Konference

Dopis řediteli SZU

 

Vážený pan
reditel MUDr. Jaroslav Kříž
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 15
110 00  Praha                            

V Brně dne 25. 10. 1999


Vážený pane řediteli!

Děkujeme Vám za pochopení a případnou spolupráci při řešení problému schválení doporučených dávek živin pro alternativní stravování dětí.
Podle naší telefonické dohody se na Vás obracíme ve věci konference k hodnocení vegetariánství a k návrhu doporučených dávek živin pro alternativní stravování dětí od 3 do 6 let.
Pro přesnost a přehlednost uvádíme stručnou rekapitulaci dosavadního vývoje celé záležitosti.Na uspořádání konference jsme se dohodli s MUDr. J. Ševčíkem již letos v červnu. Termín jednání byl však několikrát změněn a nakonec odložen na neurčito. Podle Vaší další dohody s Ing. R. Bartákem, Csc. jsme na termín 27.09. pozvali Vámi doporučené odborníky, avšak pan Doc. Ing. Poledne odmítl účast na jednání, pokud je bude pořádat ČSVV; proto jsme je museli opět odvolat. Zde zdůrazňujeme, že naším záměrem je konstruktivní a seriózní jednání podložené posledními výsledky světového bádání v oboru zdravé výživy a vývojových trendů nutričních dávek, vedené v přátelské atmosféře, bez emocí a předsudků. Jsme totiž přesvědčeni o kontinuálním vývoji vědy, o stálém doplňování a překonávání vědeckých poznatků, takže reflexi těchto změn do praktického života považujeme za nanejvýš potřebnou. Na druhé straně však z dosavadních jednání s Vámi doporučenými odborníky ve výživě však vyplývá, že zřejmě nemají dosud k dispozici dostatek informací, umožňujících objektivní posouzení předloženého návrhu. Z těchto důvodů považujeme za nutné doplnění příloh naší dřívější žádosti ze dne 24. 6. o šest populačních studií zdravotního stavu vegetariánů.
K Vašemu dopisu ze dne 09.09. uvádíme, že oponované doporučené dávky energie, celkového množství bílkovin a železa jsou doloženy doporučením WHD/SZO. Doporučená dávka vápníku pak vychází z poznatků o jiném mechanismu jeho vstřebávání ze strany vegetariánů na rozdíl od jeho vstřebávání ze strany konvenční.
Naši současní nutricionisté se na svých pracovištích setkávají převážně s vegetariány (nebo jinak alternativně se stravujícími), kteří si svým nutričním chováním sami poškodili zdraví, obvykle pro nedostatek správných informací (což je ovšem zcela běžné i u konvenčně se stravujících). Alternativní stravování je pak chybně hodnoceno jako problematické, neboť chybí srovnání všech alternativně se stravujících, tedy i těch zcela zdravých. Česká společnost pro výživu a vegetariánství pak logicky z uvedených faktů vyvozuje nezbytnou potřebu zvýšení informovanosti obou stran, tedy strávníků i odborníků, aby bylo možno předejít zdravotnímu poškození nevhodnou výživou.
Vážený pane řediteli, je nám zcela jasná složitost a obtížnost řešení požadavku, s nímž se na Vás obracíme. Věříme však, že jsme se ve Vás obrátili na osobnost, která jak vzhledem ke své funkci, tak i vzhledem k názorové objektivitě konečně vyvolá tolik potřebnou odbornou diskusi o dlouhodobě neřešených, přitom však základních problémech lidského zdraví i života.

Se zdvořilým pozdravem

Jaroslav Škvařil
předseda Společnosti

MUDr. Zbyněk Luňáček, v.r.
Ing. Richard Barták, CSc., v.r.

Přehled příloh:
1. Žádost o uspořádání konference.
2. Podklady ke konferenci k návrhu doporučených dávek živin pro alternativní stravování dětí ve věku od 3 do 6 let.                                                   

TOPlist

NAVRCHOLU.cz