Konference

Žádost o uspořádání konference

 Žádost o uspořádání konference k hodnocení vegetariánství a k návrhu doporučených dávek živin pro alternativní stravování dětí od 3 do 6 roků

Vážený pan
MUDr. Jaroslav Kříž, ředitel,
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
100 00 Praha

V Brně dne 25. 10. 1999

Žádáme o uspořádání konference k hodnocení vegetariánství a k návrhu doporučených dávek živin pro alternativní stravování dětí od 3 do 6 let.
Odůvodnění vysoce naléhavé společenské potřeby odborné diskuse na téma alternativní výživy vyplývá jak z našeho dopisu, jehož je žádost přílohou, tak i z našeho prvního dopisu a žádosti o posouzení návrhu doporučených dávek živin pro alternativní stravování dětí od 3 do 6 roků.
Věříme, že žádost bude pochopena a kladně vyřízena, za což předem děkujeme.

Za ČSVV se konference zúčastní:
Ing. Richard Barták, Csc., K Netlukám 958, Praha, PSČ 104 00
MUDr. Zbyněk Luňáček, Metylovice 99, PSČ 739 49
RNDr. Ing. Pavel Stratil, Elplova 22, Brno, PSČ 628 00
Jaroslav Škvařil, Vídeňská 90, PSČ 639 00

Se zdvořilým pozdravem

Jaroslav Škvařil
předseda Společnosti
MUDr. Zbyněk Luňáček, v.r.
Ing. Richard Barták, CSc., v.r.

TOPlist

NAVRCHOLU.cz