovního. Konference byla přínosná a podnětná nejen pro její přímé účastníky a bylo by potřebné, aby se takovéto a podobné akce konaly častěji.

 

TOPlist

NAVRCHOLU.cz