Konference

Seminář Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM)

Ing. Rudolf Vondřich se dne 4. října 2005 zúčastnil semináře Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM) k tématu "Komunitní programy podpory zdraví WHO", který se uskutečnil pod záštitou ministryně Doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc. na půdě

Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

 

Ing. Vondřich ve svém diskusním vystoupení k problematice výživy v projektech podpory zdraví (zdravá MŠ, zdravá Základní škola, zdravé město, atp.) informoval přítomné o konceptu Ochranné stravy, jehož první verze byla přijata MZ ČR již v roce 1990. Zároveň pak uplatnil požadavek adresovaný MUDr. Michaeli Vítovi, hlavnímu hygienikovi ČR, náměstku ministryně zdravotnictví na uvededení konceptu Ochranné stravy do praxe a legislativy českého zdravotnictví.

Odkazy na podrobné informace k průběhu akce včetně prezentací a fotodokumentace: 

Souhrnná zpráva 
Seminář NSZM ČR na Ministerstvu zdravotnictví ČR 2005

  Prezentace ke stažení
Seminář NSZM ČR na Ministerstvu zdravotnictví ČR 2005
  Fotodokumentace 
Seminář NSZM ČR na Ministerstvu zdravotnictví ČR 2005
  Program 
Seminář NSZM ČR na Ministerstvu zdravotnictví ČR 2005
  Hodnocení 
Seminář NSZM ČR na Ministerstvu zdravotnictví ČR 2005

TOPlist

NAVRCHOLU.cz