Odborná skupina pro gastronomii

OSpG je zaměřena na vyhledávání a vytváření zdraví prospěšných, nutričně hodnotných a senzoricky atraktivních bez­masých pokrmů a jídel, a na podporu jejich zavádění v rodinách a v provozech společného stravování. Jejím úkolem je aplikovat vědecké poznatky do praxe tak, aby změna nutričního chování byla atraktivní a přitažlivá.

Vznik Odborné skupiny pro gastronomii

Na setkání v Praze 3. 4. 2002 vznikla Odborná skupina pro gastronomii (OSpG). Členové této skupiny jsou zástupci provozoven školního a veřejného stravování, rodičů a aktivních členů ČSVV. OSpG by měla vytvářet prostor pro předávání zkušeností se zaváděním jídel prospěšných zdraví do provozů společného stravování a zastupovat v ní sdružené členy při jednání se státními orgány. Jedním z důvodů založení ČSVV bylo náprava znemožňování alternativního stravování dětí v mateřských školách. Proto je činnost OSpG jedním ze stěžejních projektů ČSVV.

Proběhla již dvě setkání této skupiny. O první schůzce se dočtete zde o druhé zde. Koordinátorem OSpG je MgA. Jitka Skočková.

K dnešnímu dni Vám OSpG může nabídnout

Možnost setkání a komunikace

V OSpG získáte kontakty na vedoucí jídelen, kde již mají zkušenosti s přípravou vegetariánských jídel, rodiče, kteří usilují o zavedení vegetariánských jídel v jejich škole. Můžete se účastnit těchto setkání, přispívat svými zkušenostmi a nové poznatky načerpat.

Normy vegetariánských jídel

Oba autoři jsou aktivními členy OSpG.  Normy jsou přístupné členům OSpG po registraci na našem webu  (po vložení registračních údajů se v levém sloupci objeví menu: Normy OÁZA Brno a Normy pro MŠ).

Rady pro vaření zdravých jídel - ochranné stravy

I nečlen ČSVV objeví po zaregistrování nové menu "OSpG" a v něm položku "Rady pro vaření“. Pod tou položkou se skrývá DESATERO PRO PŘÍPRAVU OCHRANNÉ STRAVY od Ing. Elišky Škvařilové.

Příklad konkrétní nabídky ke spolupráci školní jídelně najdete na www.vegetarian.cz

Zapojení do Odborné skupiny pro gastronomii

Pokud Vás činnost OSpG zaujala a rádi byste se stali jejími členy, pak vyplňte přihlášku a v ní uveďte Váš zájem o práci v OSpG. Zaregistrujte se na našich webových stránkách.


i

TOPlist

NAVRCHOLU.cz