Konference

Spolupráce ČSVV s Centrem inovativního vzdělávání

Centrum inovativního vzdělávání je dvouletý projekt Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (KSV PdF UP). Projekt je zaměřen na rozšíření nabídky prakticky orientované výuky formou workshopů vedených předními odborníky z celé České republiky a probíhá pod záštitou ESF a MŠMT ČR.
Zástupci ČSVV Jaroslav a Eliška Škvařilovi vedli jeden z workshopů v tématickém okruhu „Zodpovědný přístup ke zdraví“. Workshop měl název „Jídlo a nemoci“.

Centrum inovativního vzdělávání vzniklo v roce 2005 a pružně reaguje na aktuální společenské problémy, které se promítají do školství.
Projekt je určen studentům UP se zaměřením na posluchače fakult vzdělávajících učitele (fakulta pedagogická, přírodovědecká, filosofická, tělesné kultury a sportu) a učitelům ZŠ, SŠ, VOŠ a pedagogům DD a DDM v Olomouckém kraji.
Projekt probíhá formou workshopů, kterých je 90 a jsou rozděleny do deseti okruhů:
- Internacionalizace
- Praktické rady budoucím učitelům, řešení problémů
- Příprava na globalizaci
- Individuální přístup k pomoci jiným, začlenění minorit
- Environmentální výchova
- Zodpovědný přístup ke zdraví
- Kreativita ve škole
- Přístup k dětem podle individuálního psychického vývoje
- Pomoc školám s implementací RVP a tvorbou ŠVP
- Jak přežít na univerzitě
Účast na workshopech je zdarma. Po absolvování bloku minimálně šesti individuálně zvolených workshopů účastníci obdrží certifikát CIV. Účastníci každého workshopu dostanou velké množství doprovodných materiálů (návodů, postupů...). Studenti UP si mohou navíc zapsat blok šesti workshopů jako volitelný předmět ohodnocený třemi kreditními body.
Více na: http://civ.novestranky.cz/

TOPlist

NAVRCHOLU.cz